לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

נכות נפשית ביטוח לאומי

בסיס הראשוני לכך הוא הכרה בקיומה של נכות, כאשר גם מחלת נפש היא מבין הליקויים אשר מוכרים כנכות אשר מצריכה מתן סיוע כספי, רגשי ומקצועי.

מהי נכות על פי הביטוח הלאומי

המושג נכות על פי הביטוח הלאומי הוא יישום המקרה המופיע בפני וועדה רפואית הפועלת מטעמו, למול תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה). תקנות אלו מהוות אינדקס מפורט של כל הליקויים והתחלואות אשר מוכרות על ידי המחוקק ככאלו שעשויות להוות בסיס לקבלת סיוע כספי מטעם המדינה.

עיון בתקנות מגלה מסמך מאוד מפורט אשר ניכר בו כי מנסחיו עשו כל מאמץ על מנת שלא לדלג או להחסיר כל תופעה שעשויה לפגום בכושר עבודתו של אדם, ברווחת חייו וביכולתו לנהל אורח חיים עצמאי.

 

סוגי הליקויים המופיעים בתקנות הביטוח הלאומי

המסמך המרכז את מכלול הליקויים הגופניים כולל בתוכו מגוון רחב של ליקויים, תוך חלוקה לפי קטגוריות מובחנות. ניתן להבחין בחלוקה של הליקויים לכאלה התוקפים את הלב, את הדם, את העצמות, את הכליות, את הקיבה, את המעיים, את המוח, את מערכת העצבים, את העיניים ואף את הנפש. ליד כל ליקוי מופיע אחוז מסוים. אחוז זה נועד לתת ערך מספרי מוגדר לעוצמת הליקוי.

כך למשל, יכולה להופיע מחלת לב אשר על פי מנסחי התקנות אינה פוגמת בכושר העבודה של מי שסובל ממנה באופן מהותי, והאחוז שבצדה יהיה בשיעור של 10 בלבד. מנגד, לצד מחלת לב אחרת ניתן יהיה להבחין באחוז גבוה מאוד, ראיה לכך שעל פי מנסחי התקנות, מדובר במחלה בעלת פוטנציאל השבתה גבוה.  

מהי נכות נפשית ביטוח לאומי

כפי שצוין לעיל, התקנות כוללות גם ליקויים הנוגעים לנפש. ליקויים אלו משמשים את הביטוח הלאומי לקביעת נכות, באותה מידה כמו מחלות לב או כליות. בין המחלות הנקבות בתקנות הנוגעות לתחום הנפש, ניתן למנות הפרעות כגון סכיזופרניה, הפרעה אפקטיבית דו קוטבית, הזיות, הפרעה דיכאונית חוזרת, הפרעת דחק פוסט טראומתית והפרעות חרדה למיניהן.

אחוזי הנכות הנקובים לצד הפרעות אלו, נוגעים הן לפוטנציאל פגיעתם במי שסובל מהן ולצד זאת גם לסטטוס של המחלה בעת הרלוונטית. כך למשל, מחלת הסכיזופרניה יכולה שלא לזכות את הסובל ממנה באחוזי נכות במצב של רמיסיה מוחלטת, ומנגד לזכות את מי שסובל ממנה ל- 100% כאשר המחלה גורמת לסובל ממנה להימצא במצב פסיכוטי פעיל.

משמעות ההכרה בנכות נפשית ביטוח לאומי

המשמעות של הכרת הביטוח הלאומי בקיומה של נכות נפשית ביטוח לאומי, משתרעת על כמה מישורים הפרושים כל אחד על מערך זכאויות שונה. מישור אחד נוגע לזכאות לקבלת קצבת נכות כללית. קצבה זו משולמת למי שסובל מאי כושר עבודה והיא מספקת מענה כלכלי מסוים באופן חודשי וקבוע.

מישור נוסף נוגע לקבלת כלים להשתלבות בחברה. מישור זה בא לידי ביטוי בשאלת הזכאות של מי שהוא בעל נכות נפשית ביטוח לאומי לסל שיקום מטעם משרד הבריאות. כמו כן, לנכות הנפשית עשויה להיות השלכה על החבות במס הכנסה.

מנגנון ההכרה בנכות נפשית ביטוח לאומי

אדם אשר חפץ בכניסה בשערי הזכאות לקבלת ההטבות למיניהן מטעם המדינה, אשר מוצעות למי שהוא בעל נכות נפשית ביטוח לאומי, נדרש לבקש את כינוסה של וועדה רפואית. מדובר בוועדה הפועלת מטעם הביטוח הלאומי. תפקידה של וועדה זו הוא לדון בעניינו הספציפי של המבקש העומד בפניה, ולבחון כיצד מצבו הרפואי מיתרגם לכדי אחוזי נכות בהסתמך על תקנות הביטוח הלאומי.

הדיון בפני הוועדה הרפואית

לאחר הגשת בקשה לזימונה של וועדה רפואית, יוזמן המבקש לדיון בפני הוועדה. באפשרותו של המבקש להשתמש במסמכים רפואיים המצויים ברשותו, אשר יש בהם כדי להעיד על הליקוי הנפשי ממנו הוא סובל. למסמכים אלו ערך רב, היות שהם נערכים על ידי גורמי רפואה מוסמכים בקהילה או מטעם בתי החולים השונים.

במהלך הדיון, עשוי המבקש להידרש לעבור בדיקה רפואית על ידי הוועדה עצמה. בתום הדיון, תכריע הוועדה הרפואית על יסוד החומר שהובא לפניה, האם המבקש אכן ניתן להגדרה כנכה, ומהו שיעור הנכות המאפיין את הליקוי ממנו הוא סובל.

 

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ראוי לציין כי החלטת הוועדה הרפואית היא בעלת משקל מכריע בכל הנוגע לגישתו של המבקש למערך הזכאויות הניתן למי שהוא בעל נכות נפשית ביטוח לאומי, ועל כן החלטתה אינה סוף פסוק אשר אינו ניתן לערעור. באפשרות מי שחש כי החלטת הוועדה בעניינו אינה מוצדקת, להגיש ערעור לוועדה הרפואית לעררים של הביטוח הלאומי, וזאת תוך 60 יום מעת קבלת החלטת הוועדה.

קבלת קצבת נכות כללית

הביטוח הלאומי מאפשר למי שסובל מנכות, לרבות נכות נפשית ביטוח לאומי, לקבל קצבה קבועה. התנאי לכך הוא קביעת הוועדה הרפואית שיעור נכות של 60% לפחות ואובדן כושר עבודה בשיעור של מעל 50%. קביעת הוועדה מיתרגמת לדרגות אי כושר אשר נקבעות על ידי פקיד התביעות של הביטוח הלאומי, והמבקש את הקצבה עשוי לזכות בקצבה חודשית בסכום של עד 3,700 ₪ בחודש.

קבלת הטבה במס הכנסה

לדרגת הנכות הנקבעת על ידי הוועדה הרפואית עשויה להיות השפעה גם על החבות במס הכנסה. אמנם, כאשר מדובר על פטור ממס הכנסה מתכנסת לשם כך וועדה רפואית מיוחדת, אולם קביעת הוועדה הרגילה משמשת תחליף לבקשת כינוס וועדה מיוחדת בעניין הפטור ממס. 

שיעור הפטור מושפע מגובה אחוזי הנכות שקבעה הוועדה, כאשר הסף לקבלת פטור הוא דרגת נכות בשיעור של 90% לפחות לתקופה של 185 יום לפחות. כאשר תקופת הנכות היא בין 185 יום ל- 364 יום, יהיה הפטור על הכנסה שנתית של כ- 73,000 ₪ ובמידה שתקופת הנכות היא שנה ומעלה, יהיה גובה הפטור על הכנסה שנתית של כ- 614,000 ₪. 

דמי פגיעה מהביטוח הלאומי

כאשר המקור לנכות הנפשית הוא כתוצאה מעבודה, באפשרות מי שהוכרה נכותו, לזכות בתשלום דמי פגיעה. מדובר במנגנון תשלום זמני הנמשך למשך 13 שבועות, אשר מספק בסיס השתכרותי חליפי לעבודה בתקופה שבה הנכות ממנה סובל המבקש, מונעת ממנו לעבוד. שיעור דמי הפגיעה מהווה 75% משכרו של המבקש ומוגבל לתקרה יומית של עד 1,114 ₪ ליום עבודה.

סל שיקום מטעם משרד הבריאות

ההכרה של הוועדה הרפואית בקיומה של נכות נפשית ביטוח לאומי, עשויה לזכות את מי שזכה להכרה זו בזכאות לסל שיקום. התנאי הבסיסי לזכאות לסל השיקום הוא קביעת נכות נפשית ביטוח לאומי בשיעור של 40% לפחות. אדם אשר הוכר כבעל נכות נפשית ביטוח לאומי בשיעור זה, יוכל לפנות אל וועדת סל השיקום האזורית ולבקש תמיכה בתוכנית שיקום שתוגש מטעמו לוועדה.

סל השיקום כולל סיוע במגורים, בתמיכה רגשית, הוא כולל סיוע בהשלמת 12 שנות לימוד ורכישת שפה, הוא מספק ליווי ותמיכה ברכישת כישורי חיים ומיומנויות בסיסיות והוא מאפשר ליווי מטעם המדינה בשילוב מי שזכאי לו בתעסוקה מסודרת ומיטיבה.

נכות נפשית ביטוח לאומי – למצות את המיטב על ידי ליווי מקצועי

מדינת ישראל מספקת כלים בידי מי שמוכר כבעל נכות נפשית ביטוח לאומי להתמודד עם הקושי הנובע מנכותו. מימוש הכלים הללו מצריך ליווי משפטי מקצועי. משרד עו"ד אמבר גולן-פרטוש, מספק ללקוחותיו ליווי מקצועי מבוסס ניסיון, בדרך למימוש זכאותם מול הביטוח הלאומי בעזרת עורך דין ביטוח לאומי מנוסה ומומחה בתחום.

נכות נפשית ביטוח לאומי

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד נכות כללית, עורך דין ביטוח לאומי
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן