תביעת נכות כללית

תביעת נכות כללית מאפשרת קבלת קצבה חודשית המהווה מקור סיוע מטעם המדינה למי שסובל מנכות מאחת או יותר מבין הנכויות אשר על פי החוק ותקנות הביטוח הלאומי, מזכות בקצבה חודשית. קצבה זו משתנה בהתאם לאחוזי הנכות של המבקש אשר קביעתם נעשית על ידי וועדה רפואית לקביעת נכות כללית.

מהי קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית היא קצבה המשולמת באופן חודשי למי שוועדה רפואית קבעה כי הוא סובל מנכות רפואית בשיעור של 60% לפחות וכושר עבודתו פחת בשיעור של 50% לפחות. כמו כן, ייתכנו מקרים שבהם מפאת נתונים מסוימים, תנאי הסף לקבלת קצבת נכות כללית יהיה נמוך מ- 60%.

סוגי נכויות המקנות קצבת נכות כללית

ההגדרה נכות רפואית מתייחסת למגוון נכויות, לרבות נכות נפשית ושכלית. פירוט הנכויות המקנות אחוזי נכות רפואית למבקש הקצבה, מנויות בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה). בתקנות אלו מפורט גובה אחוזי הנכות שיש לקבוע בגין כל אחת מהנכויות המנויות בהן, כאשר קיימת אפשרות להכרה במספר נכויות במקביל.

הליך תביעת נכות כללית

השלב הראשון בהליך הבקשה של תביעת נכות כללית, הוא הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי. לאחר הגשת התביעה, יישלח למבקש זימון להופיע בפני וועדה רפואית לקביעת נכות כללית. ניתן להעביר לידי הוועדה הרפואית כל חומר רפואי רלוונטי אשר יש בו כדי להעיד על קיומה של נכות כלשהי, על היקפה ומידת השפעתה על התפקוד היומי של מגיש הבקשה.

קביעת הוועדה הרפואית היא מקור הסמכות של פקיד התביעות של הביטוח הלאומי לאישור או דחייה של תביעת נכות כללית. בהתאם לאחוזי הנכות אשר נקבעו על ידי הוועדה, לצד שקלול נתונים הנוגעים להיקף פגיעת הנכות הרפואית ברמת הכנסתו של המבקש, יקבע פקיד התביעות של הביטוח הלאומי את דרגת אי כושר שעל פיה ייקבע גובה הקצבה.

תביעת נכות כללית

גובה קצבת נכות כללית

גובה הקצבה נקבע על פי מדרגות שבבסיסן קביעת פקיד התביעות את דרגת אי הכושר של המבקש, וזאת באופן הבא:

  1. אדם שנקבעה לו דרגת אי כושר בטווח שבין 75% ל- 100% יזכה לקצבה בגובה של 3,700 ₪ מדי חודש.
  2. אדם שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 74% יזכה לקצבה בשיעור של 2,522 ₪ בכל חודש.
  3. אדם שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 65% יזכה לקצבה בשיעור של 2,273 ₪ בכל חודש.
  4. אדם שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור של 60% יזכה לקצבה בשיעור של 2,135 ₪ בכל חודש.

הליך בקשת קצבת נכות כללית – רק בליווי של עורך דין מנוסה

הגשת תביעת נכות כללית, הינו הליך שנדרשת בו הקפדה יתירה לצד היכרות מעמיקה עם מנגנוני הביטוח הלאומי והוועדות הרפואיות מטעמו. משרד עו"ד אמבר גולן-פרטוש, הינו משרד מנוסה אשר ביכולתו להעניק ליווי מקצועי ויסודי לכל אדם החפץ בקבלת קצבת נכות כללית.

שתפ/י אותנו

Facebook
WhatsApp
Email