איך למצות את הזכויות בוועדה רפואית

הגשת החמרת מצב לביטוח לאומי

ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי הינה הרגע החשוב ביותר שתוצאתו תקבע אם הנפגע / החולה יתקבל פיצוי בגין הפציעה / מחלה ואת גובהו של הפיצוי.
החלטות הוועדה הרפואית משפיעות בצורה משמעותית על כל חיו של הנפגע / חולה ולכן חשוב להגיע מוכן לוועדה הרפואית.
הוועדה הרפואית מורכבת מרופא מומחה לתחום הרפואי ומזכירה.
לנבדק עומד זמן של מספר דקות בודדות לספר על מצבו הרפואי וחומרתו ולהציג מסמכים המעידים על כך, המזכירה תפקידה לתעד בכתב את תלונות הנבדק והרופא בודק וקובע את אחוזי הנכות.מוגשות מידי שנה מאות אלפי תביעות למוסד לביטוח לאומי בגין פגיעות בעבודה / נכות כללית, שירותים מיוחדים, ניידות, ילד נכה ועוד…
ישנו קושי גדול למערכת הביטוח הלאומי לטפל לעומקה של תביעה במצב שכזה.
בכל יום בו מתקיימות וועדות רפואיות מוזמנים אנשים רבים ולכן לכל נבדק יש זמן מוגבל וקצר להעביר את כל האינפורמציה החשובה לקביעת דרגת נכותו.
מפאת חוסר הזמן תביעות רבות נדחות באופן שרירותי ולא מקבלות את הזמן המתאים לבחינת הזכאות.
רופא הוועדה קובע את אחוזי הנכות של הנבדק על פי ספר מבחנים של הביטוח הלאומי, קובע את המועד שבו התחילה הנכות ומשך הזמן שבו יקבל הנבדק את קצבת הנכות.
קביעת הרופא יכולה להיות זמנית או לצמיתות, באם נקבעה נכות זמנית ישלח זימון נוסף לוועדה הרפואית לקראת תום הזמניות.
פרוטוקול הוועדה ותוצאותיה נשלחים אל הנבדק עד כחודש מיום הוועדה הרפואית.הפרוטוקול של הוועדה הרפואית חשוב במיוחד כדי להבין האם נקבעו האחוזים המתאימים לאותו נבדק (האם התקבל הסעיף המתאים לאותה הפגימה, האם התקבלו מקסימום אחוזים על פי ההגבלה של הנבדק ועוד..), לעיתים אף ניתן לבחון את אותו הליקוי הרפואי בהיבטים שונים ולהגדיל את אחוזי הנכות וזאת לא תמיד נעשה ע"י רופא הוועדה.

חשוב לדעת – ניתן להגיש ערר על החלטת רופא הוועדה הרפואית לוועדה רפואית לעררים אך יש זמן קצוב לכך ואיחור במועד עלול לשלול את זכות הערר.
עקב החשיבות המרובה של הוועדה הרפואית והשפעותיה לטווח ארוך מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום בטרם מועד הוועדה הרפואית.
ייעוץ משפטי בטרם מועד הוועדה הרפואית וליווי עו"ד את הנבדק בוועדה מסייע לנבדק להגיע עם הבדיקות והסיכומים הרפואיים החשובים, הצגת הדברים החשובים בלבד לקביעת אחוזי הנכות המקסימליים. לכן מומלץ להסתייע בשירותיו של עו"ד לועדות רפואיות.

וועדה בנוכחות עו"ד הינה רצינית מקיפה ומקצועית והנבדק מקבל את מלוא הזמן הדרוש כדי להציג את מגבלותיו ותלונותיו.