לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה

מס הכנסה הוא מקור הכנסה משמעותי למדינת ישראל, התורם באופן משמעותי למשאביה הכספיים. למרבה הצער, לא כל אדם מסוגל למלא את חובותיו למס הכנסה, שכן אנשים רבים עשויים לחוות קשיים תעסוקתיים שמקורם בגורמים שונים במהלך חייהם, מה שהופך את פרנסתם ויכולתם לשלם מיסים, לעניין לא פשוט כלל ועיקר. משכך, הכניס המחוקק את סעיף 9(5), המתווה תנאים למתן פטור ממס הכנסה לאוכלוסיות העונות על קריטריונים מסוימים. גם מי שנתחוורה להם זכאותם לקבלת הפטור ממס בדיעבד, עדיין עשויים להיות זכאים לקבלת פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה, כפי שנפרט במאמר זה.

 

מי זכאי לקבלת פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה?

החל מה- 1 ביולי 2003 בוצע תיקון בסעיף 9(5) של פקודת מס הכנסה, המפרט מי הם האנשים הזכאים לפטור ממס הכנסה בגין מצבם הרפואי. נישומים אלו עשויים להיות זכאיים לפטור האמור למשך 7 שנים, כאשר תביעת החזרי מס על בסיס הפטר מתאפשרת באופן רטרואקטיבי בגין 6 שנים אחורה ממועד הגשת הדוח השנתי לרשות המסים:

  1. אנשים עיוורים, ללא תלות ברמת נכותם.
  2. אנשים שהם 100% נכים.
  3. אנשים שיש להם שיעור נכות משוקלל של 90% ומעלה (כלומר ההשפעה המשולבת של מוגבלותם הנובעת מליקויים רפואיים שונים, מגיעה ל-90% או יותר).

חשוב לציין כי בעת חישוב שיעור הנכות המשוקלל, אם התוצאה היא מעט מעל 89 אחוזים (למשל, 89.1%), היא תעוגל כלפי מעלה ל-90%.

מעבר לכך, חיוני להדגיש כי פטור זה חל אך ורק על אנשים עם נכות רפואית אך אינו מכסה בעלי נכות תפקודית.

 

בגין אילו סוגי הכנסות ניתן לבקש פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה?

סוגי ההכנסה הבאים מזכים בפטור במס הכנסה לעומדים בתנאים המזכים על פי החוק:

  • הכנסה מעבודה: הכוונה להכנסה שהתקבלה מיגיעה אישית של בעל הנכות, כגון עבודה כשכיר או כעצמאי.
  • הכנסה שאינה מעבודה: זה כולל הכנסות הוניות, כדוגמת הכנסות מדמי שכירות או תשואות מהשקעות.
  • הכנסות מריביות על פיצויים שהתקבלו עבור נזקי גוף.

כדאי לדעת כי הפטור ממס מוגבל לסף הכנסה ספציפי הקבוע בפקודת מס הכנסה,  ומתעדכן מעת לעת.

לכל קטגוריית הכנסה שצוינה להלן, יש רף פטור שונה, כאשר רף הפטור הגבוה ביותר חל על הכנסות מעבודה (מיגיעה אישית).

בהקשר זה, מן הראוי לציין כי אם אדם נכה לא יגיע להכנסה השנתית המינימלית הקבועה בחוק, עדיין יינתן לו פטור ממס עד לתקרה שנקבעה בפקודת מס הכנסה, גם בגין הכנסה שאינה מעבודה.

מנגד, כדי לזכות בפטור מלא בגין הכנסה מעבודה, יש להשיג דרגת נכות הנקבעת למשך 365 ימים בתוך שנת המס הרלוונטית. אם תקופת הנכות נופלת בין 185 ימים ל-365 ימים, גובה הפטור יהיה זהה לפטור על הכנסה הונית.

חשוב להדגיש כי נישומים שתקופת נכותם הכוללת נעה בין יום בלבד ועד 184 ימים, לא יזכו לפטור ממס הכנסה.

 

מהו התהליך לקבלת פטור רטרואקטיבית ממס הכנסה והמסמכים הנדרשים?

כדי להתחיל בהליך קבלת פטור ממס, על המבקש לבצע את השלבים המפורטים להלן ולהגיש את המסמכים הנדרשים:

  • מילוי והגשה לטופס 1516: טופס זה משמש כבקשה לפטור ממס ויש להגישו לרשויות מס הכנסה. זה יעזור בקבלת הפניה לוועדה הרפואית.
  • מילוי והגשה לטופס 169א: טופס זה משמש לקביעת אחוזי הנכות לצרכי מס הכנסה. על המבקש לציין את המחלות, הפציעות והמצבים הרפואיים מהם סבל כיום או בעבר, הרלוונטיים לתביעתו לנכות.
  • מילוי והגשה לטופס 169ב: טופס זה הינו אישור למסירת מידע, המשמש כוויתור על הסודיות הרפואית של הנישום ומופנה הן אל הביטוח הלאומי והן למס הכנסה.

בנוסף לטפסים הנ"ל, על הפונה לצרף שובר לתשלום אגרה בחתימת הבנק שבו שולמה אגרת המוסד לביטוח לאומי. את שובר האגרה ניתן לקבל בלשכות פקיד השומה או הביטוח הלאומי.

ישנה חשיבות מכרעת לכלול את כלל המסמכים הרלוונטיים וחוות הדעת הרפואיות שבידי המבקש הנוגעים למחלות, לפציעות ולמצבים בגינם הוא מבקש את הפטור. לאחר איסוף כל המסמכים הדרושים, יש להעבירם באמצעות דואר רשום אל פקיד שומה באזור מגוריו של המבקש או להגישם באופן אישי בשעות קבלת קהל במשרדי השומה.

 

תהליך בדיקת הבקשה לפטור רטרואקטיבי ממס הכנסה

לאחר מילוי והגשת כל המסמכים הנדרשים על פי ההנחיות, המוסד לביטוח לאומי מזמין את מבקשי הפטור ממס לעבור ועדה רפואית. חשוב לציין כי הביטוח הלאומי לא יקבע בדיקת ועדה רפואית ללא טפסי הפניה מרשות המסים, הנמסרים לאחר הגשת כל המסמכים האמורים.

במהלך הוועדות הרפואיות, הנישום המבקש פטור יוערך על ידי גורמים רפואיים המתמחים בתחומים הספציפיים הקשורים למצבו הרפואי. הרופאים יתעדו את תלונות הפונה ויערכו בדיקה יסודית של מצבו הרפואי. לאחר השלמת כל הבדיקות מטעם הוועדה הרפואית, המוסד לביטוח לאומי יעביר למבקש את החלטתו בעניין הפטור מתשלום מס הכנסה. 

אם נקבעו אחוזי נכות רפואית משוקללים המזכים בפטור במס הכנסה (כלומר 90% ומעלה), יתן פקיד שומה אישור רשמי לנישום, שכותרתו "קביעת דרגת נכות בהתאם לסעיף 9(5) בפקודת מס הכנסה". אישור זה משמש הוכחה לזכאות לפטור ממס וניתן להשתמש בו גם לשם הגשת בקשה להחזרי מס על סמך פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה.

 

כיצד מממשים פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה אחרי שהבקשה אושרה?

מימוש פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה כרוך בהגשת דוח שנתי לרשות המסים. בדו"ח זה, על מקבל הפטור לצרף אישור מקורי עבור כל מקור הכנסה שלו עצמו ועבור בן/בת זוגו, וכן אישורים מקוריים על כל הוצאה או זיכוי שעלולים להשפיע על שומת המס שלו והחזרי המס המגיעים לו.

 

פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה – סיכום

כאשר מנסים לממש את הזכות לקבלת פטור ממס ולבטח אם עסקינן בבקשת החזרי מס באופן רטרואקטיבי, מילוי וניסוח נכון של המסמכים, חיוניים לא פחות מהבנת מצבו הרפואי של הפונה והצגתו ביעילות לוועדות הרפואיות. לעיתים קרובות, ייצוג משפטי על ידי עורך דין בעל ניסיון יכול להשפיע באופן משמעותי על ההצלחה בוועדות הרפואיות. מעבר לכך, עורך הדין יכול לספק למבקש פתרונות משפטיים לאורך כל התהליך הממושך עד שלבסוף יקבל את הפטור המיוחל.

זקוקים לעזרה בקבלת פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה? פנו אל משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש לייצוג משפטי. לפרטים נוספים – פנו אלינו עוד היום.

פטור רטרואקטיבי ממס הכנסה

אנשים העומדים בקריטריונים ספציפיים, כגון עיוורון, 100% נכות או שיעור נכות משוקלל של 90% ומעלה, זכאים לפטור ממס הכנסה שבאמצעותו יוכלו גם לבקש החזרי מס באופן רטרואקטיבי למשך עד שש שנים אחורה.

ניתן לקבל פטור ממס הכנסה רטרואקטיבית עד שש שנים ממועד תחילת הנכות שנקבע לנישום על ידי הועדות הרפואיות.

על המועמדים לקבלת הפטור, למלא טפסים שונים, ביניהם טופס 1516 (בקשה לפטור ממס), טופס 169א (טופס לקביעת אחוזי נכות), וטופס 169ב (אישור מסירת מידע). בנוסף, עליהם לספק מסמכים רפואיים תומכים, חוות דעת ושובר אגרה המשולם למוסד לביטוח לאומי.

במידה ודרגת הנכות הרפואית שנקבעה לנישום אינה עומדת ברף הפטור במס הכנסה, באפשרותו להגיש ערר תוך 45 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה הראשונית. הערעור צריך לכלול נימוקים מפורטים ומסמכים שיצדיקו אותו. 

 
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי, פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן