לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה

תאונות עבודה הן תופעה שכיחה, העלולה לפגוע בעובדים במגוון מצבים – החל מתאונות דרכים בדרך לעבודה ועד לתאונות שאירעו במקום העבודה עצמו או בזמן שהעובד היה במשימה עבור המעסיק. תאונות אלה עשויות לזכות את הנפגעים בפיצוי מתאים מביטוח לאומי, אך רבים אינם מודעים או מתקשים לממש את מלוא הזכויות המגיעות להם. לכן בשורות הבאות נסקור מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה ונסביר כיצד לממש את הזכאות לפיצויים בעקבותיהם.

 

מיהו הגורם המשלם פיצויים בגין מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה?

המוסד לביטוח לאומי הוא הגורם המממן טיפול רפואי עבור עובדים שנפגעו בתאונות עבודה.

ביטוח לאומי מכסה את כל תאונות העבודה המוכרות בישראל, בהתבסס על דמי הביטוח החודשיים שמשלם כל אזרח ישראלי. זוהי זכות כללית שאינה ניתנת לערעור.

במקרה של פגיעה בעבודה, ביטוח לאומי מממן גם את הטיפול הרפואי הדחוף הנדרש כתוצאה מהתאונה – החל מעזרה ראשונה וכלה באשפוז ראשוני במידת הצורך. המימון ניתן עבור טיפול בקופות החולים, מד"א, בתי חולים ומרפאות לרפואה דחופה.

 

מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה על פי סעיף 79 וסעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי

על פי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי, תאונת עבודה מוגדרת ככל תאונה המתרחשת באופן פתאומי במהלך שעות העבודה, בעקבות העבודה, או בדרך ממקום העבודה או אליו. כלומר, המונח "תאונת עבודה" כולל מגוון רחב של מקרים שעלולים לקרות לעובד בהקשר לעבודתו.

כמו כן, בהתאם לחוק, גם מחלות מקצוע שהתפתחו אצל העובד עקב תנאי העסקתו נחשבות לתאונת עבודה לצורך קבלת דמי פגיעה או קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי.

סעיף 80 לחוק הביטוח הלאומי מפרט את מלוא המקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה. בין היתר, הסעיף כולל את המקרים הבאים:

 1. תאונות שאירעו לעובד בעת העבודה עצמה, הן בזמן העבודה והן במקום העבודה.
 2. תאונות שאירעו לעובד בדרכו מביתו או ממקום הימצאותו אל מקום העבודה.
 3. תאונות שאירעו לעובד בדרכו ממקום עבודה אחד למשנהו.
 4. תאונות שנגרמו לעובד בעת העבודה אך לא כתוצאה מהעבודה עצמה.

בנוסף למקרים אלה, הסעיף כולל הוראות נוספות לגבי הזכאות להגשת תביעת תאונת עבודה.

 

דוגמאות קלאסיות למקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה

להלן דוגמאות קלאסיות למקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה:

 • תאונת דרכים שאירעה לעובד בדרכו אל מקום העבודה או ממנו.
 • נפילה ושבר ביד או ברגל כתוצאה מהחלקה של העובד במקום העבודה.
 • פציעה כתוצאה מנפילה מכיסא בעת אכילת ארוחת צהרים במקום העבודה.
 • פגיעת גוף כתוצאה מהשלכת חפץ לעבר העובד במהלך קטטה בין עובדים במקום העבודה.
 • אירוע מוחי או לבבי אצל העובד כתוצאה מאירוע חריג שהתרחש במקום העבודה או בסמוך לו.

בנוסף, ישנם מקרי פגיעה או מחלה נוספים המזכים בתביעה.

 

מי זכאי להגיש תביעת פיצויים בגין תאונת עבודה?

עובדים שנפגעו כתוצאה מתאונת עבודה או שחלו במחלת מקצוע עקב תנאי עבודתם, זכאים להגיש תביעת פיצויים בגין תאונת עבודה. ניתן להגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי וכנגד המבטחת של מקום העבודה. על מנת שהתביעה תתקבל, יש להוכיח כי האירוע אכן מוגדר כתאונת עבודה או מחלת מקצוע. ההוכחה מתבססת על מסמכים רפואיים המעידים על חומרת הפגיעה או המחלה ועל הקשר שלהם לתנאי העבודה.

 

הידעתם? גם תאונות דרכים עשויות להיות מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה

עובדה פחות מוכרת לגבי תאונות עבודה היא, שגם תאונות דרכים שמתרחשות בדרך לעבודה או בחזרה הביתה, מוגדרות כתאונות עבודה במקרים מסוימים. כלומר, אם אדם היה מעורב בתאונת דרכים בעת נסיעתו מביתו למקום עבודתו, או בדרכו חזרה הביתה ממנה, הרי שמדובר בתאונת עבודה לכל דבר ועניין.

 

האם גם תאונות המתרחשות במהלך הפסקות של עובדים נחשבות כתאונת עבודה?

חשוב לדעת כי גם תאונות המתרחשות במהלך הפסקות של עובדים, מוגדרות על פי החוק בארץ כתאונות עבודה, בין אם הן קרו במקום העבודה עצמו ובין אם הן קרו בסמוך למקום העבודה. לדוגמה, אם עובד יצא להפסקה לצורך התרעננות מחוץ למקום עבודתו, ובמהלך ההפסקה נפגע בתאונה, הרי שמדובר בתאונת עבודה לכל דבר – אף על פי שהתאונה ארעה מחוץ לשעות העבודה הפעילות ובמקום אחר מזה שבו העובד מועסק בדרך כלל.

 

הזכאות לקבלת דמי פגיעה בעקבות מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה

כאשר עובד נפגע בתאונת עבודה וירדה יכולתו לעבוד, הוא זכאי לקבל מביטוח לאומי "דמי פגיעה" בנוסף למימון הוצאותיו הרפואיות. גובה דמי הפגיעה מבוסס על 75% מההכנסה הממוצעת של העובד ב- 3 החודשים שקדמו לחודש שבו אירעה הפגיעה. התשלום ניתן עבור עד 13 שבועות.

לעניין זה מן הראוי לציין כי אם העובד חזר לעבודה בהיקף חלקי בלבד עקב הנכות, הוא יקבל דמי תאונה יחסיים לחלקיות העבודה.

 

מה צריך לעשות לצורך קבלת הכרה מהמוסד לביטוח לאומי במקרה כתאונת עבודה?

כדי לקבל את דמי הפגיעה, העובד נדרש להגיש תביעה לביטוח לאומי הכוללת חוות דעת רפואית המאשרת את אי כושרו לעבוד וכן אישור על אי כושר עבודה.

יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה, אחרת היא עלולה להתיישן והפיצוי יקטן או לא יינתן כלל.

 

כיצד ניתן להגיש תביעת נכות מעבודה בתום תקופת הזכאות לדמי הפגיעה?

כדי לקבל הכרה מביטוח לאומי על תאונת עבודה ופיצויים בגינה, יש להגיש טופס תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה.

בטופס זה מפרט העובד את נתוניו האישיים, פרטי התאונה והטיפול שקיבל, וכן את נתוניו הכלכליים לצורך העברת הפיצויים.

התביעה נבחנת על ידי ועדה רפואית שלעיתים מזמנת את העובד להעיד בפניה. מומלץ להגיע עם כל המסמכים הרלוונטיים וניתן גם להגיע בלוויית עורך דין שיסייע בייצוג.

הוועדה היא זו שתכריע האם מדובר בתאונת עבודה ומה גובה הפיצויים להם זכאי העובד.

 

מה גובה קצבת הנכות במקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה?

גובה הפיצוי שעובד מקבל בגין תאונת עבודה נקבע בהתאם לשיעור הנכות שנגרמה לו ומידת אובדן כושר העבודה.

 • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור 9% עד 19% – זכאי למענק חד פעמי.
 • עובד שנקבעה לו נכות קבועה מעל 20% – זכאי לקצבה חודשית.

כמו כן, ניתן להגיש תביעות נוספות כ"נכה נזקק" או בהתאם לתקנה 15, שיכולות להגדיל את אחוזי הנכות או הפיצוי.

 

מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה – סיכום

תאונת עבודה יכולה לקרות כמעט לכל אחד, בכל עת ובכל מקום – בין במקום העבודה עצמו, בין בדרך אליו או ממנו, ואף בהפסקות או בדרך למשימה מטעם המעסיק. ישנו מגוון רחב של מקרים המוגדרים תאונת עבודה, ובהתאמה מגיעים לנפגעים פיצויים וזכויות שונות.

עם זאת, אנשים רבים אינם מודעים לזכויותיהם או מתקשים לממש אותן מול המוסד לביטוח לאומי. על כן, בכל מקרה של תאונת עבודה מומלץ ביותר לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין מנוסה בתחום כדי להבטיח קבלת מלוא הפיצויים על פי דין.

אל תהססו לפנות למשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש שבו צוות עורכי דין מומחים לתאונות עבודה שיסייעו לכם למיצוי מלוא זכויותיכם.

מקרים המזכים בתביעת תאונת עבודה

המוסד לביטוח לאומי מגדיר תאונת עבודה במספר דרכים:

 • תאונה שאירעה במקום העבודה הקבוע של העובד.
 • תאונה שנגרמה כתוצאה ישירה מביצוע עבודתו של העובד או ממשימה שנשלח אליה על ידי המעסיק.
 • עבור עצמאים שאין להם מעסיק, תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שאירעה במהלך או כתוצאה ישירה מעיסוקם וממשלח ידם העצמאי.

כלומר, הגדרת תאונת העבודה קושרת בין התאונה לבין מקום או אופי העבודה עצמה.

כן, תאונת דרכים שאירעה לעובד בדרכו מביתו אל מקום העבודה, או בחזרה הביתה ממנה, מוגדרת כתאונת עבודה אם אירעה על המסלול הישיר של העובד לעבודתו או ביתו, ללא סטייה מהדרך שאינה לצרכי עבודה, פיזור הילדים, תפילה או צרכים אחרים המוכרים בחוק הביטוח הלאומי.

על מנת לקבל דמי פגיעה, יש להגיש טופס תביעה לצד חוות דעת רפואית על אי כושר עבודה. כמו כן, יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים ממועד הפגיעה.

עובדים פגועים פעמים רבות אינם מודעים לכלל זכויותיהם ועל כן עלולים לממש חלקית בלבד את הפיצויים להם הם זכאים על פי דין. לאור זאת מומלץ מאוד להסתייע בשירותיו של עורך דין תאונות עבודה, הבקיא בחוק והתקנות הרלוונטיים, ויודע לנהל משא ומתן אפקטיבי מול ביטוח לאומי.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תאונות עבודה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן