לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תביעת ערר נכות כללית

ערעור על החלטת הוועדות הרפואיות לקביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי, הינו הליך משפטי מורכב, בו נדרשים ניסיון ומומחיות כדי להצליח לשנות את ההחלטה. במאמר זה נסקור את התהליך החל משלב הגשת הערר הראשוני ועד להגשת ערעורי המשך לערכאות השיפוטיות השונות, תוך מתן דגש על הסיוע החיוני שעורך דין ביטוח לאומי מקצועי, יכול להעניק במהלך תביעת ערר נכות כללית.

 

על הזכות להגשת תביעת ערר נכות כללית בביטוח לאומי

בענף נכות כללית של המוסד לביטוח לאומי, קיימים שני סוגי ועדות: ועדה רפואית וועדת אי כושר. לכל אדם שנבדק באחת מהוועדות האלה יש את הזכות לערער על ההחלטות שהתקבלו לגביו. זכות הערעור נועדה להגן על הנבדקים ולוודא שההחלטות מתקבלות כראוי על פי החוק והנהלים.

 

על אילו סוגי החלטות של ביטוח לאומי בתביעת נכות כללית ניתן להגיש ערר?

ניתן להגיש ערעור במספר מקרים:

 1. על שיעור אחוזי הנכות, אם נקבעו פחות מ-80% נכות.
 2. על תאריך תחילת הזכאות לקצבת נכות.
 3. על דחיית תביעה לקצבת שירותים מיוחדים.

לעניין זה, יש לציין כי אם מבוטח הגיש ערעור ולא התייצב בפני הוועדה הרפואית לעררים במועד שנקבע, הוועדה רשאית להחליט בעניין הערעור גם בהיעדרו. כלומר במקרה כזה, ההחלטה תתקבל ללא נוכחות המבוטח עצמו.

 

מתי יוגש ערר על החלטת ועדה רפואית מדרג ראשון ולאיזה גורם?

הוועדה הרפואית בענף נכות כללית בודקת את מצבו הרפואי של הנכה וקובעת מהי דרגת נכותו הכוללת. היא עושה זאת על ידי סקירה של כל הפגימות והליקויים הרפואיים שיש לנכה, ושקלולם לכדי דרגת נכות רפואית אחת.

מטרת הבדיקה היא לקבוע האם הנכה עומד בקריטריונים הרפואיים להגדרת נכות, והאם מגבלותיו הרפואיות משפיעות לרעה על יכולתו להשתכר.

זוהי הוועדה הראשונה שבודקת את הנכה, ולכן היא מכונה "ועדת נכות מדרג ראשון". לנבדק יש את הזכות לערער על החלטת הוועדה הזו, אם הוא חולק עליה.

ככלל, הנבדק בוועדה רפואית מדרג ראשון עשוי לעבור בדיקות בפני מספר ועדות שונות, המהוות יחד חלק מאותו הליך.

לדוגמה, נכה יכול להיבדק בתאריך אחד על ידי ועדה עם רופא נוירולוג, במועד מאוחר יותר בפני ועדה עם רופא עור, ובמועד נוסף בפני ועדה עם רופא פסיכיאטר.

על אף שמתקיימות בפועל שלוש ועדות שונות, לצורך הגשת ערעור הן נחשבות לוועדה רפואית אחת. רק לאחר שהתיק ייסגר בתום כל הבדיקות, נכה שאינו מרוצה מהחלטות הוועדה הרפואית מדרג ראשון, יהיה רשאי לערער על מסקנותיה בפני ועדה רפואית לעררים.

על מנת להגיש ערעור לועדת העררים, יש לפנות לסניף המטפל של המוסד לביטוח לאומי, תוך צירוף נימוקים לערעור, וזאת בתוך 60 יום מיום קבלת תוצאות הוועדה הרפואית.

אולם חשוב לדעת שהזכות להגיש ערעור שמורה הן לנכה עצמו והן למוסד לביטוח לאומי, אם אחד הצדדים חולק על החלטת הוועדה מדרג ראשון.

 

איך מתקבלות החלטות בבקשות ערר המוגשות לועדת העררים?

הוועדה הרפואית לעררים ממוקמת בדרך כלל בתוך המוסד לביטוח לאומי. תפקידה הוא לבחון מחדש את החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון שהנכה הגיש עליה ערעור.

בשלב הערעור ניתן להציג בפני הוועדה לעררים את כל המסמכים שהיו בידי הוועדה הקודמת, וגם מסמכים חדשים שלא הוצגו בפניה. למעשה, הנכה יכול לחזק את עמדתו על ידי העלאת טענות חדשות וצירוף חוות דעת רפואית נוספת.

כך ששלב הערעור מאפשר לנכה לנסות ולשפר את החלטת הוועדה המקורית אם הוא חולק עליה.

 

באילו נושאים ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים ולאיזו סמכות?

ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה, אולם רק בשאלות משפטיות ולא רפואיות.

עורך דין מומחה בתחום יכול לנסח את הטענות הרפואיות באופן משפטי, על מנת לערער על ההחלטה גם אם היא נכונה מבחינה רפואית.

בנוסף, אפשר להמשיך ולערער על החלטת הוועדה לעררים בבית הדין האזורי לעבודה, אך רק בשאלות משפטיות.

 

מהו טופס 7801 וכיצד הוא רלוונטי להגשת תביעת ערר נכות כללית לביטוח לאומי?

טופס 7810 הוא הטופס להגשת ערעור על החלטות של הוועדה הרפואית או פקיד תביעות בנוגע לאחוזי נכות או דרגת אי כושר. 

ניתן להגישו אם מעוניינים לערער על החלטת רופא מוסמך לגבי אחוז נכות, או החלטת פקיד תביעות לגבי דרגת אי כושר.

מי שדן בערעור הוא הוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי. הוועדה יכולה לשנות את אחוז הנכות לגבוה או נמוך יותר מההחלטה המקורית.

 

מהם הפרטים שצריך למלא בטופס הערר? (טופס 7801)

בטופס 7810 יש לכלול את הפרטים הבאים:

 • פרטים אישיים של מגיש הערעור: שם מלא, מספר תעודת זהות, מספרי טלפון ליצירת קשר (קווי ונייד) ופקס.
 • נימוקי הערעור – יש לפרט בקצרה מדוע מערערים על ההחלטה שהתקבלה.
 • הצהרה שמגיש הערעור יודע שהוועדה לעררים רשאית לאשר, לבטל או לשנות את ההחלטה שעליה מוגש הערעור.

כמו כן, יש לצרף לטופס את כל המסמכים הרלוונטיים לערעור.

 

על מה חשוב להקפיד בעת הגשת טופס הערר (טופס 7801) על תביעת נכות כללית?

בהגשת ערעור נכות כללית באמצעות טופס 7801, יש לפעול באופן הבא:

 • יש להגיש את הערעור תוך 60 ימים ממועד קבלת ההחלטה שעליה מערערים.
 • את הטופס יש למלא בכתב יד.
 • לאחר מכן, יש להגיש את הטופס החתום לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.
 • כדי להגיש את הטופס בסניף, יש לתאם מראש תור לפגישה.
 • בפגישה יש למסור את הטופס החתום יחד עם המסמכים הרלוונטיים להחלטה שמערערים עליה.

 

לסיכום: תביעת ערר נכות כללית מגישים רק בעזרת עורך דין ביטוח לאומי 

ערר על החלטת ועדה רפואית בנושא נכות כללית הוא הליך מורכב הכולל מספר שלבים. קודם כל יש להבין מהן ועדות הדרג הראשון והשני, וכיצד ניתן לערער על החלטותיהן. לאחר מכן, אפשר לפנות לערכאות משפטיות כגון ביה"ד לעבודה ולנסות להפוך את ההחלטה.‏

במהלך התהליך חשוב להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום, על מנת למצות את זכויותיכם באופן מלא. משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש מלווה מקרים רבים של עררים בתביעות נכות כללית, עם ניסיון עשיר בהגשת ערעורים מוצלחים. אל תהססו לפנות אלינו לייעוץ או ייצוג משפטי.

תביעת ערר נכות כללית

ועדה רפואית מדרג ראשון היא הוועדה הראשונה הבודקת את הנכה בביטוח הלאומי וקובעת את אחוזי הנכות שלו. היא בוחנת את כל הפגימות והליקויים הרפואיים של הנכה, משקללת אותם לנכות כוללת, וקובעת האם הנכות עומדת בקריטריונים הנדרשים לקבלת קצבת נכות כללית.

כן, אם הנכה אינו מרוצה מההחלטה שקיבלה ועדת הדרג הראשון, הוא יכול להגיש ערעור לוועדה רפואית לעררים, שתבחן מחדש את המקרה.  

את הערעור בודקת ועדה רפואית לעררים. זו מורכבת משלושה רופאים שבוחנים שוב את מצבו הרפואי של הנכה, ובסמכותם לקבוע האם להגדיל, להקטין או להשאיר על כנו את אחוזי הנכות שקבעה הוועדה הקודמת.

כן, ניתן לערער על החלטת הוועדה לעררים בפני בית הדין לעבודה. ערעור זה יתמקד בטענות משפטיות בלבד – כלומר, בסוגיות כמו הליך בירור לקוי, חוסר נימוק להחלטה או פגיעה בלתי מוצדקת בזכויות הנכה.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי, נכות כללית, קצבת נכות כללית
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן