לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה

אם נפגעתם בתאונת עבודה, חשוב שתדעו שיש לכם זכויות. בשורות הבאות נפרט מהן הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה ואילו צעדים עליכם לנקוט כדי להבטיח שתוכלו לממש אותן בצורה מיטבית.

 

מהן הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה? 

אנשים שנפגעו בתאונות עבודה מחזיקים במכלול זכויות שמטרתן לתת להם פיצוי על נזק פיזי וכלכלי מידי וארוך טווח כאחד. זכויות אלו נועדו לאפשר לנפגע לטפל בפגיעותיו ביעילות ולספק לו תשלומי פיצויים שיסייעו לשמור על איכות החיים שלו ושל משפחתו בתקופת החלמתו שבה אין ביכולתו לעבוד בהיקף בו הורגל – אם בכלל.

לצורך מימוש הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה, הפנייה הראשונית של נפגע העבודה, צריכה להיות אל המוסד לביטוח לאומי, הגוף המנהלי האחראי על הכרה רשמית בתאונות כפגיעות הקשורות לעבודה. במקרים בהם קיימת אי בהירות משפטית לגבי סיווגו של מקרה ספציפי כתאונת עבודה, בית הדין לעבודה ידון בעניין. להלן עיקר הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה, לפי חוק הביטוח הלאומי כוללות:

זכאות לטיפול רפואי 

זה כולל טיפול רפואי ראשוני, שירותי אמבולנס, אשפוז, טיפולים דרך קופת החולים של הנפגע, והפניות לטיפולים משלימים.

דמי פגיעה

במקרים בהם נקבע אובדן כושר עבודה חלקי או מלא לעובד עקב תאונת העבודה, מגיעים לו פיצויים מביטוח לאומי, בגין אובדן הכנסותיו בשל התאונה. פיצויים אלו ידועים כדמי פגיעה והם משולמים במהלך 90 הימים הראשונים לאחר התאונה, בגובה 75% משכרו החודשי של העובד.

קבלת קצבת נכות / מענק נכות

לאחר שתקופת הזכאות של נפגע תאונת העבודה לדמי פגיעה, תמה, באם הוא עדיין סובל מפגיעה בכושר עבודתו הוא רשאי להגיש תביעת נכות לשם קבלת קצבת נכות חודשית. בתהליך למימוש זכות זו, על הנפגע לעבור ועדה רפואית בביטוח לאומי, לקביעת אחוז הנכות שלו ושיעורי אי הכושר לעבודה. לבעלי נכויות הנעות בין 5% ל-19% משולם מענק נכות חד פעמי הצפוי להגיע לעשרות אלפי ש"ח. אולם החל מדירוג נכות של 25% ומעלה ניתנת קצבת נכות חודשית קבועה של אלפי שקלים (בכפוף לקריטריונים המזכים הנוספים).

זכאות לקצבה מיוחדת או מענק מיוחד

נפגעי עבודה המוערכים עם דרגת נכות של 75% ומעלה זכאים לתמיכה כספית נוספת מהביטוח הלאומי, לכיסוי נסיעות, אחזקת רכב, טיפול אישי וסיוע מצד שלישי בבית.

זכות למסגרות שיקום מקצועי 

המוסד לביטוח לאומי מציע לנפגעים בתאונות עבודה, הזדמנות לעבור שיקום מקצועי, שלעתים קרובות מקל על העיסוק בקריירה חדשה לגמרי בהתבסס על יכולת התפקוד הנוכחית שלהם. לחילופין, השיקום מסייע להחזרתם לכוח העבודה לאחר החלמתם המלאה.

זכויות שארים 

במקרה מצער של נפגע עקב תאונת עבודה, שהלך לעולמו, זכאים שארי הנפטר לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי. זה כולל מענק פטירה, גמלת תלויים, קצבת יתומים וזכויות נוספות.

זכויות אלו הן מרכיבים מרכזיים במערכת התמיכה המוצעת לנפגעי תאונות עבודה ובני משפחתם, במטרה לסייע להחלמתם ולשמור על רווחתם.

 

מהם הצעדים שיש לנקוט למימוש הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה?

כאשר מתרחשת תאונת עבודה, נפגעים צריכים לדבוק בדרך פעולה ספציפית כדי לשפר את הסיכוי למימוש זכויותיהם החוקיות:

  • פנייה לטיפול רפואי מיידי: כל עובד שנפגע בעבודתו או בתאונת דרכים בדרך אליה או ממנה, צריך לפנות מיד לסיוע רפואי, בין אם בבית חולים סמוך או דרך קופת החולים שלו. אם במקום העבודה יש ​​מרפאה במקום, יש לקבל שם טיפול ראשוני. חיוני לנפגע לשמור ולארגן את כל המסמכים הרפואיים, האישורים, המרשמים, ההפניות ותוצאות הבדיקות הקשורות למצבו. תיעוד זה ישמש ראיה חיונית לתביעות עתידיות הנוגעות לפגיעה.
  • יצירת קשר עם המעביד למילוי טופס בל 250: על העובד הנפגע לפנות למעסיקו כדי ליזום את מילוי טופס בל 250, המשמש כהודעה רשמית על תאונת העבודה. טופס זה מחייב את פרטיו וחתימתו של המעביד. בהמשך ימסר הטופס לרופא המטפל על מנת להקל על הוצאת אישור רפואי לנפגעי תאונות עבודה. אישור רפואי זה יוגש למוסד לביטוח לאומי.
  • הגשת תביעת ביטוח לאומי: אם עובד חווה פגיעה בעבודה והיא מובילה אותו למצב של אי כושר עבודה – גם אם זמני, הוא זכאי לקבל דמי פגיעה מהביטוח הלאומי לתקופה של עד שלושה חודשים. עם זאת, תשלום זה ישולם רק עם הגשת כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים הנוגעים לתאונה. במידה ואי הכושר נמשך לאחר שלושת החודשים הראשונים, העובד יכול להגיש גם תביעת נכות לביטוח לאומי.

תביעת הנכות מאפשרת לקבל קצבה חודשית או מענק חד פעמי, הנקבעים על פי הערכה של ועדה רפואית לבירור דרגת הנכות של הנפגע. דירוג נכות של 20% ומעלה מזכה בקצבה חודשית מתחדשת. מנגד, בעלי אחוזי נכות הנעים בין 5% ל-19% זכאים למענק נכות חד-פעמי. אולם למימוש זכויות אלו, על העובד להמציא אישור מרופא תעסוקתי המעיד על אי יכולתו לעסוק במקצועו או בעיסוק דומה אחר, בשל אילוצים רפואיים הנובעים מהתאונה.

  • הגשת תביעת פיצויים נגד המעביד: במידה ותאונת עבודה נובעת מרשלנות או הפרת חובת הזהירות של המעביד, נותרה לנפגע הזכות לפתוח בהליכים משפטיים נגד המעביד או מול חברת הביטוח שלו. מצב זה נוצר, למשל, כאשר המעסיק מתרשל ביישום אמצעי בטיחות מומלצים בסביבת העבודה, מה שמוביל לפציעתו של העובד. תרחיש זה נפוץ יחסית, ורוב המעסיקים מחזיקים בכיסוי ביטוחי עבור נזקי גוף של עובדים. אף על פי כן, נסיבות אלו לבדן אינן פוטרות את המעביד מאחריותו להתרחשות התאונה.

 

לסיכום

בנוף המורכב של תאונות עבודה והשלכותיהן, פנייה לליווי של עורך דין תאונות עבודה היא בעלת חשיבות עליונה. עורך דין תאונות עבודה מנוסה יכול לדאוג למימוש אופטימלי של כלל הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה בביטוח לאומי, לנהל משא ומתן מול חברות הביטוח ולוודא שתקבלו את הפיצוי המגיע לכם בצדק. 

אל תנווטו בתהליך המאתגר הזה לבדכם – פנו עוד היום למשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש כדי לקבל את כל מה שמגיע לכם בהקדם.

הזכויות החוקיות של נפגעי תאונות עבודה

תאונת עבודה היא אירוע המתרחש במהלך העבודה הגורם לפציעה או נזק לעובד, בין אם עקב אופי העבודה או תנאי מקום העבודה. בישראל מכיר המוסד לביטוח לאומי בתאונות מסוג זה, כמו גם בתאונות דרכים שאירעו בדרך לעבודה, ממנה או במסגרת נסיעות לצרכי עבודה. 

עובדים שנפגעו בעבודתם זכאים למגוון זכויות, לרבות טיפול רפואי, תשלומי דמי פגיעה שהם פיצויים לתקופה זמנית בגין אובדן כושר עבודה, וקצבאות נכות או מענק נכות, במקרה של אובדן כושר ממושך יותר או קבוע.

לאחר תאונת עבודה, על הנפגע לפנות מיד לטיפול רפואי, לשמור ולארגן את כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לטיפול שקיבל לאחר התאונה ולהודיע ​​למעסיקו שימלא טופס הודעה על תאונת עבודה (בל 250). טופס זה יסייע בקבלת אישור רפואי הנחוץ למימוש הזכאות לתגמולי הביטוח הלאומי בעקבות תאונות עבודה.

נפגעי עבודה יכולים גם לתבוע פיצויים מהמעסיק באמצעות תביעה משפטית שתוגש נגד חברת הביטוח של המעסיק שלהם. זאת אם התאונה נבעה מרשלנות המעסיק. התקשרות עם עורך דין מנוסה יכולה לעזור להתמודד ביעילות רבה יותר עם המורכבות המשפטית הכרוכה בהגשת תביעות מסוג זה.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תאונות עבודה, תאונות עבודה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן