לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

נכות זמנית תאונת עבודה

מדי שנה נפגעים אלפי עובדים בתאונות עבודה בישראל. חלקם סובלים מנכות זמנית לתקופה מוגבלת. נכות זמנית מעניקה לנפגעי עבודה זכויות שונות, ביניהן גמלת נכות, טיפולים רפואיים ודמי פגיעה בתקופת ההחלמה הראשונית. במאמר זה נסקור את המושג נכות זמנית תאונת עבודה ואת הזכויות הנלוות אליו.

 

מה חשוב לדעת על נכות זמנית תאונת עבודה?

מדי שנה מתרחשות בישראל תאונות עבודה רבות שמותירות עובדים עם נכות זמנית או קבועה. הכרה בנכות זמנית או קבועה עשויה להקנות לנפגעי עבודה זכויות בביטוח לאומי, כגון דמי פגיעה וגמלת נכות מעבודה. גובה הגמלה נקבע לפי אחוזי הנכות שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית. בשורות הבאות נסביר כמובטח, מהי נכות זמנית מתאונת עבודה, וכיצד מבוטחים יכולים לממש את זכויותיהם במצב זה.

 

מה נחשב כנכות זמנית תאונת עבודה בחוק הביטוח הלאומי?

נכות זמנית שנגרמה מתאונת עבודה משמעותה בביטוח לאומי שנפגע העבודה מוגדר כנכה מעבודה לתקופה מוגבלת. הדבר נעשה מתוך התחשבות באפשרות לשינוי במצבו הרפואי בהמשך – לטוב או לרע. זאת בניגוד לבעלי נכות קבועה עקב תאונת עבודה, שדרגת נכותם מוגדרת לטווח הארוך.

 

איך הביטוח הלאומי מטפל בתביעות נפגעי עבודה בעלי נכות זמנית?

כאשר נפגעי תאונות עבודה מגישים לביטוח לאומי תביעה להכרה בנכות מעבודה, הם נדרשים להופיע בפני הוועדה הרפואית. ועדה זו אחראית לקבוע את דרגת הנכות של המבוטח. לאחר בדיקה הוועדה יכולה לקבוע כי מדובר בנכות קבועה או זמנית, אם נראה לחבריה שמצבו הרפואי של הנפגע עדיין עשוי להשתנות.

 

לאיזו תקופה נקבעת דרגת נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה?

נכות זמנית מתאונת עבודה נקבעת לתקופה של עד 12 חודשים. במהלך תקופה זו נפגע העבודה מקבל גמלת נכות מעבודה מהביטוח הלאומי, בהתאם לדרגת הנכות הזמנית שנקבעה לו. לאחר סיום תקופת הנכות הזמנית, המבוטח מזומן לוועדה רפואית נוספת לשם עריכת אומדן מעודכן של מצבו הרפואי ועדכון דרגת נכותו.

 

החריגים לעניין קביעת אחוזי נכות זמנית תאונת עבודה

על אף שהוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי מוסמכת לקבוע נכות זמנית מתאונת עבודה לתקופה של עד 12 חודשים בלבד – חשוב לדעת שבית המשפט רשאי להגדיר נכות זמנית לנפגעי עבודה לתקופות ארוכות יותר, בהתאם לנסיבות ולחוות הדעת הרפואית שהתקבלה.

 

אילו זכויות מגיעות לעובדים שהוכרו כבעלי נכות זמנית מתאונת עבודה?

נכות זמנית שנגרמה מתאונת עבודה מקנה לנפגעי העבודה פיצויים זמניים מהביטוח הלאומי וזכויות רפואיות שונות. זכויות אלו ניתנות במשך התקופה שבה דרגת הנכות הזמנית עדיין בתוקף.

 

הזכאות לקבלת גמלת נכות מעבודה בעקבות נכות זמנית מתאונת עבודה

כאשר נפגע עבודה מוכר בביטוח לאומי כבעל נכות זמנית מעבודה בשיעור 10 אחוזים ומעלה, הוא זכאי לגמלת נכות מעבודה בהתאם לרמת הנכות הזמנית שנקבעה לו. זכאות זו תהיה בתוקף עד תום תקופת ההכרה בנכות הזמנית. בסיום התקופה, יידרש המבוטח להתייצב שוב בפני הוועדה הרפואית להערכה מחודשת של דרגת נכותו.

חשוב לדעת שמשמעות נכות זמנית היא שגם מבוטח שהוגדר כבעל 100% נכות זמנית, עלול לאחר שנה לגלות שדרגת נכותו ירדה עד כדי אובדן הזכאות לגמלת נכות מעבודה. נפגע עבודה שדרגת נכותו יורדת מתחת ל-10% נכות זמנית, אינו זכאי עוד לגמלה.

מנגד, ייתכן מצב הפוך שבו נפגע עבודה שהוכר כבעל 20% נכות זמנית, יוכר לאחר 12 חודשים כמי שחלה החמרה במצבו המצדיקה העלאת דרגת נכותו.

 

הבסיס לחישוב גמלאות נכות זמנית בעקבות תאונת עבודה

סכום גמלת הנכות מעבודה מהווה 75% מממוצע השכר של נפגע העבודה ב-3 החודשים שלפני הפגיעה, כפול אחוזי הנכות שאושרו לו בוועדה הרפואית. בהתאם לכך, נפגעי עבודה עם 100% נכות זמנית יקבלו 100% מהגמלה.

 

איך הביטוח הלאומי קובע את דרגת הנכות הזמנית לאחר תאונת עבודה?

דרגת נכות זמנית נקבעת על ידי רופא שממנה הוועדה הרפואית בביטוח לאומי. רופא זה מעריך את מצבו הבריאותי של הנפגע בהתאם לתוספת לחוק הביטוח הלאומי המכונה "ספר הליקויים" או "ספר המבחנים הרפואיים". בספר זה מוגדרת כמות אחוזי הנכות המיוחסת לכל נזק רפואי שמזכה נפגעי עבודה בדרגת נכות מעבודה.

לדוגמה, נפגע עבודה עם מגבלה בעמוד השדרה הצווארי יכול להיות מוכר כבעל דרגת נכות זמנית כדלקמן:

  • עבור מגבלה ברמת חומרה קלה – 10% נכות זמנית
  • עבור מגבלה ברמת חומרה בינונית – 20% נכות זמנית
  • עבור מגבלה ברמת חומרה קשה – 30% נכות זמנית

אם למבוטח מספר פגיעות מתאונת העבודה, דרגת הנכות שתוכר לו לא תיקבע בחישוב מצטבר אלא בשיקלול של אחוזי הנכות עבור כל פגיעה.

לדוגמה, מבוטח שנפגע בגב בתאונת עבודה וסובל מ-20% נכות זמנית, בנוסף לפגיעה ביד בשיעור 10% נכות זמנית – לא ייחשב כבעל 30% נכות מעבודה. במקרה זה, החישוב יהיה:

  • 20% הנכות בגין פגיעת הגב יחושבו מתוך 100% ויהיו שווים ל- 20% בחישוב המשוקלל.
  • 100% פחות 20% שווים ל- 80% בחישוב.
  • 10% הנכות בגין פגיעת היד יחושבו מתוך 80% ושווים ל- 8% בחישוב המשוקלל.

בהתחשב בכך, סיכום אחוזי הנכות ביד ובגב יניב 28% נכות זמנית.

 

לסיכום

נכות זמנית כתוצאה מתאונת עבודה היא מצב שבו נפגע העבודה מוגדר כנכה לתקופה מוגבלת, תוך התחשבות באפשרות לשינויים במצבו הרפואי. נכות זו מקנה לנפגע זכויות שונות בביטוח לאומי, כגון דמי פגיעה, גמלת נכות מעבודה וטיפולים רפואיים.

על מנת לממש זכויות אלה, יש להגיש תביעה לביטוח לאומי ולעבור בדיקות בוועדה רפואית שתקבע את דרגת הנכות. חשוב להיערך כראוי לתהליך זה על מנת לקבל את מלוא הזכויות.

לכן אם נפגעתם בתאונת עבודה, מומלץ לפנות לסיוע משפטי במשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש.

נכות זמנית תאונת עבודה

ההבדל המרכזי הוא במשך הזמן שלשמו מוגדרת הנכות. נכות זמנית מתייחסת לנכות לתקופה מוגבלת של עד שנה, תוך התחשבות באפשרות שמצבו הרפואי של נפגע העבודה ישתנה בעתיד. לעומת זאת, נכות קבועה מתאונת עבודה מוגדרת לטווח ארוך יותר, מתוך הנחה שהפגיעה שנגרמה היא בלתי הפיכה.

היתרון המרכזי בהגדרת נכות כזמנית הוא הגמישות שהדבר מאפשר בקביעת דרגת הנכות של נפגע העבודה בעתיד. אם יחול שיפור במצב הרפואי, ניתן יהיה לשקף זאת באחוזי הנכות. גישה זו נותנת תקווה לנפגע העבודה שמצבו עשוי להשתפר.

ראשית יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. בהמשך, על נפגע העבודה להופיע בפני ועדה רפואית מטעם המוסד שתקבע האם מדובר בנכות זמנית או קבועה בהתבסס על מצבו הרפואי. ההחלטה מתקבלת על סמך התרשמות חברי הוועדה מהמסמכים הרפואיים ובדיקת נפגע העבודה.

על פי חוק הביטוח הלאומי, נכות זמנית מתאונת עבודה יכולה להיות מוכרת לתקופה מקסימלית של עד 12 חודשים. בתום תקופה זו, על נפגע העבודה להופיע שוב בפני הוועדה הרפואית לצורך עדכון והערכה מחודשת של מצבו.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט

פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה

פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו

פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב

פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תאונות עבודה
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש

לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן