לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תביעת תאונת עבודה עקב פגיעה מאופניים

רכיבה על אופניים הפכה בשנים האחרונות לאמצעי נפוץ ופופולרי להגעה לעבודה, הן בשל היתרונות הסביבתיים שבו והן בשל החיסכון בעלויות דלק וחניה. עם זאת, הגידול המהיר במספר רוכבי האופניים הביא גם לעלייה במספר תאונות הדרכים המערבות אותם, ובכלל זה תאונות בדרך לעבודה או בחזרה הביתה. מאמר זה יסקור את האפשרות להגשת תביעת תאונת עבודה עקב פגיעה מאופניים, לטובת קבלת פיצויים וזכויות רפואיות למי שנפגע באופן זה.

 

הגשת תביעת תאונת עבודה עקב פגיעה מאופניים – צורך גובר בישראל בעשור האחרון

השימוש באופניים הפך נפוץ במיוחד בישראל של השנים האחרונות, כאמצעי תחבורה ידידותי לסביבה וזול בהשוואה לכלי רכב ממונעים. אין מדובר בצירוף מקרים לאור העובדה שאופניים מאפשרים לרוכביהם לנוע בקלות ולחסוך בעלויות חנייה, דלק וביטוח. יחד עם זאת, הגידול במספר האופניים הביא גם לעלייה מצערת במספר תאונות הדרכים המערבות רוכבים. על רקע זה, גבר גם הצורך בהגשת תביעות תאונות עבודה במוסד לביטוח לאומי, לצד תביעות פיצויים המוגשות בערוצים נוספים..

 

אילו סוגים של אירועים עשויים להיחשב כתאונות עבודה לפי החוק בארץ?

עובד שנפגע מאופניים בדרכו לעבודה או בחזרה הביתה, כמו גם בזמן הפסקת הצהריים שלו, עשוי להיות זכאי לפיצוי כנפגע תאונת עבודה. פגיעה כזו עלולה להיחשב כתאונת עבודה המזכה את אותו עובד בדמי פגיעה ופיצויי נכות מעבודה, בהתאם לחוק הביטוח הלאומי. דיווח על הפגיעה למעסיק ולמוסד לביטוח לאומי, היא הצעד הראשון למימוש הזכויות הללו, כפי שנפרט בהמשך.

 

על מה חשוב להקפיד כאשר מתפנים לקבלת טיפול רפואי בעקבות פגיעת אופניים?

עם קבלת טיפול רפואי לאחר פגיעה מאופניים, חשוב לדווח לצוות המטפל על נסיבות הפגיעה ולתאר את מכלול הפציעות, גם אם הן נראות קלות לכאורה. הדבר נחוץ כדי שאפשר יהיה לקשר בעתיד בין הפגיעות לאירוע, אם יתברר שהן חמורות יותר. כמו כן, יש לבקש מהרופא בחדר המיון או הרופא המטפל בקופה, אישור רפואי ראשוני לנפגעי עבודה, על מנת לתעד את הפגיעה רשמית.

 

השלבים העיקריים להגשת תביעת תאונת עבודה עקב פגיעה מאופניים

תביעת פיצויים על תאונת עבודה שאירעה בעקבות פגיעת אופניים, מתבצעת בשני שלבים. ראשית, הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי פגיעה עבור הימים שבהם נבצר מהנפגע לעבוד בעקבות הפציעה. בשלב השני ניתן לתבוע פיצויי נכות מעבודה. על אף שניתן להגיש את התביעה עד שנה ממועד האירוע, מומלץ לפעול ללא דיחוי כדי לממש את הזכויות.

 

מה חיוני לעשות על מנת לקבל את מלוא הזכויות מהמוסד לביטוח לאומי במקרים הללו?

כשמגישים לביטוח הלאומי תביעת תאונת עבודה עקב פגיעה מאופניים, חשוב לפרט באופן מדויק את נסיבות הפגיעה והנזק שנגרם. דמי הפגיעה נועדו לפצות על היעדרות מהעבודה בתקופת ההחלמה, וניתנים למשך עד 90 יום. יש לתעד היטב את האירוע כדי לקבל את מלוא הזכויות על פי חוק. 

יתרה מכך, עובד שנפגע מאופניים בדרכו לעבודה ונמנע ממנו לשוב לתפקוד מלא בתום 90 הימים שבהם שולמו לו דמי פגיעה, רשאי להגיש תביעה נוספת למוסד לביטוח לאומי על נכות מעבודה. הדבר נכון הן לגבי פגיעה זמנית והן פגיעה קבועה, שמונעת מהנפגע לשוב לתפקוד מלא בעבודתו.

בכל מקרה, מומלץ להיעזר בליווי משפטי של עורך דין תאונות עבודה מימוש מיטבי של הזכויות.

 

באילו מקרים יש מקום להגיש תביעת נכות מעבודה לביטוח לאומי בעקבות פגיעת האופניים? 

עובד שנפגע מאופניים בדרכו לעבודה והוכר כנפגע עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יכול לתבוע בנוסף פיצוי על אבדן כושר עבודה אם נותר נכה לצמיתות. על התביעה להיות מוגשת תוך שנה ממועד האירוע, וגובה הפיצוי נקבע באופן יחסי לחומרת הנכות ועד לתקרה של 75 אחוז משכרו של הנפגע.  כדי לממש זכאות זו יש להקפיד קודם לתבוע דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.

 

איך הביטוח הלאומי קובע מה היקף הזכאות לפיצויים של מגיש התביעה?

בעת הגשת תביעת פיצויים למוסד לביטוח לאומי על תאונת עבודה שאירעה בעת רכיבה על אופניים, יש לצרף מסמכים רפואיים המפרטים את מהות הפגיעה ומצבו התפקודי הנוכחי של הנפגע. לאחר מכן, הנפגע יוזמן בפני ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי שתבחן את הפגיעות ותקבע האם מדובר בנכות זמנית או קבועה.

הוועדה תפרט את אחוזי הנכות ומשך הזמן שבגינו מגיעה גמלה לנפגע. יצוין כי הזכאות מתבטלת אם הנפגע חזר לעבוד למרות המגבלות הרפואיות שתועדו.

 

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית שטיפלה בתביעת תאונת עבודה עקב פגיעה מאופניים?

בהחלט. ניתן לערער פעם אחת בלבד על החלטת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בפני ועדת ערר. ועדת הערר רשאית לקיים דיון מחדש בנושא אחוזי הנכות שנקבעו לנפגע ואף לשנות את החלטת הוועדה הראשונה לרעת התובע. אין אפשרות לערער שנית על החלטה רפואית של ועדת הערר, אך ניתן לעתור לבית הדין לעבודה על היבטים משפטיים בלבד שבהחלטתה.

 

ערוצי תביעה נוספים לקבלת פיצויים בגין פגיעה מאופניים

הולך רגל שנפגע מאופניים חשמליים או רגילים יכול לתבוע פיצויים מהרוכב בנוסף לתביעת תאונת עבודה אם נפגע בדרכו לעבודה או ממנה. לכן חשוב במקרה פגיעה לרשום את פרטי הרוכב. 

כמו כן יש לבדוק האם התאונה נבעה מרשלנות הרשות המקומית בגין מפגע או תכנון לקוי. במקרה זה ניתן לצרף את הרשות כנתבעת ולחייבה בפיצוי הנפגע.

בנוסף, נפגע מאופניים שהיה מבוטח בפוליסת אובדן כושר עבודה או תאונות אישיות, יכול לתבוע פיצויים גם מהמבטחת הפרטית שלו, בנוסף לתביעה למוסד לביטוח לאומי. 

כמו כן, ניתן לפנות לקרן הפנסיה. לעניין זה, יש לשים לב שלא ניתן לקבל פיצוי כפול מביטוח לאומי וגורם אחר, ושסך הפיצויים מוגבל ל-75% משכרו של הנפגע.

גם רוכב אופניים הנפגע בדרכו לעבודה או בחזרה ממנה, זכאי להגיש בנוסף לתביעת הפיצויים כנפגע עבודה למוסד לביטוח לאומי, תביעת ביטוח מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד). החוק קובע כי אם בתאונת הדרכים היה מעורב רכב פרטי שפגע ברוכב, הנפגע יוכל לתבוע את חברת ביטוח החובה של אותו רכב בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ללא קשר לשאלת האשם בתאונה.

 

לסיכום

במאמר זה ראינו כי תאונות אופניים בדרך לעבודה או בחזרה הביתה הפכו שכיחות יותר בארץ, עם הגידול בשימוש באופניים ככלי תחבורה. כאמור לעיל, בתנאים מסוימים, ניתן לתבוע פיצויים על תאונה כזו כתאונת עבודה מהמוסד לביטוח לאומי. התהליך כולל נכדת תביעה לדמי פגיעה ולאחר מכן, במידת הצורך, תביעה לפיצוי על נכות מעבודה. כמו כן, ניתן לבחון את האופציה להגיש גם תביעה אישית כנגד הנהג הפוגע וכנגד חברת הביטוח שלו. בכל מקרה, מומלץ להיעזר בליווי משפטי מקצועי כדי לממש את מלוא הזכויות המגיעות לנפגע במקרה של פגיעת אופניים. לסיוע בהגשת תביעה ניתן לפנות למשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש המתמחה במקרים אלו.

תביעת תאונת עבודה עקב פגיעה מאופניים

רוכב אופניים שנפגע מרכב יהיה זכאי לפיצויים מחברת הביטוח של אותו רכב, גם אם התאונה אירעה באשמתו כרוכב אופניים. זאת בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים הקובע כי במקרים אלה אין להתחשב בשאלת האחריות או האשם של מי מהצדדים. היינו, המבטח מחויב לפצות את הנפגע בלי קשר לנסיבות האירוע.

עובד שנפגע מאופניים בדרכו לעבודה או בחזרה הביתה, או בזמן הפסקת הצהריים, זכאי להגיש תביעת פיצויים למוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה. הפגיעה בהקשרים אלה מזכה בהגשת תביעה לדמי פגיעה ובהמשך, אם יש צורך, לפיצויים על נכות מעבודה.

כן, ניתן להגיש תביעת פיצויים אם תאונת האופניים נגרמה כתוצאה ממפגע בדרך. למשל, אם רוכב נפגע מבור בכביש, אפשר לתבוע את הרשות המקומית על כשל בתחזוקה ויצירת המפגע. במקרים כאלה הגורם האחראי על המפגע יהיה חייב בפיצוי הנפגע על הנזק שנגרם לו.

עם קרות תאונת אופניים, יש לפעול מיד לתיעוד האירוע על ידי איסוף פרטים של מעורבים ועדי ראייה, צילום זירת התאונה ודיווח מפורט לצוות הרפואי המטפל בנפגע, אודות נסיבות האירוע. בהמשך יש להגיע לתחנת המשטרה ולמסור דיווח על התאונה. התיעוד המדויק של האירוע חיוני להמשך הליך מימוש הזכויות המגיעות לנפגע.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תאונות דרכים, עורך דין תאונות עבודה, תאונות עבודה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן