לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

הגשת תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי

הגשת תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי עשויה לסייע לאנשים עם מוגבלות רפואית הפוגעת ביכולתם להתפרנס בכבוד. מאמר זה מפרט את התנאים, המסמכים הנדרשים והתהליך להגשת התביעה, כולל זכאות למסלול טיפול מהיר במקרים מסוימים. כמו כן, מתוארים השלבים בבדיקת התביעה וקבלת החלטה לגבי זכאות לגמלה.

 

עבור מי הגשת תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי עשויה להיות רלוונטית?

הגשת תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי עשויה לסייע לאנשים הסובלים ממגבלה רפואית הפוגעת ביכולתם לתפקד ביומיום, כולל להתפרנס או לבצע מטלות ביתיות. על מנת להגיש תביעה, יש לעמוד בתנאי הזכאות המוגדרים בחוק הביטוח הלאומי, לאסוף מסמכים רלוונטיים ולהגיש אותם בצירוף טופס התביעה למוסד לביטוח לאומי. התהליך כולל בדיקה של התביעה וקבלת החלטה על זכאות לקצבה, בכפוף לבדיקת המסמכים והמבוטח עצמו (במרבית המקרים), בוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי.

 

מהם התנאים להגשת תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

אוכלוסיית יעד רחבה יכולה להגיש תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, בהתקיים תנאים מסוימים:

 • יכולים להגיש תביעה תושבי ישראל מעל גיל 18, שיש להם לקות רפואית הפוגעת ביכולת ההשתכרות שלהם. זאת כאשר גיל הזכאות מוגבל עד 12 חודשים לאחר גיל הפרישה.
 • מי שמגיש תביעה אחרי גיל הפרישה צריך לעמוד בקריטריונים לפחות 90 יום לפני הגעתו לגיל הפרישה.
 • צעירים בגיל 16-18 יכולים גם הם להגיש תביעה אם הועסקו כעובדים קטינים ונקלעו לאי כושר עקב מחלה או תאונה.
 • גם עקרות בית זכאיות להגיש תביעה אם יש להן נכות רפואית מעל 50% הפוגעת ביכולתן לתפקד במשק הבית.

יתרה מכך, על מנת להיות זכאי לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי, התובע צריך לעמוד במספר תנאים נוספים:

 1. עליו להיות מאובחן עם נכות רפואית של לפחות 60 אחוזים הנובעת מליקוי פיזי, קוגניטיבי או נפשי כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מולד. אם ישנם מספר ליקויים שאחד מהם הוא בהיקף 25 אחוזים ומעלה, ניתן להגיש תביעה החל מנכות משוקללת של 40 אחוזים.
 2. עליו להיות מוכר כמי שאינו מסוגל לעבוד או שכושר ההשתכרות שלו ירד בלפחות 50 אחוזים. כאן המקום לציין כי לצורך קבלת קצבת נכות על התובע להיות מוכר כבעל דרגת אי כושר בשיעור של 60 / 65 / 74 / 100 אחוזים (כאשר דרגת אי כושר של 75 אחוז בפועל נחשבת כדרגת אי כושר מלאה של 100 אחוזים).
 3. אין לו הכנסה חודשית מעבודה מעל 7,522 ש"ח נכון ל- 2024 או הכנסה מעבודה בכלל.

 

המסמכים הנחוצים לטובת הגשת תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי

כדי להגיש תביעה לקצבת נכות כללית למוסד לביטוח לאומי, יש למלא טופס תביעה ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים, לפי הדגשים הבאים:

 • אם התביעה מוגשת על ידי מישהו אחר בשם התובע, יש לצרף ייפוי כוח או צו למינוי אפוטרופוס.
 • עובדים שכירים צריכים לצרף 15 תלושי שכר אחרונים או אישור העסקה ושכר מהמעסיק.
 • מי שקיבל דמי מחלה או תשלומי ביטוח בעקבות מחלה ב- 15 החודשים האחרונים צריך לצרף אישורים רלוונטיים.
 • יש לדווח על הכנסות נוספות שהיו לתובע ב- 15 החודשים האחרונים ולצרף אישורים.
 • עצמאיים צריכים לעדכן את המוסד לביטוח לאומי על שינויים בהכנסה עקב הנכות ולצרף שומות מס מעודכנות המעידות על כך.
 • כדאי להכין מראש את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לפני הגשת התביעה.

 

שלבי התהליך העיקריים בהגשת תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי

להלן תיאור תמציתי של שלבי התהליך העיקריים בהגשת תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי:

הגשת טופס התביעה

יש להקפיד על מילוי מדויק של כל הפרטים בטופס, כולל פרטים אישיים, תעסוקתיים ורפואיים. כמו כן יש לצרף את כל המסמכים והאישורים הרפואיים הרלוונטיים כגון מסמכי אבחנה, אשפוזים, ניתוחים, טיפולים, תרופות ועוד.

זימון לוועדה רפואית

בשלב זה נדרשת התייצבות פיזית של התובע בפני הוועדה הרפואית לצורך בדיקות וקביעת אחוזי הנכות. יש להגיע במועד שנקבע כדי לא לעכב את התהליך. במקרים מסוימים ניתן לקבוע את אחוזי הנכות ללא נוכחות בדיון הוועדה, על סמך המסמכים בלבד, אך לרוב התובע יידרש להופיע בפני הוועדה לשם קביעת דרגת נכותו.

קביעת אחוזי אי כושר עבודה

שלב זה מתבצע על ידי פקיד תביעות במידה ונקבעו לתובע לפחות 60% נכות רפואית או לחילופין – 40 אחוזי נכות משוקללת המורכבת מליקוי אחד לפחות שמוערך ב- 25% נכות. במקרה של עקרות בית – תנאי הסף לעניין זה הוא 50% נכות רפואית. בשלב זה נקבע עד כמה הנכות פוגעת ביכולת התובע לעבוד ולהתפרנס, על בסיס חוות הדעת של רופא הוועדה הרפואית והמלצתו של פקיד השיקום.

קבלת הודעת החלטה

לאחר סיום הבדיקות וההחלטות, נשלחת לתובע הודעה עם פירוט הזכאות לגמלה או דחיית התביעה.

אפשרות לערר

במידה והתובע אינו שבע רצון מההחלטות, ניתנת אפשרות להגיש ערר תוך 60 ימים.

אם התביעה מאושרת, התשלום מתחיל 90 ימים מקביעת אחוזי אי הכושר, וניתן רטרואקטיבית – לתקופה של עד 12 חודשים אחורה.

 

מהו המסלול המקוצר להגשת תביעות נכות כללית בביטוח לאומי ובפני מי הוא פתוח?

למוסד לביטוח לאומי קיים מסלול טיפול מזורז בתביעות לקצבת נכות כללית, המיועד לאנשים עם מוגבלויות קשות, שתביעתם מטופלת ונבדקת תוך 30 ימים.

מסלול זה הוא רלוונטי לאנשים עם מוגבלויות קשות שאינן במחלוקת רפואית, כגון עיוורון מלא, קטיעת גפיים, אוטיזם, שיתוק מוחין קשה או מחלות ניווניות קשות. מטרת המסלול המהיר היא לפשט ולזרז את תהליך הטיפול בתביעה ואישור הזכאות לקצבה, עבור אנשים עם מגבלות קשות אלה הזכאים לתמיכה הכספית המוצעת לזכאים, באופן מיידי ודחוף.

 

לסיכום

הגשת תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי עשויה לאפשר לאנשים עם מוגבלות הפוגעת בתפקוד או יכולת ההשתכרות, לקבל עזרה כלכלית מהמדינה. התהליך כולל הגשת טופס תביעה ואישורים רפואיים, דיון בוועדה רפואית, ערעור אם נדרש, וקבלת תשובה בדבר הזכאות. התביעה יכולה להיבדק במסלול מהיר במקרים של נכויות קשות. אולם בכל מקרה, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום של הגשת תביעות נכות בביטוח לאומי, כדי להבטיח שהתביעה מוגשת בצורה מקצועית ומאפשרת ניצול של מלוא זכויות המבוטח.

לפרטים נוספים וסיוע בהגשת תביעתכם – פנו בהקדם אל משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש.

הגשת תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי

הזכאים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי הם:

 • תושבי ישראל בין הגילאים 18 עד גיל הפרישה (הזכאות היא עד 12 חודשים לאחר הגעה לגיל פרישה).
 • אנשים שיש להם ליקוי פיזי, נפשי או שכלי כתוצאה ממחלה, תאונה או בעיה מולדת.
 • הנכות פוגעת בכושר ההשתכרות שלהם או ביכולתם לתפקד בבית ולבצע מטלות משק בית במקרה של נשים עקרות בית.

בני נוער בגילאים 16-18 יכולים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית בתנאים הבאים:

 • גילם בין 16 ל-18.
 • הם היו מועסקים במעמד של "עובד קטין" לפני שנקלעו למצב של אי כושר עבודה.
 • יש להם כעת ליקוי רפואי הגורם להם לאי כושר עבודה.
 • הנכות נגרמה כתוצאה ממחלה, תאונה או מום מולד.

אם התקיימו התנאים הללו, בני נוער אלה זכאים להגיש תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי על אף היותם קטינים.

אנשים שמגישים תביעה לקצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי לאחר שכבר הגיעו לגיל הפרישה, כפופים להגבלות הבאות:

 1. עליהם להראות כי עמדו בקריטריונים לזכאות לקצבה לפחות 90 יום לפני שהגיעו לגיל הפרישה.
 2. ניתן להגיש את התביעה עד 12 חודשים לכל היותר ממועד ההגעה לגיל הפרישה.

אם לא התקיימו תנאים אלה, התביעה תידחה. כלומר יש הגבלה על זכאות להגיש תביעת נכות כללית בדיעבד לאחר הפרישה, שמותנית בעמידה מוקדמת יותר בקריטריונים.

כדאי לשקול פנייה לקבלת סיוע משפטי בהגשת תביעת נכות כללית לביטוח לאומי במצבים מורכבים או מסובכים. לדוגמה, כאשר הנכות או המוגבלות הן כתוצאה ממספר גורמים או נסיבות, וקיימת שאלה לגבי אחוזי הנכות שיקבעו. גם כשמדובר במחלות נדירות פחות ידועות, שיש ספק כיצד יתייחסו אליהן בוועדות. בנוסף, סיוע משפטי מומלץ במצב של דחיית התביעה בשלב כלשהו, כאשר יש צורך בהגשת ערעור או ערר. באופן כללי, ייצוג משפטי יכול לשפר את הסיכויים לאישור התביעה או להגדלת אחוזי הנכות והזכאות.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד נכות כללית, עורך דין תאונות דרכים
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן