לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות: דרישות זכאות ותיעוד

פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות הוא זכאות חשובה עבור אנשים המתמודדים עם בעיות רפואיות לסוגיהן. פטורים אלו נועדו להקל על הנטל הכלכלי הנגרם מעלותן של הוצאות רפואיות למכביר, אשר יכולה להיות גבוה מאוד. במאמר זה נבחן את הדרכים העיקריות לקבלת פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות: דרישות זכאות ותיעוד, לצד ההליך להגשת הבקשה לפטור, בשני הערוצים הללו.

 

מי רשאי לקבל פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות?

במדינת ישראל, אנשים המתמודדים עם בעיות רפואיות מוכחות, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה בגין הוצאותיהם, בכפוף לעמידתם בדרישות הזכאות ולהגשת התיעוד הרפואי ותיעוד ההוצאות הרלוונטי לעניין. פטורים אלו מטבעם, נועדו להקל על העומס הכספי הנגרם לפרט בשל מצבו הרפואי, הגורר הוצאות רפואיות כבדות, אשר עלותן עלולה להגיע לסכומי כסף משמעותיים מאוד.

הדרכים העיקריות לקבלת פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות: דרישות זכאות ותיעוד

קיימות שתי דרכים עיקריות לקבלת פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות בישראל, והן:

 1. קבלת פטור ממס עקב נכות: פטור זה ניתן למי שנקבעו לו לפחות 90 אחוזי נכות קבועה או נכות לתקופה זמנית בת 185 ימים לפחות.
 2. אפשרות לניכוי הוצאות רפואיות מההכנסה החייבת: פטור זה ניתן למי ששילם הוצאות רפואיות מעבר לסכום מסוים.

 

אילו סוגי הוצאות רפואיות מותרות בניכוי מההכנסה החייבת?

מי ששילם תמורת הוצאות רפואיות בשנת מס מסוימת, יכול לנכות את ההוצאות הללו מהכנסתו החייבת לאותה השנה.

ההוצאות שניתן לנכות הן הוצאות רפואיות שהותרו על ידי רשות המסים, כגון:

 • טיפולים רפואיים – לרבות טיפולים אלטרנטיביים, כגון רפואה סינית, רפואה הודית וכן הלאה.
 • תרופות לסוגיהן – לרבות תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם.
 • ציוד רפואי – כגון מכשירי שמיעה, עזרי ראיה ועוד.
 • השתלות – השתלות איברים, השתלות רקמות, השתלות עצם וכיוצא באלו.

ההוצאות הרפואיות שניתן לנכות הן ההוצאות ששולמו בפועל, לאחר ניכוי ההשתתפות העצמית של המבוטח. כמובן, ההוצאות חייבות להיות מוכחות באמצעות קבלות או מסמכים רפואיים אחרים.

לדוגמה – אדם ששילם 5,000 ש"ח עבור טיפול רפואי, 2,000 ש"ח עבור תרופות, ו- 1,000 ש"ח עבור ציוד רפואי בשנת מס נתונה, יכול לנכות 8,000 ש"ח מהכנסתו החייבת לאותה שנת מס.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת פטור ממס הכנסה בגין נכות?

פטור ממס הכנסה הניתן לנישום עקב נכותו, רלוונטי כאמור עבור אדם שנקבעו לו לפחות 90 אחוזי נכות קבועה או נכות לתקופה זמנית בת 185 ימים לפחות. דרגת הנכות נקבעת על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח הלאומי. הוועדה בוחנת את המצב הרפואי של המבקש ובהתאם למצבו, מחליטה על אחוזי הנכות שלו.

לדוגמה: אדם שסובל משיתוק מוחין ונקבעו לו 95% נכות לצמיתות, יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה. 

 

אילו מסמכים נחוצים למימוש הזכאות לפטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות?

על מנת לקבל פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות, יש להציג את המסמכים הבאים:

 • קבלות על ההוצאות הרפואיות
 • מסמכים רפואיים המעידים על הצורך בטיפול
 • אישורים על ההשתתפות העצמית של הנישום

לדוגמה: אדם ששילם 5,000 ש"ח עבור טיפול רפואי, 2,000 ש"ח עבור תרופות, ו- 1,000 ש"ח עבור ציוד רפואי, יצטרך להציג את הקבלות מהטיפולים הרפואיים, את המסמכים הרפואיים המעידים על הצורך בטיפול, ואת אישורי ההשתתפות העצמית שלו בכיסוי עלות ההוצאות הרפואיות הללו.

 

מה התהליך להגשת תביעה לקבלת פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות? 

התהליך ואופי התיעוד הנדרש להגשת תביעה לקבלת פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות, תלוי בסוג הפטור המבוקש.

בהגשת בקשה לפטור ממס עקב נכות

יש להגיש בקשה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי. את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון או באופן ידני. במסגרת הגשת בקשה זו, יש להגיש מסמכים רפואיים המעידים על המצב הרפואי של המבקש.

המסמכים הרפואיים יכולים לכלול:

 • חוות דעת רפואיות
 • סיכומים רפואיים
 • צילומי רנטגן 
 • בדיקות הדמיה
 • תוצאות בדיקות רפואיות
 • אישורים על השתתפות בטיפולים רפואיים
 • ועוד

בהגשת בקשה לניכוי הוצאות רפואיות מההכנסה החייבת

יש להגיש דוח שנתי לרשות המסים. את הדוח ניתן להגיש באופן מקוון או באופן ידני. לצד הדוח השנתי, יש להגיש קבלות על ההוצאות הרפואיות. זאת בנוסף להגשה של מסמכים רפואיים המעידים על הצורך של הנישום בטיפול רפואי. כמו כן, יש להגיש אישורים על ההשתתפות העצמית של המבוטח.

להלן מספר דגשים חשובים עבור מסירת קבלות על ההוצאות הרפואיות לצד הדוח השנתי:

 • הקבלות חייבות להיות על שם המבקש.
 • הקבלות חייבות להיות מעודכנות.
 • הקבלות חייבות להיות מפורטות.

בנוגע להגשת מסמכים רפואיים המעידים על הצורך בטיפול – המסמכים הרפואיים יכולים לכלול:

 • חוות דעת רפואיות
 • סיכומי אשפוז
 • סיכומי ביקור אצל רופאים או במיון
 • תוצאות בדיקות הדמיה
 • תוצאות בדיקות רפואיות
 • אישורים על קבלת טיפולים רפואיים

במסירת האישורים על ההשתתפות העצמית של המבוטח בעלות השירותים והמוצרים הרפואיים יש להקפיד כי:

 • האישורים יהיו על שם המטופל.
 • האישורים מעודכנים.

חשוב לציין כי רשות המסים רשאית לדרוש מסמכים נוספים מלבד אלו שצוינו לעיל, בהתאם לנסיבות העניין.

 

לסיכום

במסגרת סקירה זו דנו באפשרויות השונות לקבלת פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות: דרישות זכאות ותיעוד. כאמור לעיל, פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות יכול לספק הקלה משמעותית למי שמתקשים לעמוד בעלויות הטיפול הרפואי שלהם. לכן לאנשים המתמודדים עם בעיות רפואיות, מומלץ מאוד לבדוק את זכאותם לפטור זה.

אם אתם חושבים שאתם זכאים לפטור ממס הכנסה בגין הוצאותיכם הרפואיות, אולם מתקשים לממש את זכאותכם בפועל, משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש ישמח לספק לכם ייעוץ משפטי מקיף בנושא. לצוות משרדנו ניסיון רב בתחום המיסוי ובמימוש זכויות רפואיות, ויוכל לסייע לכם להגיש בקשה לפטור בצורה מקצועית ויעילה.

למידע נוסף על הגשת בקשות לפטור ממס הכנסה עבור הוצאות רפואיות או הגשת ערעור על בקשה לפטור שנדחתה – צרו עם משרדנו קשר עוד היום ונסייע לכם.

פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות: דרישות זכאות ותיעוד

ניתן לקבל פטור ממס הכנסה בגין הוצאות רפואיות באמצעות בקשה לניכוי ההוצאות הרפואיות מההכנסה החייבת או על ידי בקשת פטור ממס עקב נכות.

עם ההוצאות הרפואיות שניתן לנכות מההכנסה החייבת, נמנים טיפולים רפואיים, לרבות טיפולים אלטרנטיביים, תרופות, לרבות תרופות מרשם ותרופות ללא מרשם, ציוד רפואי, כגון מכשירי שמיעה, או עזרי ראיה, השתלות, ועוד.

לקבלת פטור ממס הכנסה עקב נכות, יש להגיש בקשה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי, ואילו לצורך ניכוי הוצאות רפואיות מהכנסתו החייבת של הנישום, יש להגיש דוח שנתי לרשות המסים.

כן, ניתן לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור ממס הכנסה, בכפוף להגשת הבקשה לפטור במועד, צירוף של כלל המסמכים הנדרשים והוכחת הזכאות לפטור.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי, פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן