לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תאונות עבודה

מידע: תאונות עבודה הן אירוע המתרחש בישראל ברמה היום יומית. אומנם במהדורות החדשות שומעים רק על המקרים הקשים באמת, אך הן מתרחשות בכל יום יום. התוצאות שלהן לעיתים קרובות קשות מאד עבור הנפגעים.

חשוב לדעת: חשוב לדעת ולהבין שלנפגעי תאונות עבודה בישראל עומדות זכויות לא מעטות וחשוב להבין היטב מהי תאונת עבודה, מהן הזכויות וכיצד ניתן לממש אותן.

טיפ זהב: מקום העבודה של מי שנפגע בתאונת עבודה מחויב להמשיך לשלם לו את התשלום עבור החיסכון הפנסיוני, כמו כן הוא מחויב לשמור לעובד על מקום עבודתו ואינו רשאי לפטר אותו. 

סכום דמי הפגיעה: דמי הפגיעה המקסימליים ליום בגין תאונת עבודה על פי העדכון מ01.01.2024 עומד על 1241.45 ₪ ליום.

מידע כללי: ביום נתון מתרחשות בישראל 22 – 24 תאונות עבודה, רובן מסתיימות בפגיעות קלות בלבד.

תוכן עניינים

מידע בנושא תאונות עבודה

פעולות

מהי תאונת עבודה ?                     

תאונת עבודה היא אירוע המתרחש בתוך פרק הזמן שבו מוגדר שהעובד נמצא בעבודתו. זוהי תאונה שמעבר לכך שהיא התרחשה, בעקבות התאונה נגרם נזק למי שהיה מעורב בה. החוק בישראל והפסיקה בעקבותיו מכירים בעובדה שתאונת עבודה לא חייבת להגרם רק במקום העבודה, אלא גם בעת ביצוע משימה מטעם העבודה שאיננה במקום העבודה, וכן גם במהלך הזמן שבו העובד נוסע אל העבודה, או שב ממנה אל ביתו. עוד מוסיפה ההגדרה של תאונת עבודה, הכרה במי שחלה בשל השפעת מקום העבודה, וכן במידה ומקום העבודה גרם לנזק נפשי. 

חשוב לדעת

על מנת לקבל קצבה קבועה בגין תאונת העבודה יש לגשת אל הוועדות הרפואיות לקבלת אישור בדבר נכות קבועה או זמנית.

מתי תחשב תאונה כתאונת עבודה?

פגיעה מתאונת עבודה יכולה להיכנס תחת מטריה רחבה של מקרים כפי שהראנו בפתיחה, המשותף לכלל המקרים הללו היא שהעובד נפגע באופן כזה המחייב טיפול ובמידה ובריאותו פגעת. 

מתי נחשבת תאונה, כפגיעה בעבודה?

תאונה נחשבת כאשר אירע מקרה במקום העבודה, שלא היה אמור לקרות ובשל כך נפגעה בריאותו של אדם. תאונת עבודה היא למעשה חלק מדיני הנזיקין שבהם התרשלות מסוימת או אי ביצוע נהלים כנדרש גרם לקיומה של תאונת העבודה.  

מתי לא תחשב תאונה כתאונת עבודה ?

בעת פעולה רשלנית של עובד שלא על פי הנהלים שהוא מכיר ויודע, או בעת ביצוע פעולה שלא על פי הוראות המעסיק, התאונה לא תיחשב כתאונת עבודה.

מה עושים במקרה של תאונת עבודה?


במקרה של תאונת עבודה יש לבצע את הפעולות הבאות :

  • טיפול בפגיעה על ידי גורם רפואי מוסמך.
  • דיווח של המעסיק על קיום תאונת העבודה.
  • דיווח לביטוח לאומי באחריות הנפגע על כך שהוא תחת פציעה שמקורה בתאונת עבודה.
טיפ

המוסד לביטוח לאומי מאפשר קבלת גמלה בגין תאונת עבודה על סכום של 75% מהשכר של העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה ובתנאי ששילם את התשלום הנדרש לביטוח הלאומי בתקופה שקדמה לתאונה

תהליך התביעה:

תהליך התביעה המקובל במקרים של תאונת עבודה מתחלקים לשני חלקים:

תביעה ראשונית – התביעה הראשונית תהיה אל מוסדות הביטוח הלאומי. כפי שהוסבר עד כאן בגין תאונת העבודה הביטוח הלאומי מאפשר תשלום של 90 יום לטובת התקופה הראשונה שלאחר התאונה. תביעה זאת לרוב פשוטה ואין עימה בעיות.

תביעה שניה – התביעה השנייה תהיה ברוב המקרים אל מול חברת הביטוח. תביעה זאת יכולה להתרחש גם זמן מה לאחר הפגיעה עצמה, עד 7 שנים מיום המקרה. בתביעה זאת יבקש הנפגע לקבל פיצוי על פי דיני הנזיקין מהמעסיק, או מחברת הביטוח שלו בגין הנזק הנגרם, תביעה זאת יש להגיש באמצעות עורך דין.

מקומו של עורך הדין בתהליך 

התפקיד המשמעותי של עורך הדין בהקשר של תאונת עבודה מגיע בשלב בו מבקשים להגיש תביעה אל מול הביטוח הלאומי עבור נכות קבועה בתום 90 ימי קבלת הגמלה. זהו השלב שבו תדרשו להציג מסמכים והוכחות אל מול הביטוח הלאומי והוועדות הרפואיות מטעמו. אין חובה להיעזר בו, אולם מחקרים מראים שעורך דין ישיג פיצוי רב יותר ולתקופה ממושכת יותר.

בנוסף אם תבקשו לבצע תביעה כנגד חברת הביטוח או המעסיק בבית משפט, עורך הדין הוא יהיה זה שינהל את התהליך מתחילתו ועד סופו

שלב ראשון:

פגישת ייעוץ ובירור הזכויות

שלב שני:

איסוף חומר רפואי רלוונטי

שלב שלישי:

הגשת התביעה

שלב רביעי:

ועדה רפואית לנכות זמנית

שלב חמישי:

קבלת קצבה

שלב שישי:

ועדה רפואית לנכות קבועה

שלב שביעי:

קבלת פיצוי

שלב שמיני:

תביעות פוליסות ביטוח נוספות במידה ויש

זכויות נפגעי תאונות עבודה 


ההכרה של עובד כנפגע בתאונת עבודה, היא הכרה של הביטוח הלאומי בעצם התאונה ובכך שהיא נגרמה במהלך העבדה. על מנת שזה יקרה, על העובד להגיש לביטוח הלאומי טופס ב.ל. 250 החתום בידי המעסיק, סיכום הטיפול הרפואי וההמלצות להמשך הטיפול, וכן תלושי משכורת אחרונים של מי שנפגע. לאחר שיוגשו הטפסים בצורה מסודרת לביטוח הלאומי, יבחן נציג הביטוח הלאומי את הבקשה ויידרש לאשר או לדחות אותה.

  • מהם הזכויות להם זכאי מי שנפגע בתאונת עבודה

אדם שהוכר כנפגע מביטוח לאומי יהיה זכאי לקבלת גמלת נפגע מהמוסד לביטוח לאומי למשך של 90 יום בכפוף להצגת אישורים רפואיים המעידים על פציעתו. לאחר 90 יום תיפסק הגמלה 

  • זכויות ופיצויים על תאונת עבודה מול המעסיק

המעסיק של נפגע העבודה חייב להמשיך ולשלם ידי חודש בחודשו את התשלומים הפנסיונים, בנוסף, עליו לשמור את מקום העבודה של הנפגע ואסור לו לפטר אותו. 

  • הגבלות החלות על מי שזכאי לפיצוי מהביטוח הלאומי 

אדם שהוכר בזכאי לגמלה בגין תאונת עבודה נאסר עליו לבצע כל פעולה במקום העבודה, לרבות פעולה שיש ביכולתו לבצע, מי שיעשה כן, זכאותו לגמלה תישלל מיידית. (חשוב בעיקר לעצמאיים).

מחלות מקצוע (רשימה חלקית):

חקיקה בנושא תאונת עבודה 

הבסיס החוקי עליו מתבסס המונח תאונת עבודה, מקורו הספר החוקים של מדינת ישראל תחת חוק הביטוח הלאומי

בחוק הביטוח הלאומי הארוך והמפורט, ישנם שני סעיפים הנוגעים לעניין תאונת העבודה.

  • סעיף 79 מפרט בשלושה סעיפים את המקרים שהם תאונת עבודה
  • סעיף 80 לחוק מפרט ב7 סעיפים את הפרוט המדויק יותר לכל מקרה ומקרה.

בנוסף לכך ישנן תקנות של הביטוח הלאומי המתעדכנות מידי פעם על ידי השר הממונה ועל ידי הביטוח הלאומי. 

כמו כן לאורך השנים הצטברה במערכת המשפט פסיקה ארוכה וענפה בכל נושא תאונות העבודה.

שאלות נפוצות

לא. אם יוכח שעובד פעל ברשלנות ולא על פי הנהלים שהוסברו לו באופן מדויק על ידי המעסיק, יתכן והתונה לא תוכר כתאונת עבודה

על המעסיק חלה חובה לחתום על טופס ב.ל המכיר בקיומה של התאונה וכן בדיווח למשרד העבודה.

התשלום האפשרי בגין תאונת עבודה אפשרי למשך תקופה של 90 יום. לאחר מכן תיפסק הגמלה, אם עדיין לא יוכל הנפגע לשוב לעבודתו, יהיה עליו להגיש בקשה להכרה בנכות על מנת לקבל קצבת נכות

עובד אשר נפגע בתאונת עבודה זכאי שכל התנאים והזכויות שעמדו לו טרם התאונה, יהיו מגיעות לו גם שיסיים את תקופת ההחלמה וישוב לעבודתו

חובת הדיווח לביטוח הלאומי והצגת כל המסמכים הנדרשים חלה על העובד שנפגע. גם אם יקבל סיוע מגורם כלשהו, עדין חובת הדיווח חלה עליו

הקצבה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי היא שוות ערך ל75%  מהשכר שהשתכר העובד בשלושת החודשים שקדמו לתאונה, ובכל מקרה לא ישולם סכום העולה על 1241.45 ₪ ליום עבודה 

כן בהחלט. תביעה מול המעסיק תתבצע בנפרד מהביטוח הלאומי. תביעה כזאת תוגש בצורה מסודרת לבית המשפט בתיק שיעסוק בדיני הנזיקין העולים מהמקרה והתוצאות שלו.

במידה ונפגעתם בתאונת עבודה מומלץ לפנות לעורך דין המומחה בתחום תאונות העבודה בשלב הראשון לקבלת יעוץ ולאחר מכן אם תחליטו לגשת לוועדה רפואית על מנת לקבל

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן