לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

קצבת הנכות הכללית של המוסד לביטוח לאומי נועדה לסייע כלכלית לאנשים עם מוגבלות פיזית, שכלית ו/או נפשית שאינם יכולים לעבוד למחייתם. בסקירה זו נפרט באילו תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי על מגישי תביעת נכות כללית בביטוח לאומי לעמוד ומה ניתן לעשות אם התביעה אינה מאושרת.

 

מהם התנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

קבוצת היעד העיקרית היא אזרחי ישראל מעל גיל 18, עד לגיל הפרישה. היוצאים מהכלל בהקשר זה, הם קטינים עובדים, עקרות בית עם נכות של 50% ומעלה, ובמקרים מסוימים גם פנסיונרים עד גיל 67.

להלן עיקרי התנאים הרפואיים והתפקודיים, החלים על אוכלוסיות אלו בהגשת תביעה לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי:

  • נכות רפואית מוכחת מעל 60% או 40% בגין שילוב של מספר ליקויים כאשר אחד מהם מעל 25%.
  • קביעה כי הנכות מונעת מהאדם לעבוד או הפחיתה את כושר ההשתכרות בלמעלה מ-50%, עם הכרה באי כושר עבודה בדרגה של 60/65/74/100 אחוזים.
  • העדר הכנסות מעבודה או עד תקרה של כ-7,122 ש"ח בחודש, נכון ל-2023.

כדאי לבדוק את העמידה בתנאי הזכאות בעזרת עורך דין ביטוח לאומי באופן פרטני, כדי לדעת מראש מה סיכויי ההצלחה של התביעה וכיצד ניתן למקסם אותם.

 

האם ישנם תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי גם עבור עובדים קטינים?

כן. מי שהועסקו בגילאי 16-18 במעמד "עובד קטין" ושולמו בגינם דמי הביטוח הלאומי כחוק, זכאים במידה והפכו בלתי כשירים לעבודה בשל הדרדרות בריאותית – יכולים לקבל קצבת נכות כללית בביטוח לאומי – בדומה למבוגרים העומדים בתנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי.

 

מה סכום הקצבה המשולם למבוטח שעומד בתנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי?

סכום קצבת הנכות הכללית שישולם למבוטח תלוי בדרגת אובדן כושר העבודה שנקבעה לו בביטוח לאומי. נכון לשנת 2023, תובע שהוגדר כלא כשיר לחלוטין לעבודה (75-100%) יוכל לקבל קצבת נכות חודשית בסכום של 4,063 ש"ח. לעומת זאת, תובע אשר הוגדר כבעל דרגת אי כושר עבודה חלקית בשיעור נמוך מכך, יוכל לקבל סכום שנע בין 2,345 ו- 2,700 ש"ח, בהתאמה לדרגת הנכות שנקבעה עבורו.

כיצד הביטוח הלאומי מחליט אם לאשר את התביעה?יש לזכור כי הזכאות לקצבה נגזרת הן מאחוז הנכות שנקבע והן מרמת אי הכושר לעבודה. שני הרכיבים הללו יכולים להיות מושפעים ממצב בריאותי משתנה ומהחלטות נוספות של פקידי הביטוח הלאומי. לכן, למרות שמדובר בהחלטות רשמיות, הן אינן סופיות וניתנות לערעור במידת הצורך. לכן כדאי לבדוק היטב את נימוקי ההחלטות ולשקול הגשת ערעור מנומק אם יש צורך בכך.

 

מה מועד תשלום קצבת נכות כללית מביטוח לאומי למי שעומד בתנאים לקבלתה?

עם אישור הזכאות לקצבת נכות כללית, התשלום בפועל מתחיל 90 ימים לאחר קביעת אחוז אי הכושר לעבודה.

הקצבה משולמת מדי חודש בהעברה בנקאית לחשבון המבוטח, או לחשבון האפוטרופוס שלו במידת הצורך.

החל משנת 2022, במהלך 90 הימים הראשונים ניתן לקבל תחת זאת, קצבאות אחרות, כדוגמת קצבת ילד נכה, אם הסכום הוא גבוה יותר.

 

האם אפשרי להגיש ערר על דרגת הנכות הרפואית שנקבעה בידי ועדת הביטוח הלאומי?

ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לגבי דרגת הנכות והזכאות לקצבה. יש להגיש את הערעור בכתב תוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה, אם כי לעיתים הביטוח הלאומי ידון גם בערעורים שהוגשו עד 90 ימים אחרי ההחלטה.

בערעור יש לפרט באופן ברור ומנומק מדוע לדעת המבוטח אחוז הנכות שנקבע אינו משקף נכונה את מצבו או מדוע הוא זכאי לקצבה גם אם לא אושרה לו. ניתן לצרף חוות דעת נוספות של מומחים רפואיים לחיזוק הערעור.

אם הערעור על החלטת הוועדה הרפואית נדחה בוועדת עררים של הביטוח הלאומי, ניתן להגיש ערעור נוסף לבית הדין האזורי לעבודה תוך 60 ימים ממועד קבלת התשובה של ועדת העררים. בערעור לבית הדין ניתן לטעון לליקויים משפטיים בהחלטה, אך לא לדון בשיקולים רפואיים הנוגעים לעצם הזכאות. בית הדין יכול לאשר את החלטת הביטוח הלאומי או לבטל אותה ולהורות על קבלת הערעור – במקרה כזה תיקבע הזכאות לקצבה מחדש בהתאם לפסיקה.

 

מהם התנאים להגשת ערר על דרגת אי הכושר שנקבעה בידי פקיד תביעות במוסד לביטוח לאומי?

ניתן להגיש ערעור בכתב על החלטות פקיד התביעות לגבי אחוז אי הכושר שנקבע, תוך 90 ימים. אפשר לערער על שני סוגי החלטות:

  • קביעה שהמבוטח לא איבד כלל / איבד פחות מ50% מכושר העבודה
  • קביעת אחוז אי כושר נמוך מ-74%

חשוב לדעת כי במידה ובערר זה נשקלת הפחתת דרגת אי הכושר, המבוטח יכול לבקש שהערעור יבוטל ודרגת אי הכושר המקורית תושאר על כנה.

 

לסיכום

במאמר זה כיסינו את התנאים העיקריים לקבלת קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי. כאמור, על מנת להיות זכאים לקצבת נכות כללית מביטוח לאומי, יש לעמוד במספר תנאי סף: הגשת תביעה, תושבות ישראלית, גיל מינימלי של 18 (למעט עובדים קטינים), מגבלה תפקודית עקב מצב בריאותי שאינה זמנית, ואחוז נכות רפואית העולה על 60% (או 40% במקרה של נכות משוקללת עם ליקוי אחד לפחות המוערך ב- 25% נכות ומעלה). כמו כן, שיעור הקצבה נגזר ממבחני הכנסה. לאור מורכבות הנושא, חשוב להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום לבחינת הזכאות. לקבלת ייעוץ מקצועי, אנא צרו קשר עם עו"ד אימבר גולן פרטוש כעת.

תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

תנאים לקבלת קצבת נכות כללית מביטוח לאומי

קצבאות נכות כללית בביטוח לאומי מיועדות לסיוע כלכלי לאזרחי ישראל שיכולתם לעבוד למחייתם נפגעה בשל מצבם הרפואי. הזכאים העיקריים הם תושבי המדינה מגיל 18 עד גיל הפרישה החוקי מעבודה, או עד 12 חודשים לאחריו. הסיוע ניתן למי שסובל מליקויים פיזיים, נפשיים או שכליים הגורמים לפגיעה ביכולתו לעבוד ולתפקד במשק הבית (רלוונטי לעקרות בית).

כן. הגשת התביעה מוגבלת למשך עד 12 חודשים ממועד ההגעה לגיל הפרישה החוקי ומותנית בכך שהמבוטח עמד בתנאי הזכאות במשך 90 ימים לפחות טרום הגיעו אל גיל הפרישה.

קטינים בגילאי 16 עד 18 יכולים להיות זכאים לקצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי בתנאי שהועסקו באופן חוקי במעמד "עובד קטין" בתקופה הרלוונטית ובכפוף לכך שדמי הביטוח הלאומי שולמו בגינם כחוק.

ניתן לקבל קצבת נכות רטרואקטיבית בגין לא יותר מהשנה שקדמה למועד הגשת התביעה. באם נקבעה לתובע דרגת אי כושר מלאה לתקופה העולה על חצי שנה, התשלום יחל רק מהיום ה- 91.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי, נכות כללית, קצבת נכות כללית
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן