תאונת אופנוע

רוכבי אופנוע, בשונה מהולכי רגל אשר מצויים בתוככי הערים בלבד רוכבי האופנוע, חשופים לפגיעה קטלנית הן בתוך הערים והן בכבישים הבינעירוניים, כאשר כל טעות של נהג רכב 4 גלגלי עשויה לעלות להם בחייהם. הם עצמם, במידה שהם נוהגים בצורה חסרת זהירות, עשויים להיות גורם בלעדי לתאונה בעלת תוצאות קשות ולמצוא עצמם חבים בפיצוי או חמור מכך – כנאשמים בהליך פלילי. 

תחולת דיני הנזיקין על תאונת אופנוע

תאונת אופנוע היא אירוע שיש לו מספר תוצאות. תוצאה אחת היא פגיעה של רוכב האופנוע ברכוש של הולך רגל, בית עסק או רכב אחר. תוצאה שניה היא פגיעה ברכוש של רוכב האופנוע עצמו. תוצאה שלישית היא פגיעה בגוף של מעורב אחר בתאונה ותוצאה רביעית היא פגיעה בגופו של רוכב האופנוע עצמו.

לכל אחת מהתוצאות הללו יש משמעות בראי דיני הנזיקין, מערכת הדינים אשר מסדירה את אופן החבות לגרימתו של נזק ומנגנון הפיצוי בגין חבות זו. לצד זאת, כולל החוק הישראלי את חוק הפלת"ד – חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אשר מסדיר באופן ייחודי את הנזקים לגוף אשר נגרמים במסגרת תאונת אופנוע או כל תאונת דרכים מסוג אחר.

תאונת אופנוע

תחולת המשפט הפלילי על תאונת אופנוע

לצד תחולת דיני הנזיקין, כולל החוק הישראלי גם את מערכת דיני העונשין אשר כוללת בתוכה את דיני התעבורה. בעוד שמערכת דיני התעבורה מסדירה את דרכי ההתנהגות בכבישים מצד הולכי רגל ונהגים, היא כוללת בתוכה גם הוראות עונשיות בגין אי עמידה בדרכי התנהגות אלו.

ההוראות הנוגעות לענישה נעות בין הטלת קנסות על אי ציות לתמרורים ועד לעונשי מאסר מאחורי סורג ובריח לצד פסילת רישיון לתקופה ממושכת בגין עבירות הנגזרות ממקרה של תאונת אופנוע כמו עבירות של גרימת מוות בנהיגה רשלנית, נהיגה הגורמת נזק גופני והפקרה אחרי פגיעה.

ביטוח חובה לרוכבי אופנוע

אופנוע מוגדר ככלי רכב מנועי על פי חוק הפלת"ד. מסיבה זו, רוכבי אופנוע מחויבים לרכוש פוליסת ביטוח חובה אשר מוכוונת לבטחם במקרה של תאונת אופנוע שבה נגרם נזק גוף להם או למעורב אחר בתאונה. על ידי כך, במקרה של תאונת דרכים שבה גרם רוכב האופנוע למותו או פציעתו של הולך רגל או משתמש דרך אחר, יהווה הביטוח מקור פיצוי עבור הנפגע או שאיריו.

תאונה בה רוכב אופנוע נהרג

ביטוח החובה אשר נגזר מהוראות הפלת"ד, מהווה גם מקור פיצוי עבור שאיריו של רוכב האופנוע עצמו שנהרג, ללא קשר לשאלת האשמה באירוע המסוים של תאונת אופנוע שגרמה למותו. לצד זאת, כאשר הגורם לתאונה הוא בעל רכב שנהג ברשלנות, עשויים להינתן פיצויים נוספים לטובת השאירים במסגרת ההליך הפלילי תעבורתי שינוהל כנגדו.

תאונת אופנוע עצמית

במקרה שבו רוכב אופנוע מבצע תאונה עצמית, כגון פגיעה בקיר, סטייה והתהפכות במזג אוויר גשום וכיוצא באלו, הוא עשוי להתמודד מול שני נזקים שיש להם משמעות כלכלית. הנזק האחד הוא נזק לאופנוע עצמו. ככל שבעל האופנוע ביטח את האופנוע בביטוח מקיף, אזי יהיה בידו לקבל פיצוי עבור נזק זה.

הנזק השני הוא נזק גופני. תאונת אופנוע שגורמת להשבתת הרוכב, עשויה להצמיח נזקים כבדים כתוצאה מהיעדרותו מהעבודה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר בעוסק עצמאי שמהווה ציר מרכזי בעסק שלו. מקור הפיצוי עשוי להיות ביטוח החובה עצמו, וזאת לצד מענים מסוימים הניתנים על ידי הביטוח הלאומי במקרה שהפגיעה גרמה לו לנכות, אף אם זמנית.

תאונה בה נפגע הולך רגל – המשמעות בטווח הקצר

תאונת אופנוע שבה נפגע הולך רגל היא אירוע בעל השלכות בטווח הקצר והשלכות בטווח הארוך. בטווח הקצר, יידרש רוכב האופנוע להתייצב לשימוע אצל קצין משטרה טרם שלילת רישיון. במידה שהפגיעה גרמה למותו של הולך הרגל, השלילה המנהלית עשויה להגיע לכדי 90 יום, ואילו במקרה של נזק גופני שלא גרם למוות, עשוי קצין המשטרה לפסול את רישיונו של הרוכב ל- 60 יום.

ראוי לציין כי פסילה על ידי קצין משטרה היא אקט הנעשה בסמוך לתאונה עצמה. לאחר מכן, ככל שיתברר כי הרוכב אשם בתאונה, הוא עשוי לעמוד לדין ורישיונו עשוי להיפסל עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו. לצד זאת יש לציין כי ניתן לערער על החלטה של קצין משטרה טרם הגשת כתב אישום.

תאונה בה נפגע הולך רגל – המשמעות בטווח הארוך

במישור האזרחי, עשוי רוכב האופנוע להיות צד בתביעה נזיקית מצד הולך הרגל. במקרה כזה, עליו להפעיל את הכיסוי הביטוחי הנוגע מפוליסת ביטוח החובה בה הוא מבוטח. במקרה שרוכב האופנוע אינו מבוטח בביטוח חובה, עליו להתמודד מול תביעת הביטוח באופן הזה שבסוף ההליך הוא עשוי לחוב בפיצוי בסכומים גבוהים מאוד.

העמדה לדין פלילי תעבורתי במקרה של תאונת אופנוע

תאונת אופנוע יכולה להיות כלולה בכתב אישום תעבורתי באחת משני מקרים נפוצים. המקרה האחד הוא מקרה שבו רוכב האופנוע הוא הנאשם והוא צפוי לטווח עונשים אשר נגזר ממידת הפגיעה שגרם בתאונה. טווח זה כולל מאסר על תנאי, קנס, פסילה על תנאי, פסילה בפועל, מאסר בפועל וחיוב בפיצוי כספי.

המקרה האחר הוא מקרה שבו רוכב האופנוע הוא הנפגע בתאונה. ככל שהתאונה אינה קטלנית, הוא זכאי לסל מסוים של זכויות כנפגע עבירה מול בית המשפט והגוף התובע על פי חוק זכויות לנפגעי עבירה, והוא עשוי להיות בצד המקבל פיצוי כספי, במידה שפיצוי כזה הוטל על הנאשם בתיק במסגרת גזר הדין.

תאונת אופנוע שכללה עבירת הפקרה לאחר פגיעה

המקרה החמור ביותר בפן הפלילי, אשר עשוי להיגזר מתאונת אופנוע הוא ביצוע עבירה של הפקרה. במקרה כזה, בין אם נהג האופנוע הוא המופקר או המפקיר, עשוי הנהג שהפקיר אדם אחר לאחר תאונה, ללא קשר לשאלת אחריותו לתאונה עצמה, להישלח למאסר של מספר שנים מאחורי סורג ובריח.

הליכים נזיקיים במקרה של נזק לרכוש

כאשר תאונת אופנוע גורמת לנזק לרכוש, באפשרות הגורם הניזוק להגיש תביעה נזיקית כנגד הגורם המזיק. על פי פקודת הנזיקין, על התובע להראות כי הנזק שנגרם לו הוא כתוצאה מפעולה רשלנית או מכוונת של הצד הנתבע וכי קיים קשר סיבתי בין הפעולה הרשלנית לבין הנזק הנטען במסגרת התביעה.

במידה שהתובע יצליח להצביע על אשמתו של הנתבע בגרימת הנזק, יהיה עליו להוכיח גם את גובה הנזק אותו הוא תובע. לשם כך, רצוי להצטייד בחוות דעת שמאי אשר קובעת באופן מסודר ומנומק את ראשי הנזק והיקפם.

תאונת אופנוע שנגרמה לשליח אופנוע במסגרת עבודתו

כאשר תאונת האופנוע אירעה במסגרת עבודתו של אדם כשליח, עשוי הרוכב הנפגע להיות זכאי לפיצוי מטעם הביטוח הלאומי עבור התקופה שבה נבצר ממנו לעבוד. תאונה מסוג זה יכולה להיות מוגדרת כתאונת עבודה אשר עשויים לזכות את העובד בדמי פגיעה מטעם הביטוח הלאומי לתקופה של עד 13 שבועות ועד לתקרת פיצוי יומית בגובה 1,114 ₪ ליום.

תאונת אופנוע – רק בליווי גורם מקצועי

אירוע של תאונת אופנוע עשוי להצמיח מגוון סוגיות משפטיות המשיקות לתחום הנזיקי, הביטוחי והפלילי והצריך ידע גם בדיני ביטוח לאומי. משרד עו"ד אמבר פרטוש-גולן הוא משרד מקצועי ובעל ניסיון עשיר בייצוג אדיב ויסודי של לקוחות אשר היו מעורבים בתאונת אופנוע.

שתפ/י אותנו

Facebook
WhatsApp
Email