לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

התקף לב בעבודה תאונת עבודה

כאשר התקף לב מתרחש במהלך העבודה או עקב תנאיה, הדבר עשוי להיחשב כתאונת עבודה המזכה את הנפגע בפיצויים והטבות מהביטוח הלאומי. עם זאת, ההוכחה להיותו של התקף לב בעבודה תאונת עבודה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, יכולה להיות מורכבת ולדרוש סיוע משפטי מקצועי של עורך דין תאונות עבודה מנוסה.

 

מימוש זכויות רפואיות בעקבות התקף לב בעבודה

התקף לב המתרחש במהלך עבודתו של אדם, עלול לגרום לו פגיעות המשפיעות על יכולת התפקוד האישית והתעסוקתית שלו. הטיפול בהתקף לב ושיקום הנפגע דורש תמיכה רפואית יקרה. עקב כך, מדינת ישראל מציעה למי שעברו אירוע לבבי בעבודתם או בעקבותיה, פיצוי כספי מביטוח לאומי כדי לעזור בהתמודדות עם ההשלכות הרפואיות והכלכליות של ההתקף והפגיעה בכושר העבודה הנלווית אל האירוע. על מנת לקבל את הפיצוי, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי.

 

מה זה התקף לב ובאיזה אופן הוא עלול להשפיע על כושר עבודתו של האדם שלקה בו?

התקף לב, הידוע גם כאוטם שריר הלב, נגרם עקב חסימה בעורק המספק דם ללב. החסימה יכולה לנבוע מדלקת, משקעי כולסטרול או קרישי דם. כתוצאה מהחסימה, אספקת הדם לשריר הלב נפגעת וזה עלול לגרום נזק משמעותי לשריר הלב ולמערכות נוספות בגוף.

התקף לב פוגע ביכולתו של החולה לתפקד ולעבוד כרגיל. הנזק לשריר הלב ולמערכות הגוף האחרות עלול לגרום למגבלות משמעותיות ביכולת הפיזית והקוגניטיבית של החולה. כתוצאה מכך, החולה עלול לאבד את כושר העבודה שלו או לפחות לסבול מקושי משמעותי לתפקד בעבודתו כפי שתפקד טרם ההתקף. שיקום הלוקים בהתקפי לב הוא תהליך ארוך ומורכב.

 

באילו נסיבות יש לשקול להגיש תביעה להכרה בהתקף לב בעבודה כתאונת עבודה?

אוטם שריר הלב, הידוע גם כהתקף לב, עלול לגרום נזק בלתי הפיך ללב ולמערכות חיוניות אחרות בגוף. עם זאת, ככל שמזהים את סימני ההתקף ומטפלים בחולה מוקדם יותר, כך גדלים הסיכויים להציל את חייו של האדם שעבר אותו, למנוע נכות ולאפשר החלמה מלאה יותר.

למרות זאת, אין דרך להבטיח שאדם שעבר התקף לב במקום העבודה או עקב אירוע חריג בעבודה, לא ייפגע באופן שישפיע על כושר העבודה שלו.

לפיכך, אם חוויתם ירידה בכושר העבודה בעקבות התקף לב כזה, חשוב לדעת שיש לכם זכויות בביטוח הלאומי כנפגעי עבודה. ניתן לממש זכויות אלה בעזרת ייעוץ מקצועי של עורך דין מומחה בתאונות עבודה.

 

באילו מקרים יוכר התקף לב בעבודה בחזקת תאונת עבודה?

כדי שהתקף לב שאירע במהלך העבודה או עקב העבודה יוכר כתאונת עבודה ויזכה בפיצויים, על העובד שחווה את האירוע הלבבי להוכיח כי התקף הלב התרחש באופן ישיר כחלק מעיסוקו בעבודה, או כתוצאה מהתנאים וההתרחשויות במקום העבודה עצמו. כלומר, עליו להראות קשר סיבתי בין עבודתו לבין התפתחות התקף הלב, על מנת שהמקרה יוכר כתאונת עבודה המקנה זכאות לפיצוי כספי.

 

האם ניתן להכיר גם בהתקף לב שאירע מחוץ לשעות העבודה בחזקת תאונת עבודה?

כן. ישנם מקרים בהם עובד הוכר כנפגע בתאונת עבודה על אף שהאירוע הלבבי שעבר התרחש בפועל זמן מה לאחר סיום יום העבודה. ההצדקה לכך היא שהתקפי לב יכולים לקרות מספר שעות לאחר התרחשותו של מקרה מסוים. לכן, אין זה בלתי סביר כי תתקיים זיקה בין אירוע שהתרחש במהלך יום העבודה לבין התפתחות התקף הלב מאוחר יותר, גם אם הוא קרה כבר לאחר שעות העבודה. כלומר, יש מקום להכיר בהתקף לב כזה כחלק מתאונת עבודה.

מה משמעות ההכרה בהתקף לב כתאונת עבודה במוסד לביטוח לאומי?

על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, תאונת עבודה מוגדרת כפגיעה או פציעה שנגרמות לעובד במקום העבודה או עקב העבודה עצמה. כאשר תאונה מוכרת כתאונת עבודה, הנפגע זכאי לקבל פיצוי כספי והטבות רפואיות נוספות מהביטוח הלאומי. כלומר, המשמעות של הגדרת אירוע כתאונת עבודה היא שהנפגע זכאי להטבות ופיצויים מהמוסד לביטוח לאומי שיסייעו לו להתמודד עם הפגיעה שנגרמה לו.

 

אילו זכויות מגיעות לאדם שהגיש בביטוח לאומי תביעה להכרה בהתקף לב בעבודה כתאונת עבודה?

נפגע עבודה שהוכר ככזה בביטוח הלאומי, זכאי לקבל תשלומים והטבות רפואיות שונות. מטרת התשלומים וההטבות היא לאפשר לעובד שנפגע בתאונת עבודה, וכתוצאה מכך חלה ירידה בהכנסותיו לטווח הקצר או הארוך, להחלים ולהשתקם בצורה המיטבית. כלומר, הביטוח הלאומי מעניק סיוע כלכלי ורפואי לנפגעי עבודה על מנת שיוכלו להתאושש באופן מלא ככל האפשר מהפגיעה שנגרמה להם.

 

במה כרוכה ההוכחה להיותו של התקף לב בעבודה תאונת עבודה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי?

כדי להוכיח שהתקף לב שאירע במהלך העבודה הוא תוצאה של תאונת עבודה ומזכה בפיצויים, על הנפגע לספק לבית המשפט הוכחות לשלושה תנאים מרכזיים:

  • יש להוכיח שאירע אירוע חריג ויוצא דופן במהלך העבודה, שחורג מהשגרה היומית של העובד. בית המשפט בוחן את חריגות האירוע בכל מקרה לגופו.
  • יש להראות קיומו של קשר סיבתי רפואי, בסבירות של לפחות 50%, בין התקף הלב לאירוע החריג בעבודה. כלומר להוכיח שהייתה סמיכות בזמנים בין האירועים.
  • יש להראות שהאירוע בעבודה תרם להתרחשות התקף הלב, לפחות במידה שווה לתרומתם של גורמי סיכון רפואיים אחרים של הנפגע, אם היו כאלה.

בקצרה, על מנת שנפגע יהיה זכאי לגמלת נכות או מענק נכות מהמוסד לביטוח לאומי בעקבות תאונת עבודה, עליו להוכיח כאמור, שהפגיעה שחווה אכן קרתה במהלך העבודה, בדרך אליה או ממנה, או כתוצאה ישירה מתנאי ומאפייני העבודה עצמה. כלומר, הבסיס לקבלת פיצוי הוא הוכחה שהפגיעה נבעה באופן ישיר מנסיבות הקשורות לעבודה.

 

איך מגישים בקשה להכרה בהתקף לב בעבודה כתאונת עבודה?

על מנת לממש את זכויותיהם בביטוח הלאומי, על נפגעי עבודה להגיש טפסים המפרטים את מהות הפגיעה שחוו ואת הנסיבות שהובילו לקרות תאונת העבודה. בנוסף, יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים המתעדים את הפגיעה. כמו כן, במקרים רבים נדרש הנפגע להתייצב בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי על מנת שזו תקבע את שיעור נכותו לצורך קבלת פיצויים. כלומר, על הנפגע להוכיח ולתעד כראוי את נסיבות הפגיעה וחומרתה כדי לממש הטבות וזכויות בעקבות היות הפגיעה תוצאה של תאונת עבודה.

 

לסיכום

התקף לב המתרחש במהלך העבודה או עקב העבודה, עשוי במקרים מסוימים להיחשב כתאונת עבודה המקנה לנפגע זכויות ופיצויים מהביטוח הלאומי. עם זאת, הוכחת הקשר בין תנאי העבודה או התנהלות יוצאת דופן בה לבין התקף הלב, יכולה להיות מורכבת ולהצריך מומחיות משפטית.

לפיכך, במידה וחוויתם ירידה בכושר העבודה עקב התקף לב שאירע בעת עבודתכם, פנו ללא דיחוי להתייעצות עם עורכי הדין המומחים בתחום תאונות עבודה במשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש. במשרדנו תקבלו ליווי משפטי איכותי ומקצועי להגשת תביעה מוצלחת למיצוי מלוא זכויותיכם מול המוסד לביטוח לאומי וגורמים מבטחים נוספים, בהתאם לצורך

השאירו פרטיכם באתר או פנו אלינו טלפונית כעת, לתיאום פגישת הייעוץ שלכם.

התקף לב בעבודה תאונת עבודה

אם לאחר התקף לב בעבודה חלה ירידה בכושר העבודה, יש זכויות בביטוח לאומי כנפגעי עבודה. כדי לממש זכויות אלה יש להגיש תביעה עם טפסים ומסמכים רפואיים המתעדים את הפגיעה. כמו כן, לעיתים נדרשת הופעה בפני ועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות.

על מנת שהתקף לב יוכר כתאונת עבודה יש צורך להוכיח שלושה תנאים: ראשית, שאירע אירוע חריג ובלתי שגרתי בעבודה בסמיכות למועד ההתקף. שנית, שקיים קשר סיבתי רפואי בין ההתקף לאירוע בעבודה. ושלישית, שהאירוע בעבודה תרם להתרחשות ההתקף לפחות כמו גורמי סיכון רפואיים אחרים של הנפגע.

לא בהכרח. התקף לב יכול להיות מוכר כתאונת עבודה גם אם אירע כמה שעות לאחר סיום יום העבודה, מכיוון שהתקפי לב יכולים לקרות זמן מה לאחר אירוע מסוים. במקרה כזה נבדק הקשר הסיבתי בין מה שקרה בעבודה להתפתחות ההתקף במועד מאוחר יותר.

בתאונות עבודה "רגילות", כמו נפילה או תאונת דרכים, הגורמים לפגיעה ברורים ונראים לעין. לעומת זאת, במקרה של התקף לב קשה יותר להוכיח את הקשר לעבודה מכיוון שהגורמים עלולים להיות סמויים ועקיפים יותר. לכן נדרשת מיומנות מיוחדת כדי לאסוף את כל הראיות הנחוצות ולהוכיח את הקשר הסיבתי בין העבודה להתקף.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תאונות עבודה, תאונות עבודה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן