לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

הבנת הסוגים השונים של פטורים ממס הכנסה וקריטריוני הזכאות שלהם

במדינת ישראל ישנם מגוון סוגי פטורים ממס הכנסה, אשר נועדו לתמוך בקבוצות מסוימות באוכלוסייה, כגון בעלי נכויות או מוגבלויות, אזרחים ותיקים המשכירים את דירתם לאחר שעברו לבית אבות ונקודות זיכוי במס למשפחות חד הוריות. המדריך שלפניכם נכתב כדי לסייע לכם בהבנת הסוגים השונים של פטורים ממס הכנסה וקריטריוני הזכאות שלהם, כך שתוכלו לממש את זכויותיכם המיסוייות באופן מיטבי.

 

הבסיס להבנת הסוגים השונים של פטורים ממס הכנסה בישראל וקריטריוני הזכאות שלהם

ישנם סוגים רבים של פטורים ממס הכנסה בישראל. חלק מהפטורים הם פטור מלא, שקבלתו מאפשרת לא לשלם על הכנסה מסוימת מס הכנסה כלל. מנגד, פטורים אחרים הם פטור חלקי בלבד, מה שאומר שהכנסה מסוימת עשויה להיות חייבת במס בשיעור מופחת.

 

8 סוגי פטורים ממס הכנסה שכדאי להכיר

כאמור לעיל, בישראל קיימים פטורים שונים במס הכנסה, להם זכאיות אוכלוסיות שונות בתנאים מגוונים. בשורות הבאות נציג 8 מסוגי הפטורים ממס הכנסה שמומלץ להכיר בשנת 2023, והאוכלוסיות הזכאיות להם:

 1. פטור מתשלום מס הכנסה על תשלומים המשולמים לעובדים בתום העסקתם:
 • פיצויי פיטורין
 • מענק פרישה מעבודה
 • חלף הודעה מוקדמת
 • הפרשות מעסיק לקרן השתלמות לעובד
 • הפרשות מעסיק לקרן הפנסיה של העובד
 • הפרשות מעסיק ביטוח לאובדן כושר עבודה
 1. פטור מתשלום מס הכנסה בגין מענקי פרישה
 2. פטור מתשלום מס הכנסה בגין הכנסות מדמי שכירות של דירת מגורים
 3. פטור מתשלום מס הכנסה בהשכרת דירת מגורים שבעליה מעל גיל 65 ומתגוררים בבית אבות
 4. פטור מתשלום מס הכנסה בגין מלגת סטודנטים
 5. פטור מתשלום מס הכנסה בגין מלגת חוקר במוסד מחקר / מכון מחקר תורני
 6. פטור מתשלום מס הכנסה לאדם בעל עיוורון או ליקוי ראיה
 7. פטור מתשלום מס הכנסה לנכים

 

קריטריוני הזכאות לפטור ממס הכנסה

קריטריוני הזכאות לפטור ממס הכנסה משתנים בהתאם לסוג הפטור.

אולם באופן כללי, קריטריונים אלו כוללים:

 • מצב משפחתי: זיכויים מסוימים במס הכנסה על הכנסה מעבודה והכנסות מסוגים נוספים, עשוי להיות מותנה במצב משפחתי מסוים, כגון נישואין או ילדים.
 • גיל: גם גיל הנישום עשוי להוות קריטריון המשפיע על זכאותו לקבלת פטורים ממס הכנסה על הכנסות מסוגים מסוימים, כדוגמת הכנסות מהשכרת דירת מגורים שבעליה מעל גיל 65 וגרים בבית אבות, או כספים המשולמים לעובדים בתום העסקתם, שעשויים להיות פטורים ממס בהגיעם לגיל הפרישה החוקי.
 • נכות: פטור ממס הכנסה הניתן לבעלי מוגבלויות, עשוי להיות מותנה בנכות בשיעור מסוים, כגון 90% נכות, או בקיומן של מוגבלויות מסוימות, כדוגמת עיוורון או לקות ראיה.
 • מקום מגורים: הטבות מס על הכנסות מיגיעה אישית, עשויות להיות מותנות במיקום גיאוגרפי מסוים, כגון בתושבות בפריפריה.
 • מצב כלכלי והשכלה: פטורים מסוימים ממס הכנסה מוצעים כאמור לסטודנטים מקבלי מלגות או לחוקרים במוסדות מחקר מסוגים ספציפיים, עד לתקרה הקבועה בחוק ומתעדכנת משנה לשנה.

 

כיצד ניתן לממש את הזכאות לפטור ממס הכנסה בישראל?

בעוד שחלק מהפטורים ממס הכנסה עשויים להינתן באופן אוטומטי, במקרים אחרים, כדי לממש את הזכאות לפטור ממס הכנסה בישראל, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. בררו אם אתם זכאים לפטור: ראשית, עליכם לבדוק אם אתם עומדים בקריטריונים לזכאות לפטור ממס הכנסה. אתם יכולים לעשות זאת על ידי בדיקת הקריטריונים המפורטים בפקודת מס הכנסה או על ידי פניה לרשות המסים, לרואה חשבון או יועץ מס.
 2. הגשת בקשה לפטור: אם אתם חושבים שאתם זכאים לפטור במס הכנסה, עליכם להגיש בקשה מתאימה לרשות המסים לפי סוג הפטור המבוקש. למשל, בקשת פטור ממס הכנסה לנכה, מוגשת באמצעות טופס 1516. לעומת זאת, פטור ממס על פיצויי פיטורין ותשלומים נוספים המשולמים בסוף העסקת העובד, יטופל באמצעות טופס 161. באפשרותכם להגיש את הבקשה באינטרנט, בדואר, במשרדי רשות המסים. יחד עם הבקשה, תידרשו להגיש מסמכים תומכים המעידים על זכאותכם לפטור הספציפי. המסמכים עשויים לכלול:
 • אישורים על הכנסות, נכסים ומצב משפחתי.
 • אישור על הפקדות לפנסיה, הפקדות לקרן השתלמות, הפקדות לקופת גמל / ביטוח מנהלים וכדומה
 • אישורים רפואיים במקרה של פטור בגין נכות.
 • אישורים אחרים כנדרש (הסכם שכירות, אישור בכתב משוכרי הנכס וכיוצא באלו).
 1. דיון בבקשה: רשות המסים תבדוק את הבקשה ותודיע לכם על החלטתה בכתב.
 2. קבלת תשובה מרשות המסים: אם הבקשה שלכם תאושר, תקבלו אישור לפטור ממס הכנסה.

אם אתם מתקשים לממש את זכאותכם להקלות מס הכנסה, מומלץ לפנות לעורך דין מומחה בתחום המיסוי והזכויות הרפואיות שיוכל לעזור לכם להבין את זכויותיכם ולממש את מלוא הטבות המס שאתם זכאים להן.

 

לסיכום

זיכויים ופטורים ממס הכנסה הם כלי חשוב במדיניות המס של ישראל. הם מאפשרים לממשלה לתמוך בקבוצות מסוימות באוכלוסייה, כגון בעלי מוגבלויות, אזרחים ותיקים ומשפחות חד הוריות.

משרד עורך דין אימבר גולן פרטוש מספק ייעוץ משפטי במימוש זכויות מיסוייות, בדגש על מיצוי זכויות לבעלי מוגבלויות. אם אתם זקוקים לסיוע בבחינת זכאותכם לפטור ממס הכנסה והערכת עמידתכם בקריטריונים המזכים, פנו למשרדנו עוד היום.

הבנת הסוגים השונים של פטורים ממס הכנסה וקריטריוני הזכאות שלהם

מס הכנסה הוא מס המוטל מטעם המדינה על הכנסותיהם החייבות של אנשים ועסקים – כלומר על הכנסתם בקיזוז כלל הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהחוק מזכה אותם בהם. בישראל, מס הכנסה נגבה בידי רשות המסים על פי פקודת מס הכנסה, אשר קובעת את שיעור המס החל על כל סוג הכנסה, באופן מדורג. אצל שכירים – המס משולם עבור העובד באמצעות מעסיקו במסגרת הניכויים בתלוש השכר החודשי, בעוד שאצל עצמאים – המס משולם כתשלומי מקדמות או בהגשת דוח שנתי לרשות המסים.

פטור ממס הכנסה הוא סוג של הקלה במס, המפחיתה או מבטלת כליל את החובה לשלם מס על הכנסה מסוימת. פטורים ממס הכנסה ניתנים על ידי המדינה לקבוצות מסוימות באוכלוסייה, כגון נכים, עיוורים ולקויי ראיה, אזרחים ותיקים ומשכירי דירות למגורים עד תקרת הכנסה מסוימת.

אם אתם מעוניינים לדעת האם אתם זכאים לפטור כלשהו מתשלום מס הכנסה, עליכם לפנות לרשות המסים ולבקש לבדוק את זכאותכם. לשם כך, עליכם להגיש בקשה לפטור ממס הכנסה, המכילה את כל המידע הרלוונטי לבקשתכם, כגון נתונים אישיים, מצב משפחתי, מצב רפואי, השכלה ומצב כלכלי. חשוב לדעת שבקשות לסוגי פטורים שונים מוגשות באמצעות טפסים ייעודיים שונים. אם אינם בטוחים האם אתם משתייכים לקבוצת אוכלוסיה זכאית, תוכלו לברר זאת במוקד המידע של רשות המסים בטלפון: 4954*.

בעוד שחלק מהפטורים עשויים להינתן אוטומטית, במקרים אחרים כדי לממש את הזכאות, יש להגיש לרשות המסים טופס בקשה מתאים לפי סוג הפטור המבוקש. למשל, בקשת פטור ממס הכנסה לנכה, מוגשת באמצעות טופס 1516. לעומת זאת, פטור ממס על פיצויי פיטורין ותשלומים נוספים המשולמים בסוף העסקת העובד, יטופל באמצעות טופס 161. הבקשה יכולה להיעשות באינטרנט, בדואר או במשרדי רשות המסים. יחד עם הבקשה, יש להגיש מסמכים תומכים המעידים על זכאותכם לפטור המבוקש.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תאונות דרכים, פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן