לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

האם ניתן לקבל נכות כללית ופנסיית נכות

השאלה האם ניתן לקבל נכות כללית ופנסיית נכות במקביל גם מביטוח לאומי וגם מקרן הפנסיה, מעסיקה ומטרידה ישראלים רבים שאיבדו את כושר עבודתם. במאמר זה נבחן את זכויות המבוטחים על פי החוק, את ההבדלים בין סוגי הקצבאות ואת המגבלות וההשלכות של קבלת שני סוגי התשלומים יחדיו.

 

מהן האפשרויות לקבלת פיצויים בגין אובדן כושר עבודה?

ישנן מספר אפשרויות לקבלת פיצויים עבור נכים שנפגע כושר עבודתם בישראל. האפשרויות כוללות:

  • פוליסות אובדן כושר עבודה / כיסויי אובדן כושר בביטוח מנהלים – הניתנים לרכישה באופן אישי על ידי עובדים עצמאיים, או מטעם מעסיקיהם של עובדים שכירים.
  • כיסוי נכות בקרן הפנסיה.
  • זכויות בביטוח הלאומי שכל תושבי ישראל יכולים לתבוע כחוק.

אולם ישנם הבדלים בין הביטוח בקרן הפנסיה ובחברות הביטוח לבין הזכויות בביטוח הלאומי הן מבחינת היקף הכיסויים והן מבחינת אופן וגובה הפיצוי הניתן.

 

מהי גמלת נכות כללית ומה התנאים לקבלתה?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי למי שיש להם ליקוי גופני, נפשי או שכלי שנגרם כתוצאה מתאונה, מחלה או מום מולד.

התנאי לקבלת הקצבה הוא שבעקבות הליקוי, ירדה יכולת ההשתכרות של המבוטח או יכולתו לתפקד במשק הבית ב- 50% ויותר.

במסגרת התביעה לקצבה נקבעים אחוזי נכות רפואית ואחוזי אובדן כושר עבודה. מי שנקבעו לו 60% אובדן כושר עבודה או יותר, זכאי לקצבה חודשית שגובהה תלוי באחוזי אובדן הכושר שנקבעו.

 

מה זו פנסיית נכות ומהם התנאים לקבלתה?

במסגרת קרן פנסיה קיים כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה, הקצבה המשולמת לעמית בקרן שכושר עבודתו נפגע, נקראת פנסיית נכות.

לעניין זה חשוב להכיר את הקריטריונים להגדרת מבוטח כמי שאיבד את כושר עבודתו, והם:

  1. ירידה של מעל 25% בכושר העבודה של המבוטח
  2. חוסר יכולת של המבוטח לעבוד בתחום המתאים להשכלה, הכשרה או ניסיון שלו עקב אובדן הכושר
  3. מצב אובדן כושר העבודה נמשך לפחות 90 ימים
  4. אישור ועדה רפואית של קרן הפנסיה כי המבוטח עומד בקריטריונים שצוינו

קצבה זו משולמת למי שאינו מסוגל יותר לעבוד בעקבות מצבו הבריאותי, והיא עומדת בדרך כלל על עד 75% מהשכר שחל עליו הביטוח.

 

על ההבדלים העיקריים בין סוגי הכיסויים השונים למקרי נכות

הכיסוי הניתן במסגרת ביטוח לאומי לנפגעי תאונות עבודה הוא כללי ורחב יותר, אך הפיצוי שניתן הוא בדרך כלל נמוך בהרבה מגובה השכר שהנפגע קיבל כשעבד.

כמו כן, בתקופה שבה מבוטח בקרן פנסיה מקבל קצבת נכות עקב אובדן כושר עבודה, הוא זכאי להמשך הפקדות לחיסכון הפנסיוני שלו בקרן. שיעור ההפקדות יהיה זהה לשיעור ההפקדות שהפקיד המבוטח בתקופה שעבד, לפני שאיבד את כושר עבודתו.

 

האם אפשר לקבל במקביל קצבת נכות כללית מביטוח לאומי ופנסיית נכות מקרן פנסיה?

נפגעי תאונות עבודה שיש להם ביטוח מנהלים או חיסכון בקרן פנסיה, יכולים לקבל פיצוי כספי שגובהו קרוב יותר למשכורת שהרוויחו לפני הפגיעה, בהשוואה לקצבת הנכות הכללית מביטוח לאומי.

נשאלת השאלה האם אפשר לקבל במקביל גם את קצבת הנכות מביטוח לאומי וגם את הפיצוי מביטוח מנהלים או קרן פנסיה. למרות שהדבר אפשרי חוקית, ישנן מגבלות מסוימות לגבי גובה התשלומים במקרה של קבלת שני סוגי הפיצויים בו זמנית.

ככלל, החוק אינו מונע קבלה של קצבת נכות כללית שמשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי יחד עם פנסיית נכות או קצבת אובדן כושר עבודה המשולמת על ידי גוף פרטי כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.

עם זאת, ייתכן קיזוז של חלק מהתשלומים במקרה של כפל קצבאות, למשל בתוספות המשולמות עבור בני משפחה כמו בן/בת זוג וילדים.

 

מה ניתן לעשות במקרה ומתבצע קיזוז קצבאות שנראה בלתי מוצדק?

על פי החוק, קבלת פנסיית נכות מקרן הפנסיה אינה פוגעת בזכאות לקצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי. פירוש הדבר הוא שניתן לקבל במקביל הן את קצבת הנכות הכללית מהמוסד לביטוח לאומי והן את פנסיית הנכות.

עם זאת, ייתכנו כאמור מצבים, שבהם פנסיית הנכות תקוזז מתוספות מסוימות המשולמות בביטוח לאומי בנוסף לקצבת הנכות הכללית, כמו תוספת התלויים המשולמת למבוטח בעבור בן / בת זוגו ו/או ילדיו.

במקרה של קיזוז שנראה בלתי מוצדק, ניתן להגיש ערעור. מומלץ להיעזר לשם כך בעורך דין המתמחה במימוש זכויות רפואיות.

 

האם ניתן לקבל נכות כללית ופנסיית נכות – סיכום

כפי שראינו, החוק בישראל מאפשר לקבל במקביל הן את קצבת הנכות הכללית מביטוח לאומי והן את פנסיית הנכות מקרן הפנסיה.

עם זאת, ייתכנו מקרים בהם יבוצע קיזוז של חלק מסכום התוספות לקצבת הנכות הכללית מצד הביטוח הלאומי, במטרה למנוע כפל תשלומים. בנוסף, קיימים הבדלים בין סוגי הקצבאות מבחינת אופן החישוב והזכאות.

לכן, על מנת להבין מה היקף הקצבאות המגיעות לכם בדיוק, מומלץ להיוועץ בעורך דין המתמחה בליווי מגישי תביעות נכות כללית ונכות מעבודה לביטוח הלאומי ולקרנות הפנסיה.

לסיוע פרטני בבירור זכויותיכם לקצבאות נכות ופנסיית נכות – אתם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו עוד היום.

האם ניתן לקבל נכות כללית ופנסיית נכות

כן, החוק מאפשר לקבל במקביל הן את קצבת הנכות הכללית שמשלם המוסד לביטוח לאומי והן את הפיצוי הכספי שמשלם הביטוח הפרטי. עם זאת, ייתכן קיזוז של חלק מסכום הקצבה מביטוח לאומי בהקשר לתוספות המשולמות בעבור בני משפחה.

קצבת הנכות הכללית משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לכל תושבי המדינה שעונים לקריטריונים המזכים, בעוד שפנסיית נכות היא כיסוי ביטוחי הניתן כחלק מהחיסכון בקרן הפנסיה של העובד ובהתאם למסלול הביטוח שבחר בו. בנוסף, גובה הקצבאות שונה – קצבת נכות כללית נמוכה בדרך כלל מקצבת אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה.

במידה ומבוטח בקרן פנסיה נמצא זכאי לקצבת נכות עקב אובדן כושר עבודה, הוא יקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה למשך כל תקופת אובדן כושר העבודה. גובה הקצבה יהיה בהתאם לשיעור אובדן כושר העבודה שנקבע למבוטח, ועד לתקרה של 75% מהשכר המבוטח שלו בקרן הפנסיה.

במקרה שבוצע קיזוז בקצבה מביטוח לאומי שנראה שלא כדין או באופן לא מוצדק, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה. מומלץ במקרה כזה להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות ביטוח לאומי ולקבל ייעוץ וסיוע משפטי בהליך הערעור.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד נכות כללית
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן