לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

ביטוח לאומי פטור ממס הכנסה וגמלת שירותים מיוחדים

התמודדות עם מוגבלויות פיזיות או נפשיות היא משימה קשה ומאתגרת. רבים מאיתנו כלל לא מודעים לכך שקיימות הטבות כלכליות משמעותיות שיכולות לסייע בהתמודדות זו, דרך הביטוח הלאומי. במאמר זה נבחן את הנסיבות שבהן אפשרי לקבל בעקבות הכרה בנכות מצד ביטוח לאומי פטור ממס הכנסה וגמלת שירותים מיוחדים. עוד נבהיר מי עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה בגין נכותו, איך משפיעים על אחוזי הנכות שקבעה הוועדה הרפואית על הזכאות לפטור ממס הכנסה, מה התהליך למימוש הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה על רקע נכות ועוד. מומלץ לקרוא ולהכיר.

 

באילו נסיבות יעניק ביטוח לאומי פטור ממס הכנסה וגמלת שירותים מיוחדים?

מערכת המס בישראל מחייבת עובדים שכירים ועצמאיים לשלם מס הכנסה באופן פרוגרסיבי, כלומר, ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך שיעור המס גדל. עם זאת, קיימות הקלות מס עבור אנשים בעלי נסיבות מיוחדות, כגון מצב רפואי קשה  המגביל את כושר עבודתם. אחת ההקלות הנפוצות היא פטור ממס, הניתן למי שנקבעה לו בביטוח לאומי נכות משמעותית.

פטור זה נועד להקל על בעלי מוגבלויות בהתמודדות עם הקשיים הכלכליים והתעסוקתיים הנלווים אל מצבם, ולאפשר להם רמת חיים נאותה יותר. חשוב לציין כי תנאי הזכאות לפטור ממס הכנסה משתנים בהתאם לחומרת הנכות, ולכן מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך בנוגע לזכאות האישית.

 

מי עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה בעקבות נכות? סוגי הנכויות המזכות בפטור ממס הכנסה

לא כל סוג של נכות מזכה בפטור במס הכנסה. הפטור מותנה בהכרה בנכות על פי חוקים ספציפיים, בדומה לתנאי הזכאות לקצבאות ביטוח לאומי.

החוקים המרכזיים המגדירים את סוגי הנכויות המזכות בפטור הם:

 • החוק לפיצוי נכי המלחמה בנאצים / רדיפות הנאצים
 • החוק לפיצוי נפגעי פעולות איבה
 • חוק הנכים (תגמולים ושיקום)
 • חוק הגזזת
 • חוק הביטוח הלאומי (הכולל ביטוח נכות כללית / ביטוח נפגעי עבודה / ביטוח ילד נכה ועוד)

בנוסף, עיוורים ולקויי ראייה עשויים להיות זכאים לפטור ממס גם הם.

חשוב לציין כי ייתכנו מקרים חריגים בהם נכויות שאינן מוגדרות בחוקים אלו יוכלו להוות עילה לפטור ממס. במצבים אלו, נדרש אישור מיוחד של רשויות המס. לכן, מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך, כגון עו"ד למימוש זכויות רפואיות המתמחה בדיני מס הכנסה, על מנת לבחון את זכאותכם לפטור.

 

איך משפיעים על אחוזי הנכות בביטוח לאומי על האפשרות לקבל פטור במס הכנסה?

הזכאות לקבלת פטור ממס לנכה, משתנה כתלות בחוקים שלפיהם נכותו של המבקש נקבעה ולפי אחוזי הנכות המינימליים הקבועים בהם, לצורך קבלת הפטור:

 • לתובעים שנקבעה להם נכות על בסיס חוק הנכים / חוק הפיצויים לנפגעי פעולות האיבה:
  קבלת הפטור מצריכה 100% נכות שנקבעה בגין ליקוי רפואי יחיד, או 90% נכות בחישוב משוקלל של כמה ליקויים, שבחישוב קונבנציונלי, חייבים להגיע ל- 100% לפחות.
 • לתובעים שנקבעה להם נכות על בסיס חוק אחר:
  לקבלת פטור ממס, נחוצים 90% נכות לפחות עבור ליקוי בודד, או 90% נכות לקבוצת ליקויים משוקללת, שאחד מהם לפחות מקנה נכות בהיקף של 40% ויותר.

ההגדרות האלו נכנסו לתוקפן רק ב- 15 לנובמבר 2021, כאשר קודם למועד זה הזכאות לקבלת הפטור נבחנה על פי תנאי הסף שמפורטים בחוקים הללו ובתנאי שלמבקש הפטור ממס הכנסה הייתה דרגת נכות של 100% בגין ליקוי אחד או 90% נכות לפחות בהערכה משוקללת עבור ליקויים מרובים.

לאור זאת, מומלץ ביותר להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך, כגון עו"ד זכויות רפואיות הבקיא בדיני מס הכנסה.

 

החשיבות הגלומה בקבלת פטור ממס הכנסה לבעלי נכויות

לא אחת, אנשים עם מוגבלויות פיזיות מתקשים למרבה הצער, להשתלב בשוק העבודה בישראל. חלקם אינם עובדים כלל, וחלקם עובדים רק שעות מעטות. עבור אלו שעובדים במשרה חלקית או מלאה, קיימת חובת תשלום מס הכנסה. פטור ממס זה יכול להוות הטבה משמעותית עבורם, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה נפשית. בנוסף, פטור ממס הכנסה רלוונטי לא רק לבעלי מוגבלויות במעמד עובד שכיר, אלא גם לבעלי נכויות בעלי עסקים עצמאיים.

הפטור ממס הכנסה יכול לחסוך מהם סכומים משמעותיים, החל ממאות שקלים ועד מאות אלפי שקלים, תלוי ברמת הכנסותיהם.

חשוב לציין כי הפטור חל לא רק על הכנסה מעבודה, אלא גם על הכנסות הוניות, עד לסכום של כ-79,000 ש"ח (נכון לשנת 2024). משמעות הדבר היא שאנשים עם מוגבלויות יכולים ליהנות מהכנסות אלו מבלי לשלם עליהן מס.

לסיכום, פטור ממס הכנסה לבעלי נכויות הוא כלי חשוב המאפשר להם להתמודד עם קשיי היומיום ולשפר את איכות חייהם. לכן חשוב להיות מודעים לזכאות זו ולממש אותה במידת הצורך.

 

ההליך למימוש הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה לבעלי מוגבלויות

חשוב לדעת שהכרה בנכות במקום העבודה או בסביבה הקרובה אינה מקנה באופן אוטומטי את הפטור. על מנת לקבל אותו, יש לעבור הליך מול הביטוח הלאומי.

התהליך כולל הגשת בקשה לוועדה רפואית מטעם מס הכנסה בביטוח הלאומי, שתבחן את חומרת הנכות ותקבע לפיה את אחוזי הנכות של הנישום. בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו, ייקבע האם האדם זכאי גם לפטור במס הכנסה. במקרה שהנישום כבר עבר בעבר ועדה רפואית לקביעת נכות מטעם ביטוח לאומי, לרוב לא יהיה צורך בהופעה בוועדה של מס הכנסה בביטוח לאומי, אלא בהגשת מסמכים לרשות המיסים כדי לממש את הזכאות לפטור.

בתהליך זה ,מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי מוסמך, כגון עו"ד ביטוח לאומי המתמחה בדיני מס הכנסה, על מנת לבחון את זכאותכם לפטור וללוות אתכם לאורך הדרך.

 

הצעדים העיקריים לקבלת הפטור ממס הכנסה

התהליך לקבלת פטור ממס הכנסה לבעלי נכויות כולל מספר שלבים מול הביטוח הלאומי:

 1. קביעת אחוזי נכות: לצורך כך יש כאמור, להגיש בקשה לוועדה רפואית של מס הכנסה בביטוח הלאומי. הוועדה תבחן את התיק הרפואי של המבקש ומצב המבוטח ותשאל שאלות בנוגע ליכולותיו ותפקודו היומיומי. בהתבסס על הממצאים, הוועדה תקבע את אחוזי הנכות. לכן חשוב להגיע לוועדות הרפואיות מוכנים, עם כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים.
 2. בחינת זכאות לפטור: אחוזי הנכות שנקבעו בוועדת מס הכנסה או הוועדה הרפואית בביטוח לאומי, ישמשו לקביעת הזכאות לפטור ממס.
 3. הגשת תביעה: לאחר קביעת אחוזי הנכות, ניתן להגיש לרשות המסים תביעה רשמית לפטור במס הכנסה. חשוב להגיש את התביעה בצורה נכונה, תוך צירוף כל המסמכים הנדרשים.

נכה שיוכר כבעל זכאות לפטור ממס הכנסה בהליך זה, עשוי להיות זכאי גם להחזר מס רטרואקטיבי עבור שנים קודמות.

 

ביטוח לאומי פטור ממס הכנסה וגמלת שירותים מיוחדים – סיכום

זכאות לפטור ממס הכנסה וגמלת שירותים מיוחדים דרך הביטוח לאומי יכולה להוות הטבה משמעותית עבור אנשים עם מוגבלויות. אולם כדי להגיע להכרה באחוזי נכות המזכים בזכויות הללו, נדרש לא אחת סיוע משפטי מקצועי.

משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש מתמחה במימוש זכויות רפואיות לבעלי מוגבלויות מול המוסד לביטוח לאומי, רשות המיסים וגורמים נוספים. צוות המשרד בעל ניסיון רב וידע נרחב בתחום, ויכול לסייע לכם למצות את זכויותיכם ולקבל את ההטבות המגיעות לכם.

אל תוותרו על זכויותיכם! צרו קשר עוד היום וקבלו ייעוץ משbפטי מקצועי של עורך דין למימוש זכויות רפואיות.

הגשת ערר על אחוזי נכות רפואיים

פטור זה נועד להקל על הנטל הכלכלי הכבד שמוטל על אנשים עם מוגבלויות, ולאפשר להם רמת חיים נאותה יותר. 

אחוזי הנכות נקבעים על ידי ועדה רפואית של הביטוח לאומי / מס הכנסה, בהתבסס על מסמכים רפואיים וחוות דעת של רופאים מומחים. הוועדה בוחנת את מידת הפגיעה בתפקוד היומיומי של התובע כתוצאה מהמוגבלות.

גמלת שירותים מיוחדים היא קצבה חודשית הניתנת למי שזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום (כגון לבוש, אכילה ושתיה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על סוגרים) או שזקוק להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמו או לאחרים.

הליך קבלת פטור ממס הכנסה או גמלת שירותים מיוחדים יכול להיות מורכב ודורש ידע מקצועי. עורך דין מומחה בתחום ביטוח לאומי יכול לסייע לכם בהבנת הזכויות שלכם, בהכנת התביעה ובהתייצבות בפני הוועדה הרפואית. ייצוג מקצועי יכול להגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה שלכם לקבלת ההטבות המגיעות לכם ולכן הוא חיוני כל כך.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן