לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

נכות כללית

מידע: נכות כללית מהי? אדם המוגדר כסובל מנכות כללית הוא אדם שמצבו הרפואי מגיל אותו כך שיכולת ההשתכרות שלו נפגעת או הצטמצמה לפחות מ50% ממה שהיה טרם הנכות. כמו כן נקבעה לאותם אנשים דרגת נכות מטעם הביטוח הלאומי ברמה של 60% ובמקרים חריגים, 40%.

חשוב לדעת: הזכאות לקבלת נכות כללית איננה אוטומטית ועל המבקשים אותה לעמוד בתנאי סף על מנת להיות זכאים לקבל אותה.

סכום הקצבה: נכון לינואר 2024 סכום הגג של הקצבה המשולמת בגין נכות כללית עומד על 4291 ₪

תוכן עניינים

מידע נוסף:

קהלי יעד:

תהליך התביעה:

על מנת שיוכר אדם כבעל זכאות לקבלת קצבת נכות כללית עליו לעבור תהליך מסודר של אישור הבקשה על ידי הביטוח הלאומי על פי השלבים המפורטים כאן: 

 1. פגישת ייעוץ – מומלץ להתחיל את התהליך אצל עורך דין מומחה לשיחת ייעוץ והבהרת התהליך והמהלכים הנדרשים במהלכו.
 2. איסוף המסמכים הרלוונטיים – על מנת להגיש את התביעה יש לרכז במסודר את כלל המסמכים הרפואיים הדרושים להגשת התביעה.
 3. הגשת התביעה – הגשת התביעה על בסיס טופס מסודר של הביטוח הלאומי בצירוף כלל המסמכים הרלוונטיים.
 4. ועדה רפואית – לאחר בחינת הניירת, יזומן המבקש לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי לבחינת מצבו של מבקש הקצבה.
 5. קביעת דרגת הנכות – בסיום המפגש, תקבע הוועדה את דרגות הנכות עבור מבקש הבקשה.
 6. קבלת הקצבה – בהתאם להחלטות הוועדה, תועבר קצבה מהביטוח הלאומי.
שלב ראשון:

פגישת ייעוץ

שלב שני:

איסוף מסמכים רלוונטיים

שלב שלישי:

הגשת התביעה

שלב רביעי:

ועדה רפואית

שלב חמישי:

קביעת דרגת הנכות

שלב שישי:

קבלת הקצבה

קצבת נכות כללית  

קצבת נכות כללית משולמת מטעם הביטוח הלאומי עבור מבוגרים שחווים ליקוי גופני, נפשי או שכלי. הקצבה הינה קצבה חודשית עבור מי שבעקבות הפגיעה, יכולת ההשתכרות שלו נפגעה ביותר מ50%. בגין הזכאות הזאת ישנן הטבות נוספות להם זכאים מי שמוגדרים כבעלי נכות כללית.  בעבור נשים אשר עבדו במשק הבית ישנה הגדרה עבורן בהקשר של נכות כללית

מהם אחוזי נכות?

אחוזי נכות הם למעשה כלי מדידה לבחינת מצבו של מבקש הקצבה. באמצעות הציון, כלומר אחוזי הנכות המוענקים, נקבע סכום הקצבה. את ההחלטה מקבלים חברי הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי. הוועדה שהרכב חבריה הוא קבוע, מורכבת מרופא אחד, שלא חייב להיות מומחה בתחום הפגיעה, אך חייב להבין את מהות הפגיעה והנזק העתידי שלה. שני החברים הנוספים הם מטעם הביטוח הלאומי, ייתכן שגם מהם יהיו רופאים. הוועדה בוחנת כל מקרה לגופו ובהתאם למבחנים קבועים, קובעת את אחוזי הנכות של כל אחד ואחד הפונה אליה.

הטבות נוספות

אדם אשר עבר את וועדו הביטוח הלאומי ונקבעה לו נכות כללית וכן אחוזי נכות מתאימים, יהיה זכאי להטבות נוספות המתלוות אל קביעת אחוזי הנכות :
מיסים – יינתנו לו הנחה או פטור ממיסים שונים דוגמת ארנונה או פטור ממס הכנסה.
בריאות – יסופקו שירותי רפואה מותאמים בעת הצורך
דיור – תינתן הנחה בארנונה ומיסים הקשורים לאחזקת הבית

עקרות הבית

עקרות בית גם הן יכולות להנות מקצבת נכות כללית אף שאינן עובדות ולכן הכנסתן לא יכולה להיפגע. אם זאת במידה ועקרת הבית שילמה את התשלומים לביטוח הלאומי והיא יכולה להוכיח שעבדה במש הבית במשך תקופות נדרשות, היא תהיה זכאית לקבלת גמלת נכות כללית

מחשבון זכאות נכות כללית

חשוב לדעת

נכות כללית היא לא נכות רפואית
חשוב לדעת ולהבין שהרעיון העומד מאחרי נכות כללית בא לתת מענה למי שיכולת ההשתכרות שלו נפגעה, זהו דבר שונה מהנכות הרפואית שגם היא מוכרת על ידי הביטוח הלאומי, אך היא מתייחסת למצב של בעיות רפואיות קבועות הגורמות לנכות באופנים שונים שעל פיהם ניתנת גמלה שונה. 

תביעת נכות כללית 

תביעת נכות כללית היא כמו דברים רבים אחרים סוג של הליך מוסדר שיש לבצע אותו על פי הדרישות ואז האפשרויות לדון בו או לאשר אותו יוכלו לקבל משנה תוקף. מומלץ להקפיד על השלבים הבאים : 

 • מילוי טופס תביעה לקצבת נכות כללית, יש לצרף אליו כל מסמך רפואי רלוונטי כולל אישורי אשפוז וסיכומי טיפול.
 • עובד שכיר, או עובד שעבודתו הופסקה, יצרף 15 תלושי שכר אחרונים או אישור מעסיק על התקופה הנ"ל.
 • את הטופס יש להגיש אל הביטוח הלאומי דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שליחה אל סניף הביטוח הלאומי בדואר, בהגעה ישירה לסניף או באמצעות מוקד טלפוני של הביטוח הלאומי שם יסיעו לכם במילוי הטופס.
טיפ

בעת מילוי הטופס על ידי אדם שאיננו מבקש הבקשה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס התביעה ולהציג מסמך רלוונטי דוגמת ייפוי כוח, פסק דין, או צו מינוי אפוטרופוס.  

זכאות לנכות כללית 

זכאים לקבלת קצבת נכות כללית מי שעומדים בקריטריונים הבאים:

 • תושבי ישראל! הגמלה אפשרית רק לתושבי ישראל מעל גיל 18 במקרים חריגים גם לנפגעים בגיל 16-18.
 • נקבעה להם נכות של מעל 60% בגין ליקוי גופני / שכלי או נפשי. או נכות של 40% המורכבת מכמה סעיפים שאחד מהם בשיעור של לפחות 25%.
 • יש עבורם קביעה שבשל הנכות הם לא מסוגלים לעבוד באופן שההשתכרות שלהם פחתה ב50% או יותר.
 • אין להם הכנסה כשכירים או כעצמאיים, או שיש להם הכנסה מעבודה בסיכון הנמוך מ 7,522 ₪ נכון לינואר 2024.
דרגת נכותסכום קצבה חודשית

דרגה מלאה 100% או 75%

קצבה חודשית מלאה בסך 4,291 ש"ח.

דרגה חלקית בשיעור 66% – 74%

קצבה חודשית חלקית בסך 2925 ₪

דרגה חלקית בשיעור 60% – 65%

קצבה חודשית חלקית בסך 2636 ₪

דרגה חלקית בשיעור 60% 

קצבה חודשית חלקית בסך 24766 ₪
טיפ

על מנת לזכות בגמלה קבועה בגין נכות רפואית, יש צורך להיות זכאים לקבלת 20% נכות מהוועדה הרפואית

חוק הביטוח הלאומי 

המקור החוקי להענקת הגמלה של נכות כללית מטעם הביטוח הלאומי מתבססת על חוק הביטוח הלאומי שנחקק כבר ב1953 ומאז עבר שינויים ועדכונים שהאחרון שבהם היה בשנת 1995.  בנוסף על כך יש לממונה על הביטוח הלאומי ולשר הפנים את הסמכות לקבוע תקנות הקשורות ליישום החוק כדוגמת קביעת גובה הקצבאות ועדכונם על פי הצורך.   

בנוסף לכך ישנה פסיקה ענפה מאד בנושא המסייעת מאד על מנת להסדיר את כלל התקנות העולות בעת קיום החוק. 

חקיקה בנושא נכות כללית

חוק הביטוח הלאומי - פרק ט'

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות), התשמ"ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (הוראות מיוחדות לענין עקרת בית), תשמ"ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (בדיקה מחדש ותביעה חדשה), תשס"א-2000

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (סמכויות ועדה רפואית לעררים וועדה לעררים), תשמ"ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (צמצום בהשתכרות), תשמ"ד-1984

תקנות הביטוח הלאומי (חלוקת קיצבה), התשמ"ד-1984

פרסומים בנושא

הליך איחוד נכויות העניק לחשמלאי רכב קצבה חודשית משמעותית

שאלות נפוצות

לא. מדובר על שני סוגים שונים של גמלאות. יכול להיות שבגין אותה פציעה תהיו זכאים לשתי גמלאות, אך עליכם לעבור לשם כך 2 ועדות רפואיות שונות. לא בהכרח שנכות כללית תזכה גם באחוזי נכות.

כן. לאחר סיום דמי הפגיעה בגין תאונת עבודה, ולאחר שיוצגו לוועדה הרפואית כלל המסמכים החשובים בעניין, יוכל מי שנפגע בתאונת עבודה להנות מקצבת נכות כללית.

לא, בשונה מתאונה בעבודה שבה יש מוטיב לאשמת העובד במקרים מסוימים, בעת בקשה לגמלת נכות אין זה בעל משמעות.

הקצבה משולמת על ידי הביטוח הלאומי מידי חודש במועד קבוע על סמך החלטת הוועדה הרפואית.

אין אפשרות לחזור לעבודה הקודמת באותו השכר, ולקבל קצבת נכות כללית. אם הפציעה לא מפריעה ליכולת ההשתכרות, אינך זכאי לקצבה.

המדרגות קבועים ואחידים לכולם. אין כאן תלות של השתכרות קודמת. הגמלה אחידה בהתאם לאחוזי הפגיעה שנקבעו בוועדה הרפואית.

כן, הקצבה מתעדכנת מידי זמן על ידי הביטוח הלאומי, העדכון האחרון התקיים ב01.01.2024

לא. זוהי הטבה לאזרחי מדינת ישראל בלבד.

לקוחות ממליצים
משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט

פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה

פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו

פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב

פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש

לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:

פרסומים נוספים בנושא

הזכויות המגיעות לחולות באנדומטריוזיס

אנדומטריוזיס היא מחלה כרונית ומתישה הפוגעת באיכות החיים של נשים רבות. לאור זאת, מעבר לאפשרויות הטיפול הרפואי במחלה, חשוב להכיר גם את הזכויות המגיעות לחולות

תביעת נכות כללית בגין CIDP

מחלת ה-CIDP הידועה בעברית כפולינוירופתיה דלקתית כרונית, היא הפרעה נוירולוגית הפוגעת ביכולת התפקוד והעבודה של הלוקים בה. מאמר זה יסקור את האפשרות של אנשים החולים

תביעת נכות כללית בגין SMA

ניוון שרירי מסוג SMA (Spinal Muscular Atrophy) הוא מחלה גנטית המופיעה בקרב אחד מכל 6000 תינוקות. המחלה גורמת לחולשה בשרירים, אשר מובילה לירידה ביכולת התפקוד

תביעת נכות כללית בגין הפטיטיס

הפטיטיס היא מחלה זיהומית של הכבד. למחלה הזאת יש מגוון רחב של גורמים, שרובם ככולם הם סוגים שונים של זיהומים. בשלבים הראשונים של המחלה היא

תביעת נכות כללית בגין מחלת דושן

מחלת דושן (Duchenne muscular dystrophy או בראשי התיבות שלה – DMD), היא מחלת ניוון שרירים תורשתית פוגעת בעיקר בזכרים. מבחינה סטטיסטית, אחד מכל 4,000 תינוקות

תביעת נכות כללית בגין תסמונת טורט

תסמונת טורט אובחנה לראשונה בסוף המאה התשע עשרה, ע"י נוירולוג צרפתי, שעל שמו היא גם קרויה. התסמינים הבולטים של התסמונת הזאת הם טיקים תנועתיים או

תביעת נכות כללית בגין דלקות עצם

דלקת עצם היא מחלה כרונית הפוגעת בעצמות ומובילה במקרים רבים לירידה בתפקוד ובאיכות החיים. מאמר זה יסקור את הזכויות וההטבות להן זכאים חולים בדלקת עצם

תביעת נכות כללית בגין לוקמיה

אבחון של לוקמיה הוא אירוע מטלטל בחייו של כל אדם וכאשר המחלה והטיפולים הנלווים אליה פוגעים בכושר העבודה של האדם הלוקה בה, מטבע הדברים, הקושי

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן