לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

כל הדרכים לייצר פנסיה פטורה ממס

פרישה לגמלאות היא אחד השלבים המשמעותיים ביותר בחיים. לאחר שנים רבות של עבודה קשה ותרומה לחברה ולמשק, הגיע הזמן ליהנות מפירות עמלנו ולהתחיל לקבל קצבה חודשית שתאפשר לנו לחיות בכבוד. עם זאת, רבים מהפורשים נדהמים לגלות שחלק ניכר מהקצבה שלהם נגרע בשל תשלומי מס הכנסה. האם ישנן דרכים חוקיות להימנע מתשלום מס על הקצבה החודשית? מסתבר שהתשובה לכך חיובית. בשורות הבאות נפרט על כל הדרכים לייצר פנסיה פטורה ממס, שכדאי להכיר לקראת היציאה לגמלאות.

 

לפני שנדון בכל הדרכים לייצר פנסיה פטורה ממס – חשוב להכיר את ההבדלים בין קצבה מזכה וקצבה מוכרת

פקודת מס הכנסה מבחינה בין שני סוגים של קצבאות לצרכי מיסוי – קצבה מזכה וקצבה מוכרת. קצבה מזכה היא זו המשולמת על ידי המעסיק (כמו פנסיה תקציבית) או מקרן פנסיה וביטוח מנהלים. ניתן להתחיל לקבל קצבה מזכה כבר בגיל 60, אך הפטור ממס עליה יחל רק בגיל פרישה (62 ושמונה חודשים לנשים, 67 לגברים). לעומת זאת, קצבה מוכרת נובעת מכספים שבזמן ההפקדה שלהם לא ניתנה עבורם הטבת מס, ולכן בעת קבלת הקצבה החל מגיל 60, הכספים האלו יהיו פטורים לחלוטין ממס הכנסה.

 

הרציונל מאחורי מתן פטור ממס על הקצבה המוכרת

הרעיון מאחורי הקצבה המוכרת הוא פשוט – אין זה הוגן למסות את העובד פעמיים בגין אותם הכספים. אם למשל שילם העובד מס על הפקדות המעסיק לתגמולים או לפיצויים כבר בזמן ההפקדה, אין לגבות ממנו שוב מס כשיבקש למשוך את הכספים כקצבה בפרישה. כך גם לגבי הפקדות עצמאיות של העובד מכספים נטו שהביא מהבית, עליהם כבר שילם מס במועד ההפקדה ולכן הם יהיו פטורים במועד המשיכה.

 

כל הדרכים לייצר פנסיה פטורה ממס המשולמת כקצבה מוכרת

כיום, פקודת מס הכנסה מונה שבע דרכים שונות שבאמצעותן ניתן לייצר כספי קצבה מוכרת באמצעות הפקדת כספים פטורים לאורך השנים על ידי העובד והמעסיק:

  1. עובד שהשתכר יותר מ-31,340 ש"ח בחודש (נכון לשנת 2024) – כל הפקדה מעל 2,350 ש"ח שמבצע המעסיק לחיסכון הפנסיוני שלו תיחשב כהכנסה של העובד ותחויב במס, ובתמורה תיצור עבורו קצבה פטורה בעתיד.
  2. הפקדות העובד עצמו משכר שעולה על 12,536 ש"ח בחודש – 7% מהסכום שמעל לשכר הממוצע במשק (877 ש"ח בשנת 2024) ייחשבו כקצבה מוכרת. חשוב לציין שהגדלת ההפקדות מעבר ל-7% לא תקנה הטבת מס נוספת ולא תיצור קצבה מוכרת.
  3. הפקדות המעסיק לפיצויים משכר העולה על 41,500 ש"ח בחודש – מדובר בתקרה נכון לשנת 2024 שמעליה יש זקיפת מס על הפקדות פיצויים. ההפקדות האלו ניתנות למשיכה בכל עת בניכוי 15% מס רווח הון, או כקצבה פטורה בגיל פרישה.
  4. כספי פיצויים שבוצעה עליהם התחשבנות מס בעת סיום עבודה – במקום למשוך את הכספים, ניתן להעביר אותם לחשבון חדש בקופת גמל שאליו כבר לא ניתן יהיה להפקיד כספים נוספים. הכספים האלה יוכלו לשמש בעתיד למטרת קצבה פטורה.
  5. כספי קופת גמל שהתקבלו בירושה – אם הועברו לקופת גמל חדשה על שם היורש ולא נמשכו מיד, ניתן יהיה לקבלם כקצבה מוכרת בפרישה.
  6. הפקדות של עצמאים ללא הטבות מס – סכומים שהופקדו בשנה מעל התקרה של 38,412 ש"ח (נכון ל-2024) ייחשבו כקצבה מוכרת.
  7. הפקדות לקופות גמל להשקעה – מוצר חיסכון חדש יחסית שנועד לאפשר חיסכון נזיל בפטור ממס עד לסכום של 79,005 ש"ח בשנה (נכון ל-2024). ניתן להעביר את הכספים בגיל 60 לקופת גמל לקצבה ולקבלם כקצבה מוכרת פטורה.

בקצרה, קיימות דרכים מגוונות ליצור פנסיה פטורה ממס הכנסה באמצעות הפקדת כספים בתנאים מסוימים במהלך שנות העבודה. חשוב להכיר את האפשרויות הללו כדי למקסם את ההכנסה הפנויה בפרישה.

 

הקשיים באימות הזכאות לפנסיה פטורה ממס

למרות שהמדינה מעניקה הזדמנויות רבות ליצור קצבה מוכרת, קיים קושי מסוים בהוכחה שאכן מדובר בכספים הזכאים לפטור במועד המשיכה. כספים שמקורם בירושה או בקופת גמל להשקעה ניתנים לזיהוי בקלות, אך קשה יותר לאמת שהפקדנו לקרן הפנסיה משכר העולה על השכר הממוצע או שלא קיבלנו הטבות מס כעצמאים.

אולם גם אם אינכם בטוחים בדבר זכאותכם לפנסיה פטורה ממס, שמירת המסמכים הרלוונטיים ובדיקה מקצועית של הזכאויות יכולות לסייע משמעותית.

 

חשיבות שמירת מסמכים ובדיקה מקצועית של זכאותכם לפנסיה בפטור ממס

לאור הקשיים הנוגעים למשיכת פנסיה פטורה ממס, מומלץ לשמור את טופסי 106 ו-161 כדי להיות מסוגלים להוכיח בעתיד את הזכאות לפטור ממס על הקצבה המוכרת. גורמים שונים מציעים שירות בתשלום לצורך סיווג מדויק של כספי הקצבה המוכרת עבור חוסכים מעל גיל 60 עם שכר שעלה על 30,000 ש"ח בחודש, כולל בדיקה של כדאיות הקצבה המוכרת גם לגבי כספים מלפני 2012. זכרו כי עם תכנון נכון לאורך השנים, גם אתם יכולים לשאוף לאיכות חיים טובה יותר בגיל הזהב, בלי לתת לתשלומי המס המיותרים לעמוד בדרככם.

 

לסיכום

במאמר זה סקרנו את כל הדרכים לייצר פנסיה פטורה ממס. באמצעות היכרות עם ההבדלים בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת, והבנת הדרכים ליצירת קצבה מוכרת, כגון הפקדות מעל תקרות שכר מסוימות, התחשבנות במס על פיצויים, קבלת ירושה לקופה ייעודית ועוד, ניתן לתכנן נכון את החיסכון הפנסיוני לאורך השנים. אולם חשוב לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים, ובמקרה הצורך גם להיעזר בבדיקה מקצועית של זכאותכם.

לייעוץ מקיף ובחינת כל הדרכים לייצר פנסיה פטורה ממס במקרה שלכם, ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש, המתמחה במיסוי פנסיוני, כדי לוודא שאתם ממצים את מלוא ההטבות המגיעות לכם ומובילים את עצמכם לעתיד כלכלי בטוח ומוצלח יותר.

הגשת ערר על אחוזי נכות רפואיים

קצבה מזכה היא זו שמשולמת על ידי המעסיק או מקרן פנסיה וביטוח מנהלים, וניתן להתחיל לקבלה מגיל 60, אך היא תהיה פטורה ממס רק בגיל פרישה (62 ושמונה חודשים לנשים, 67 לגברים). לעומתה, קצבה מוכרת נובעת מכספים שלא ניתנה עבורם הטבת מס בזמן ההפקדה, ולכן בעת קבלתה מגיל 60, היא תהיה פטורה לחלוטין ממס הכנסה.

ישנן שבע דרכים עיקריות ליצירת קצבה מוכרת: הכנסה מעל 31,340 ש"ח בחודש, הפקדות שכיר מעל שכר של 12,536 ש"ח בחודש, הפקדות מעסיק לפיצויים משכר מעל 41,500 ש"ח, התחשבנות מס על כספי פיצויים בסיום עבודה, קבלת קופת גמל בירושה, הפקדות של עצמאיים ללא הטבות מס, והפקדה לקופת גמל להשקעה. בכל המקרים הללו מדובר על כספים שהופקדו בלי הטבות מס, ולכן הקצבה בגינם תהיה פטורה לחלוטין בעת המשיכה.

למרות האפשרויות הרבות לייצר קצבה מוכרת, לעיתים יש קושי בהוכחת הזכאות לפטור בעת המשיכה בפועל. כספים שהתקבלו בירושה או הופקדו בקופת גמל להשקעה קלים לזיהוי, אך לגבי כספים אחרים כמו הפקדות משכר גבוה או הפקדות עצמאיים ללא הטבות מס, יכול להיות צורך בהצגת מסמכים כמו טפסי 106 ו-161 כדי להוכיח את הזכאות לפטור המיסוי על הקצבה המוכרת.

מומלץ לשמור לאורך כל תקופת החיסכון את כל המסמכים הרלוונטיים, בפרט טפסי 106 מהמעסיקים וטפסי 161 מקרנות הפנסיה, כדי שניתן יהיה להוכיח בעתיד את הזכאות לפטור על קצבה מוכרת. בנוסף, בייחוד בקרב בעלי שכר גבוה ובני 60 ומעלה, יכולה להיות כדאיות בביצוע בדיקה מקצועית של הזכאויות ושל אפשרות לקבלת פטור גם על כספים מלפני 2012, כדי למצות את מלוא ההטבות האפשריות ולהבטיח פנסיה גבוהה יותר נטו.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן