קצבות זקנה ושארים

קצבת שארים
קרובי משפחה של נפטר מדרגה ראשונה (אלמן/נה, יתומים) שהיה מבוטח בביטוח לאומי ואזרח ישראל זכאים לקצבת שארים להבטיח את קיומם מבחינה כלכלית.
זוג שניהל משק בית משותף וחיו בזוגיות וניתן להגדירם כידועים בציבור על פי קריטריונים מסוימים יכלו להיכנס להגדרת אלמן/נה.
את התביעה לקצבת שארים יש להגיש לביטוח לאומי עד 12 חודשים מיום הפטירה.
אם הוגשה לאחר תקופה זו ניתן יהיה קבל רטרואקטיבית 12 חודשים אחורנית בלבד.

קצבת זקנה
קצבת הזקנה נועדה להבטיח הכנסה חודשית וקבועה לעת זקנה.
זכאות לקצבת זקנה מגיל פרישה מותנית במבחן הכנסות, כאשר מגיעים לגיל זקנה זכאים לקצבת זקנה ללא קשר לגובה ההכנסות.
ישנם מצבים שההכנסה אינה עולה בהרבה על ההכנסה המרבית הנדרשת וניתן לקבל בין גיל פרישה לגיל זקנה קצבת זקנה חלקית.
אדם שלא קיבל קצבת זקנה בין גיל פרישה לגיל זקנה היה זכאי בגיל הזקנה לקצבת זקנה + תוספת של דחיית קצבת זקנה – 5% לשנה.
כדי לקבל קצבת זקנה יש להגיש תביעה לקבלת קצבת זקנה סמוך ליום שבו מגיעים לגיל המזכה בקצבת זקנה ( ולא יותר מ – 12 חודשים לאחר יום זה).
על פי החוק לא ניתן לקבל שתי קצבאות במקביל מלבד קצבת זקנה וקצבת ילדים או קצבת סיעוד.