לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

קבלת פטור ממס הכנסה לנכה

אחד המאפיינים הבולטים של מדינת ישראל, הוא הדאגה שלה לאוכלוסיות החלשות בחברה. אחת האוכלוסיות החלשות והפגיעות ביותר בישראל היא אוכלוסיות הנכים. מצד אחד, אפשרויות התעסוקה שלהם מוגבלות יחסית. מצד שני, לרבים מהם יש הוצאות משמעותיות הנובעות מהנכות שלהם. קבלת פטור ממס הכנסה לנכה נועדה לשפר ולו במעט את מצבם הכספי של הנכים, ולאפשר להם לשפר את רמת החיים ואיכות החיים. 

 

האם נכים בישראל משלמים מס הכנסה?

כשמדובר בנכים ואנשים הסובלים ממגבלות פיזיולוגיות או נפשיות, אין מדובר באוכלוסייה אחידה. יש הבדלים בין סוגי הנכות מצד אחד, ובין שיעורי הנכות מצד שני. בדרך כלל, מי שאמון על קביעת אחוזי הנכות של אדם הוא המוסד לביטוח לאומי. מרגע שנקבעו אחוזי הנכות, מתחיל הליך בחינת הזכאות של הנכה למגוון רחב של הטבות ובכלל זה קצבת נכות, קצבת ניידות וקצבאות אחרות המשקפות אל הצרכים המיוחדים שלו. 

ישנם כמה סוגים עיקריים של הטבות במס הכנסה לנכים:

  • קבלת פטור ממס הכנסה לנכה שאינו עובד: נכים שבגלל הנכות שלהם, הם אינם יכולים לעבוד לפרנסתם והם סמוכים למעשה לשולחנה של המדינה. בגלל העובדה שהם אינם עובדים וההכנסות שלהם מגיעות מהמוסד לביטוח לאומי, הם אינם משלמים מס על ההכנסות שלהם. 
  • הקלות מס לנכים שנמצאים במעגל העבודה: נכים ששפר עליהם מזלם והם יכולים להצטרף למעגל העבודה, אמורים לשלם מס הכנסה בדיוק כמו כל עובד אחר. עם זאת, חוקי המיסוי במדינת ישראל מעניקים לנכים זכויות ופטורים רבים, שמשאירים בידם בסיכומו של עניין אחוז גבוה יותר מההכנסה שהם מייצרים.
  • פטורים נוספים ממס הכנסה: מעבר להכנסה מיגיעה אישית, עשויים מי שמוכרים כנכים ישראל להנות מהטבות מס נוספות. עם ההטבות הללו אפשר למנות, למשל, הטבות בתשלום מס רכישה על נדל"ן.

בשורות להלן נרחיב את היריעה בנושא מס הכנסה לנכים והדרכים להקטנת תשלומי המס. כמו כן נסביר את החשיבות הרבה של ההיוועצות בעורך דין לצורך מיצוי הזכויות.

 

קבלת פטור ממס הכנסה לנכה – מי זכאי לה?

הגורמים המקצועיים במדינת ישראל קבעו שלושה תנאים לצורך קבלת פטור ממס הכנסה לנכה אשר עובד לפרנסתו או יש לו הכנסות נוספות החייבות במס. 

להלן שלושת התנאים המזכים מי שהוא נכה לקבלת פטור מלא או חלקי מתשלומי מס הכנסה:

  1. הכנסה חייבת במס: פטור ממס הכנסה ניתן אך ורק על הכנסות חייבות במס. לצורך העניין, הכנסות מקצבאות ביטוח לאומי, בדגש על קצבאות נכות, אינן חייבות במס. לפיכך, אם מזקקים את הקביעה הזאת, ההכנסות החייבות במס אצל נכים הן הכנסות מיגיעה אישית – שזה אומר מעבודה או הכנסות אחרות, כגון השקעות בניירות ערך או בקופת גמל להשקעה וכיוצא באלה.
  2. נכות לצמיתות: רק מי שנקבעה לו נכות לצמיתות עשוי להיות זכאי לקבלת פטור ממס הכנסה לנכים. זאת, כמובן, בהתאם לגובה ההכנסות ובהתאם למטרת הפעילות המזכה בפטור ממס. למשל – רכישת דירת מגורים. עם זאת, גם מי שנקבעה לו נכות זמנית לתקופה של 185 יום לפחות, שזה אומר חצי שנה, עשוי להיות זכאי לפטורים כאמור. 
  3. אחוזי הנכות: אחוזי הנכות שנקבעו לאדם מסוים ישפיעו, קוב לוודאי, גם על גובה ההכנסות הפטורות ממס שהנכה עשוי להנות מהן. בדרך כלל, אחוז הנכות הקובע לצורך קבלת פטור מתשלומי מס הכנסה צריך להיות 90% ומעלה. כמו כן, הנכות חייבת להיות נכות רפואית, ולא העדר כושר עבודה, שיכול לנסוע מסיבות שאינן בהכרח נכות רפואית.

זה המקום לציין שאם אדם היה זכאי לפטור ממס הכנסה, מלא או חלקי, ובעקבות התהליך הוא זכאי להחזרי מס, הוא יוכל להנות מהחזרי המס בהגשת טפסים מתאימים. אם הזכאי נפטר לפני תוך ההליך, יוכלו היורשים להמשיך את אותו ההליך עד לסיומו המוצלח. ואולם ההמלצה שלנו כאן היא להסתייע בהליכים כאלה בעורך דין המתמחה בנושאי מיסים, במטרה להשלים את ההליך במהירות הרבה ביותר האפשרית.  

 

מי זכאי לקבלת החזרי מס באופן רטרואקטיבי לנכים – ומתי בעצם?

מס הכנסה משתדל לגבות מכל אזרח ומכל עסק אך ורק את המס המגיע על פי חוק. מי ששילם מס הכנסה מעבר לסכום הנדרש, יוכל לתבוע החזר. על אותו משקל, מי שהוכר כנכה ושלם לאורך שנים מס הכנסה, עשוי להיות שכאי לקבלת החזרי מס. זאת, עד שש שנים רטרואקטיבית, ובלבד שהנכות הייתה קיימת בתקופה האמורה. לא ניתן לתבוע החזרי מס עבור נכות שנוצרה מאוחר יותר, למשל – מי שהוכר כנכה בעקבות תאונה, לא יוכל לתבוע החזרי מס בגיל התקופה שלפני התאונה. 

בנוסף, קיימת תקרת הכנסה המזכה בפטור ממס. נכון למועד כתיבת שורות אלה, תקרת ההכנסה הפטורה ממס הינה 79,320 ₪ לשנה, שהם 6,610 ₪ לחודש. עבור הכנסות מעבר למצוין לעיל ישולם מס הכנסה כחוק, על פי מדרגות המס הקיימות. כמו כן, חשוב לציין שהסכום לעיל כולל הן הכנסות מיגיעה אישית (שזה אומר שכר עבודה) והן הכנסות מריבית על פיקדונות או כל הכנסה אחרת. למשל – הכנסות מהשקעות בניירות ערך תהיינה פטורות ממס הכנסה, אך ורק אם ההכנסות הכוללות של הנכה לאורך כל השנה, כולל ההכנסות מניירות ערך, היו נמוכות מהסכום האמור.

 

לסיכום: הדרך היעילה ביותר לקבלת פטור ממס הכנסה לנכה

קבלת פטור ממס הכנסה לנכה היא אחת ההטבות המשמעותיות ביותר. נכים רבים מצליחים להשתלב בשוק העבודה, או שיש ברשותם נכבים, קופות גמל או ניירות ערך המניבים הכנסה. יחד עם זאת, כל שגיאה במילוי הטפסים עלולה לגרום לעיכוב הפטור במקרה הטוב, או למניעה מוחלטת של הפטור במקרה הפחות טוב. 

עורך דין מנוסה ומיומן יסייע בבחינת הבקשה, מילוי הטפסים והגשת הבקשה לקבלת פטור ממס הכנסה. לרוב מדובר בפעולה מורכבת, שאת התוצאות שלה ניתן לחוש לאורך שנים רבות. לכן מומלץ להסתייע בתהליך בשירותיו של עורך דין מיומן, שיפעל למיצוי הזכויות במהירות וביעילות המרבית.

זקוקים לסיוע מעורך דין בקבלת פטור ממס הכנסה לנכה? משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש כאן עבורכם. צרו עמנו קשר בהקדם!

קבלת פטור ממס הכנסה לנכה

עובד שנקבעו לו 100 אחוזי נכות רפואית לצמיתות, יהיה זכאי לפטור וכן להחזרים בגיל קבלת פטור ממס הכנסה לנכה. זאת, עד לסכום של 430,800 ₪ לשנה, נכון למועד כתיבת שורות אלה. מדובר בהכנסות מעבודה בלבד, מה שאומר שאותו נכה יכול להרוויח עד 67,000 ₪ בקירוב בחודש, בלי שישלם אפילו אגורה אחת למס הכנסה.

הבקשה לקבלת פטור ממס הכנסה בגיל נכות רפואית צריכה להיות מוגשת לרשות המיסים.. אפשר להגיש את הבקשה לרשות המיסים באמצעות עריכת תיאום מס מקוון. לחילופין, אפשר לשלוח את המסמכים בדואר, או להגיש אותם ישירות לפקיד השומה באזור המגורים. אחרי הגשת הבקשה, היא תישקל בהתאם לנתונים של המגיש ולגובה ההכנסות בפועל.

יש מקרים שבהם נקבעת לאדם נכות זמנית. אם תקופת הנכות הזמנית עולה על 185 יום, שזה אומר שישה חודשים, כי אז הוא יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה בדומה לנכה לצמיתות. בתום תקופת הנכות הזמנית יתבקש מי שנקבעה לו הנכות הזמנית להגיש טפסים, מסמכים וחומר רפואי, על מנת לאשש או להפריך את הזכאות. 

למעשה קבלת פטור ממס הכנסה לנכה מתייחסת לכלל ההכנסות, הן מידיעה אישית, שזה אומר עבודה, והן הכנסות ממקורות אחרים. עם המקורות הללו ניתן למנות רווחים  מהשקעות בניירות ערך, קופות גמל להשקעה, שכר דירה והכנסות אחרות. תקרת הפטור מתייחסת לכלל ההכנסות, כאשר כל שקל מעל לתקרה חייב במס כדין.

 
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי, פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן