לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תאונות דרכים שהן תאונות עבודה

הנתונים מצביעים על כך שכעשרה אחוזים מכלל תאונות הדרכים בישראל מסווגות גם כתאונות עבודה. ככלל, תאונות דרכים שהן תאונות עבודה בראי החוק, הן תאונות שרכב מנועי היה מעורב בהן ואירעו בדרך לעבודה או בחזרה ממנה, או תאונות בהן היו מעורבים נהגים מקצועיים במהלך יום העבודה שלהם. סיווג כפול זה של התאונה כתאונת דרכים וגם כתאונת עבודה יוצר זכאות למימוש זכויות מסוימות, שחיוני להכיר. בסקירה זו יפורטו המאפיינים של תאונות מעין אלה והדרך שבה ניתן למצות את הזכויות הנובעות מהן.

 

מהן תאונות דרכים שהן תאונות עבודה בראי החוק בישראל?

בחוק בישראל מוגדרים כמה סוגי תאונות דרכים הנחשבים גם כתאונת עבודה. הסוג הראשון הוא תאונות דרכים שמעורבים בהן אנשים בדרכם לעבודה או בשובם ממנה. התאונות האלה ייחשבו כתאונת עבודה, גם במידה והנפגע חרג מעט מן המסלול הישיר שלו לעבודה. לדוגמה, אם סטה מהדרך הקבועה למשרד בכדי להסיע את הילדים שלו למסגרות או לצורך הגעה למקום תפילה. בנוסף, תאונות דרכים שנהגים מקצועיים מעורבים בהן, כמו במקרה של שליחים, נהגי אוטובוס או נהג משאית במסגרת יום עבודתם, נחשבות גם הן כתאונת עבודה מבחינת החוק בארץ.

 

האם תאונות דרכים תמיד נחשבות כתאונות עבודה?

לא בהכרח. החוק לרוב לא מכיר בתאונת דרכים כתאונת עבודה במצבים הבאים: 

  • כשהעובד סטה באופן משמעותי מנתיב הנסיעה לעבודה או ממנה, למטרה שאינה קשורה לעבודה. למשל, אם העובד עצר בדרכו חזרה הביתה בפיצוציה או בחנות ואז היה מעורב בתאונת דרכים, התאונה לא תחשב כתאונת עבודה מאחר והתרחשה בעקבות סטייתו של העובד מנתיב הנסיעה הישיר מעבודתו לביתו. הפסקות או חריגות משמעותיות ממסלול הנסיעה פוסלות את תחולתה של חזקת תאונות עבודה על תאונות דרכים שעובדים מעורבים בהן.
  • באם תאונה התרחשה בעקבות התרשלות מובהקת וביודעין מצד העובד, אזי התאונה תסווג בתור תאונת דרכים גרידא אך לא כתאונת עבודה.

 

לאיזה גורם מוגשות תביעות פיצויים עקב תאונות דרכים שהן תאונות עבודה?

מי שנפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, רשאי להגיש תביעה כפולה – הן כלפי חברת הביטוח שמבטחת את הרכב בביטוח חובה בגין תאונת הדרכים, והן כלפי הביטוח הלאומי בגין פגיעת העבודה. הגשת שתי התביעות הללו היא חשובה, היות וחברת הביטוח יכולה לנכות מסכום הפיצויים את הסכום שניתן היה לקבל מן הביטוח הלאומי. משמעו שאי מיצוי מלא של הזכויות  בביטוח לאומי, עשוי להביא לאובדן של חלק מסכום הפיצוי הכולל המגיע לעובד.

 

אילו פיצויים ניתן לקבל על תאונות דרכים שהן תאונות עבודה?

נפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה זכאי כאמור לקבל פיצויים ממקורות שונים: 

פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי

בערוץ זה, ניתן לקבל בין היתר דמי פגיעה, מענק נכות חד פעמי או קצבת נכות חודשית, מימון טיפולים רפואיים, שירותי שיקום ועוד. 

פיצויים מחברת הביטוח 

מחברת הביטוח המבטחת את הרכב המעורב בתאונה בביטוח חובה, ניתן לקבל פיצויים גבוהים יותר עבור ראשי נזק כדוגמת אובדן הכנסות וכושר השתכרות, כאב וסבל, עזרת צד ג' ועוד. 

 

האם ראוי להגיש קודם תביעה לביטוח לאומי או דווקא לביטוח החובה?

סדר הגשת התביעות בביטוח לאומי ובחברת הביטוח המבטחת את הרכב בביטוח חובה, הוא סוגיה מהותית העשויה להשפיע על תוצאות התביעה. אם מגישים תחילה לביטוח לאומי, אחוזי הנכות הנקבעים מטעם הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי, מחייבים גם בהמשך בתביעות מול חברת הביטוח. 

מנגד, הגשה תחילה לחברת הביטוח אינה מחייבת את הביטוח הלאומי, אולם ייתכן שכדאי יותר יהיה מבחינת שיעור הפיצויים, להגיש את התביעה קודם לחברת הביטוח. זאת לאור העובדה שרופאי ועדות הביטוח הלאומי, נוטים לרוב להחמיר יותר בהשוואה לבתי המשפט, בהליכים להערכת הזכויות המגיעות לנפגעי תאונות דרכים שהם גם נפגעי עבודה. 

יחד עם זאת, הגשת התביעה קודם לביטוח לאומי, עשויה לקצר את ההליך בהמשך משום שכאמור, דרגת הנכות שנקבעה בידי המוסד לביטוח לאומי, מחייבת גם את המבטחת הפרטית. על כן, יש לשקול את מכלול השיקולים בטרם בחירת סדר הגשת התביעות.

 

הגשתי תביעה גם לביטוח הלאומי וגם לחברת הביטוח – האם ישולם לי כפל פיצויים?

במקרה של תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, הנפגע רשאי ואף עדיף לו בדרך כלל, להגיש תביעה כנגד שני הגורמים – המוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח של הרכב המעורב בתאונה.
יש להבהיר כי מדובר בפיצוי אחד בלבד עבור מלוא הנזק, ולא בפיצוי כפול. כלומר, סך הפיצויים משני המקורות נועד לכסות את מלוא עלות נזקי התאונה ולא מעבר לכך. מטרת הגשת התביעה הכפולה היא מיצוי מלא של הזכויות ומניעת אובדן זכויות.

 

תהליך מימוש הזכויות בעקבות תאונות דרכים שהן תאונות עבודה

לאחר קבלת הטיפול הרפואי הראשוני בעקבות תאונת דרכים, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל דמי פגיעה. מטרת דמי הפגיעה היא פיצוי על אובדן ההכנסה שנגרם לנפגע עקב אי יכולתו לעבוד בתקופת ההחלמה. 

על מנת להגיש את התביעה, יש למלא טופס ב"ל 211 המכונה "תביעה לדמי פגיעה לנפגע עבודה". במידה ונותרה לעובד נכות קבועה מתאונת הדרכים, לאחר קבלת דמי הפגיעה ניתן יהיה להגיש גם תביעה נוספת באמצעות טופס ב"ל 200 לצורך קביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי והזכאות לקצבת נכות חודשית קבועה.

 

לסיכום – חשיבות הייעוץ המשפטי למיצוי זכויות לנפגעי תאונות דרכים שהן תאונות עבודה 

קבלת ייעוץ משפטי מעורך דין תאונות עבודה היא חיונית לאחר כל תאונת דרכים, ובייחוד במקרים בהם עסקינן בתאונות דרכים שהן תאונות עבודה בראי החוק. עורך דין למימוש זכויות ביטוחיות, בקיא במכלול ההליכים הנחוצים למימוש הזכויות לנפגעי תאונות דרכים בנסיבות אלו, ויוכל לסייע לכם בהשגת מירב הפיצויים המגיעים לכם כחוק, כמו גם בקיצור תהליכים מול הביטוח הלאומי וחברת הביטוח. אל תהססו לפנות אל משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש כעת ולקבל את העזרה שאתם זקוקים לה בנושאים הללו.

תאונות דרכים שהן תאונות עבודה

תאונות דרכים רבות בישראל מוגדרות גם כתאונות עבודה, מכיוון שהן מתרחשות בזמן העבודה או בדרך אליה. סיווג כפול זה חשוב, היות והוא משפיע על היקף וסוג הזכויות והפיצויים שלהם הנפגע זכאי כחוק. 

נפגעי תאונות דרכים שהן תאונות עבודה, רשאים להגיש גם תביעת ביטוח לחברת הביטוח שמבטחת בביטוח חובה את הרכב שהיה מעורב בתאונת הדרכים, וגם תביעה בעקבות פגיעת עבודה בביטוח לאומי. 

לא. מדובר בפיצוי אחד בלבד עבור מלוא הנזק, ולא בכפל פיצויים. כלומר, סך הפיצויים משני המקורות נועד לכסות את מלוא עלות נזקי התאונה ולא מעבר לכך. מטרת הגשת התביעה הכפולה היא מיצוי מלא של הזכויות ומניעת אובדן זכויות.

הגשת שתי התביעות חשובה, שכן חברת הביטוח עלולה לנכות מסכום הפיצוי את הסכום ששולם או ניתן היה לשלם מהביטוח הלאומי. כלומר, אי מיצוי הזכויות מול הביטוח הלאומי עלול לגרום לאובדן חלק מהפיצוי הכולל שמגיע לנפגע.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תאונות דרכים, תאונות עבודה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן