לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תאונת עבודה פגיעה בעמוד השדרה

פגיעה בעמוד השדרה בעקבות תאונת עבודה היא אירוע טרגי שיכול להשפיע משמעותית על חייו של הנפגע. הפגיעה עלולה לגרום לכאבים עזים, נכות פיזית וקושי בתפקוד היומיומי וכושר התעסוקה, המשבשים מקצה לקצה את איכות החיים. במאמר זה נרחיב על סוגי הפגיעות בעמוד השדרה הנפוצות בתאונת עבודה, על השלכות הפגיעה על הנפגע ועל הזכויות המגיעות לו על פי חוק.

 

מהן סוגי הפגיעות בעמוד השדרה הנפוצות בתאונת עבודה?

פציעה בעמוד השדרה היא פגיעת גוף חמורה שיכולה לגרום לנכות קבועה או זמנית. הפגיעות בעמוד השדרה הנפוצות ביותר בתאונת עבודה הן:

פריצת דיסק

זוהי פגיעה במעטפת הרכב המפרידה בין החוליות של עמוד השדרה. היא הפגיעה בעמוד השדרה הנפוצה ביותר בתאונת עבודה. היא יכולה להיגרם כתוצאה מתנועה חדה או מאמץ גבוה, כגון הרמת משקל כבד או נפילה. פריצת דיסק יכולה לגרום לכאבים עזים בגב, ברגלים או בידיים, לחולשה וחוסר תחושה באזורים אלו.

פגיעה בעמוד השדרה המותני

זוהי הפגיעה השנייה הנפוצה ביותר בתאונות עבודה. היא יכולה להיגרם כתוצאה מתנועה פתאומית כגון נפילה מגובה, תאונה דרכים או טראומה כתוצאה מעבודה פיזית הכרוכה במאמץ חריג לעובד. פגיעה בעמוד השדרה המותני יכולה לגרום לכאבים עזים בגב, ברגלים ובאגן, לחולשה ברגליים, לקושי בהליכה וקשיים בתפקודים יומיומיים.

חבלה בעמוד השדרה הצווארי

זו הפגיעה השלישית בשכיחותה הנגרמת לעיתים מתאונות עבודה. היא יכולה להיגרם כתוצאה מתנועה חדה או מאמץ יוצא דופן, ולגרום לכאבים בצוואר, בידיים ובראש, לחולשה בידיים, לקושי בתנועה של הראש וקשיים בתפקוד תקין בשגרה.

שבר בעמוד השדרה

מדובר בפגיעה בדרגה חמורה יותר, שכמעט תמיד נגרמת כתוצאה מאירוע טראומטי, כגון נפילה מגובה, תאונת דרכים או טראומה כתוצאה מעבודה פיזית מאומצת או תאונת עבודה. שבר בעמוד השדרה יכול לגרום לכאבים עזים, חולשה או שיתוק, ואף למוות.

חשוב לציין כי הפגיעות בעמוד השדרה יכולות להיגרם גם כתוצאה מגורמים אחרים, כגון מחלות, חבלות ספורט או תנוחות לא נכונות בעבודה. מכאן החשיבות הרבה של פנייה לסיוע משפטי בהגשת תביעה בגין תאונת עבודה פגיעה בעמוד השדרה.

 

השלכות תעסוקתיות של פגיעות בעמוד השדרה

פגיעות בעמוד השדרה יכולות להוביל לאובדן כושר עבודה. הן עלולות לגרום לקשיים בביצוע תנועות מורכבות, לירידה ביכולת הריכוז, ולקשיים בהתמודדות עם לחץ.

נפגעים בעמוד השדרה שנאלצים להפסיק לעבוד עקב הפגיעה עשויים להיות זכאים לשירותי שיקום תעסוקתי. שירותים אלו יכולים לסייע לנפגעים למצוא עבודה המתאימה ליכולתם לאחר תקופת השיקום הראשונית שלהם מפגיעותיהם.

מאחר ופגיעות בעמוד השדרה יכולות להיות בעלות השלכות משמעותיות על חייו המקצועיים והכלכליים של הנפגע, חשוב להכיר את הזכויות בביטוח לאומי ולקבל את הסיוע הנדרש כדי לממש אותן במלואן, חרף הקושי הגלום בהתמודדות עם ההשלכות של הפגיעה.

 

זכויות בביטוח לאומי לנפגעי תאונת עבודה פגיעה בעמוד השדרה

נפגע תאונת עבודה שנפגע בעמוד השדרה עשוי להיות זכאי למספר הטבות מביטוח לאומי, בהתאם לחומרת הפגיעה.

דמי פגיעה

נפגע תאונת עבודה שנפגע בעמוד השדרה עשוי להיות זכאי לדמי פגיעה למשך תקופה של עד 91 ימים. דמי הפגיעה הם תשלום המשולם למבוטח שנפגע בעבודה, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה. גובה דמי הפגיעה נקבע לפי 75 אחוזים משכרו הממוצע של המבוטח בשלושת החודשים שקדמו ליום הפגיעה, ואינם תלויים בדרגת הנכות שנגרמה לו.

קצבת נכות מעבודה

אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא עשוי להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה. קצבת הנכות מעבודה היא תשלום חודשי המשולם למבוטח שנפגע בעבודה, כפיצוי על אובדן השכר שנגרם לו עקב הנכות. גובה קצבת הנכות מעבודה נקבע לפי אחוזי הנכות שנקבעה לנפגע על ידי ועדה רפואית בביטוח לאומי, כאשר הזכאות לקבלת הקצבה היא למבוטחים שנקבעה עבורם דרגת נכות קבועה של 20% נכות ומעלה.

מענק נכות מעבודה

נפגע תאונת עבודה שנפגע בעמוד השדרה ואשר הוכר על ידי ועדה רפואית בביטוח לאומי כנכה לצמיתות בשיעור של 9 עד 19%, עשוי להיות זכאי למענק נכות מעבודה. מענק הנכות מעבודה הוא תשלום חד פעמי המשולם למבוטח שנפגע בעבודה, כפיצוי על הנכות לצמיתות שנגרמה לו.

הטבות נוספות

בנוסף לדמי פגיעה, לקצבת נכות מעבודה או למענק נכות מעבודה, נפגע תאונת עבודה שנפגע בעמוד השדרה עשוי להיות זכאי להטבות נוספות מהביטוח הלאומי, כגון:

 • טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה
 • החזר הוצאות רפואיות
 • החזר הוצאות לרכישת אביזרים רפואיים
 • החזר הוצאות שיקום
 • סיוע תעסוקתי
 • ועוד

 

איך לממש את הזכויות לנפגעי תאונת עבודה פגיעה בעמוד השדרה?

על מנת לממש את הזכויות בביטוח לאומי, על הנפגע להגיש תביעה לביטוח לאומי תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. התביעה יכולה להיות מוגשת על ידי הנפגע עצמו, על ידי עורך דין מטעמו, או על ידי נציג המוסד לביטוח לאומי המלווה אותו בהגשתה.

כחלק מתהליך מימוש הזכויות, על הנפגע להמציא לביטוח לאומי את המסמכים הבאים:

 • טופס בל 211 – טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעת עבודה / מחלת מקצוע.
 • טופס בל 250 (לעובדים שכירים) או טופס בל 283 (לעובדים עצמאיים) – מוגש למחלקת תאונות עבודה במוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת טיפול רפואי מסובסד לנפגע העבודה.
 • דו"ח מד"א
 • דו"ח מיון
 • "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה"
 • כל מסמך רפואי אחר הקשור לפגיעה
 • במקרה של תאונת דרכים: דו"ח משטרה, הודעה לחברת הביטוח על התאונה ותעודת ביטוח החובה של הרכב שמעורב היה בתאונה.
 • טופס ויתור סודיות רפואית (יש להדפיס, למלא, לחתום ולצרף לטופס התביעה)
 • לשכיר – אישור של המעסיק, חתום בחותמת וחתימה, או: תלושי השכר משלושת החודשים שקדמו לפגיעת העובד ותלוש שכר מחודש הפגיעה
 • לעצמאי – במקרה של פגיעה מחוץ לעסק, אישור מטעם הגורם שעבורו העבודה התבצעה
 • למתנדבים – טופס הפניה למתנדב מהגוף המוסמך להפנות להתנדבות או כרטיס מתנדב
 • צו אפוטרופסות – במידה ולנפגע יש אפוטורופוס חוקי
 • במקרה שהתביעה מוגשת בידי מייצג – יש לצרף יפוי כח וכתב ויתור על סודיות רפואית החתומים בידי המיוצג.

ניתן להגיש את התביעה דרך אתר האינטרנט של ביטוח לאומי או במשלוח בפקס / בדואר, או הגשת בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לנפגע.

לאחר הגשת התביעה, ביטוח לאומי יקבע אם התביעה מתקבלת. אם התביעה מתקבלת, ביטוח לאומי יתחיל לשלם למבוטח את דמי הפגיעה המגיעים לו. בהמשך לכך, הנפגע יהיה זכאי להגיש לפי הצורך גם תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בנכותו וישלם לו קצבת נכות מעבודה או מענק נכות לפי הצורך.

 

לסיכום

פגיעה בעמוד השדרה בעקבות תאונת עבודה היא אירוע טרגי שיכול להוביל לנכות קבועה או זמנית. לאור הפגיעה שפציעות עמוד שדרה מסבות לכושר העבודה, לנפגעים בעמוד השדרה בעקבות תאונת עבודה, עשויות להיות זכויות רבות בביטוח לאומי, כגון דמי פגיעה, מענק נכות או קצבת נכות מעבודה.

אולם אם נפגעתם בעמוד השדרה בעבודתכם ואתם זקוקים לעזרה במיצוי זכויותיכם, מומלץ לפנות לעו"ד תאונות עבודה. עורך דין תאונות עבודה יכול לעזור לכם להגיש את התביעה לביטוח לאומי, לערער על החלטת ביטוח לאומי ולקבל את כל הזכויות המגיעות לכם בהקדם.

תאונת עבודה פגיעה בעמוד השדרה

פגיעות בעמוד השדרה בעבודה יכולות להיגרם במגוון דרכים, כגון נפילה, תאונה דרכים, תאונת עבודה, או כתוצאה ממחלת מקצוע / מיקרוטראומה.

פגיעות בעמוד השדרה יכולות לגרום למגוון רחב של השלכות רפואיות, בהתאם לחומרת הפגיעה:

 • כאבים
 • חולשה
 • שיתוק
 • הפרעות בתחושה
 • הפרעות בתפקוד של איברים פנימיים
 • ועוד

השלכות אלו עלולות לגרום לקשיים בתנועה, בעבודה, בחיי היומיום וביחסים עם הסביבה. מכאן החשיבות הרבה של מימוש מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות לעובד שעבר עקב תאונת עבודה פגיעה בעמוד השדרה.

כדי לקבוע את דרגת הנכות המתאימה לאדם שנפגע בעמוד השדרה שלו בעקבות תאונת עבודה, התובע יזומן לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומיט. ועדה זו תבחן את המגבלות הרפואיות של הנפגע ותחליט על דרגת הנכות הרפואית שלו, בהתאם לסיווג הליקויים מהם הוא סובל, בספר הליקויים בתקנות הביטוח הלאומי.

חשוב לזכור כי ביטוח לאומי הוא מוסד בירוקרטי, ולכן חשוב להגיש את התביעה במועד ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. במקרה של דחייה של התביעה, ניתן לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר, ורצוי בליווי מקצועי של עורך דין תאונות עבודה, על מנת למקסם את סיכויי הערר להתקבל.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד תאונות עבודה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן