לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי

אם אתם סבורים שאחוזי הנכות שנקבעו לכם בוועדה הרפואית בביטוח לאומי, אינם משקפים במדויק את הנכות שלכם בפועל, באפשרותכם לערער על כך. מאמר זה ידריך אתכם בתהליך של הגשת ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי ויגדיל את הסבירות להשגת התוצאה הרצויה.

 

במה כרוכה הגשת ערר על החלטת המוסד לביטוח לאומי?

הגשת ערר על החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי אחוזי נכות, כרוכה בהגשת מכתב ערר לוועדת העררים של הביטוח הלאומי. על מכתב הערר להיות מקיף, ענייני ומנומק היטב, ולכלול ראיות מבססות לטענות המערער. יש להגישו באמצעות הסניף המתאים של המוסד לביטוח לאומי באזור מגוריו של המערער.

 

על אילו פרמטרים ניתן לבסס ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי בנושא דרגת נכות?

כאמור לעיל, למבוטחים עומדת הזכות להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית באשר לרמת נכותם, אם סבורים שאינה תואמת את מצבם הלכה למעשה. מלבד זאת, עומדת בפניהם גם אפשרות לערער על מועד תחילת הנכות שנקבע על ידי הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

הדבר רלוונטי במיוחד למבוטחים אשר חשים כי הוועדה קבעה תאריך התחלת נכות מאוחר מהנדרש. זאת ועוד, קיימת גם אפשרות לערער על משך הנכות, במיוחד כאשר הועדה מקנה מעמד של נכות זמנית במקום להכיר בה כנכות קבועה. מנגד, חשוב לציין כי ערעורים מסוג זה על החלטות הוועדה הרפואית יכולים להיעשות לא רק על ידי המבוטח שהגיש את תביעת הנכות אלא גם על ידי הביטוח הלאומי עצמו.

 

מהו טווח הזמן להגשת ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי?

האפשרות לערער על החלטת ועדה רפואית לקביעת נכות בביטוח לאומי, עומדת לתקופה של 30 יום מיום קבלת ההודעה בדבר קביעת אחוזי נכות למבוטח. את נימוקי הערעור ניתן להגיש בנפרד, תוך 60 יום ממועד ההחלטה.

חשוב לציין כי בעוד שהביטוח הלאומי רשאי לדון בעררים שהוגשו תוך 90 יום מיום קבלת תשובת הוועדה, רצוי שלא להסתמך על הארכה זו ובמקום זאת להגיש את הערר במסגרת הזמן הראשונית של 30 יום על כלל נימוקיו התומכים. לאחר הגשת הערעור לביטוח הלאומי, הדיון בו מתקיים בדרך כלל תוך 60 עד 90 יום ממועד ההגשה.

 

מה מתרחש במסגרת הדיון בערעור על החלטת ועדה רפואית בביטוח הלאומי?

הליך הדיון בערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי לעניין קביעת נכות, מתבצע בדרך כלל לפי השלבים הבאים: בתחילה, מזכיר הוועדה לעררים מציג את חברי הוועדה תוך ציון שמותיהם ותפקידיהם. לאחר מכן מעלה המערער את טענותיו המנומקות בעניין הערעור. לעיתים, עשויה הוועדה לבקש מהמערער לעבור בדיקה גופנית, לפי המלצת רופא הוועדה.

בהמשך, מחליטה הוועדה בערר שהוצג בפניה. אולם אם רופא הוועדה לא המליץ ​​על בדיקה גופנית, ההחלטה מבוססת אך ורק על המידע הרפואי המצוי בתיק המערער.

 

האם יש הכרח שהמבוטח יגיע לדיון בערעור על החלטת ועדה רפואית? 

ככלל, המבוטח צפוי להיות נוכח בדיון בערעור על החלטת הוועדה הרפואית. עם זאת, במצבים מסוימים, הסניפים המטפלים בערעור עשויים להיות רחוקים ממקום מגוריו של המערער, ​​או שלמערער עשויות להיות סיבות אמיתיות המונעות ממנו להגיע לדיון שנקבע. במקרים כאלה, המבוטח יכול לבקש מהביטוח הלאומי לדחות את הדיון בערעור למועד אחר או לבקש פטור מהתייצבות. 

לשם כך על המערער להגיש בקשה בכתב לסניף הביטוח הלאומי בו הוגש הערעור המקורי או לפנות למוקד של המוסד לביטוח לאומי. עם זאת, יש חשיבות מכרעת לא להיעדר מהדיון בערעור מבלי להודיע ​​על כך לביטוח הלאומי, היות ואי הגעה ללא נימוקים מוצדקים עלולה לגרור קנסות או עיכובים בקבלת התגמולים למבוטח.

 

האם ישנם סיכונים הקשורים בהגשת ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי בנושא אחוזי נכות?

לאחר הגשת ערעור על החלטת הביטוח הלאומי בנוגע לדרגת הנכות של המבוטח, תחילת הנכות או היקפה, עומדת לוועדת הערר סמכות לקבל את בקשת העותר להגדלת דרגת הנכות הרפואית או להיפך להמליץ ​​על הפחתת אחוזי הנכות שנקבעו תחילה. כמו כן, בעררים על משך הנכות (זמנית או קבועה) או מועד תחילתה, ועדת הערר עשויה להמליץ ​​על שינויים שאינם לטובת המבוטח.

עם זאת, אם ועדת הערר תמליץ על הפחתת דרגת הנכות, המבוטח יקבל הודעה על החלטה זו ויוכל לבחור לבקש שלא להמשיך בערר כדי שהחלטה זו לא תאושר. יתרה מכך, גם אם המבוטח לא נכח בדיון, הם יקבל הודעה בכתב מהוועדה, ועדיין הוא יוכל לחזור בו מהערעור באמצעות שליחת הודעה בכתב לוועדה. כמו כן, ניתן לבקש החזר על הוצאות שנגרמו עקב הופעה בפני ועדת הערר.

בהתחשב בכל הגורמים הללו, מתברר כי הסיכויים לתוצאה חיובית בדרך כלל עולים על הסיכונים בעת הגשת ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי, במיוחד כאשר הדבר נעשה בליווי ובתמיכה של עורך דין ביטוח לאומי מנוסה.

 

לסיכום

להגשת ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי בנוגע לקביעת אחוזי נכות רפואית או נכות מעבודה, יש חשיבות מכרעת למבוטחים החשים שמצב נכותם הוערך בצורה לא מדויקת. הליך רשמי זה דורש הקפדה על עמידה בזמנים והמצאת המסמכים הרלוונטיים, ובמקרים מסוימים, ייתכן שיהיה צורך בייצוג משפטי.

ערעור מוצלח יכול להביא לשינוי באחוזי הנכות של המבוטח ובזכאותו להטבות ותמיכה כספית מהמדינה. לכן, חיוני לגשת להליך הערעור בזהירות ולהיעזר בעורך דין ביטוח לאומי במידת הצורך. משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש ישמח לסייע לכם גם בנושא זה ובכל נושא אחר הקשור במימוש זכויות מול המוסד לביטוח לאומי. אל תהססו להסתייע בנו.

ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי

אם אתם, כמבוטחים, הגשתם תביעת נכות למוסד לביטוח לאומי ואינכם מרוצים מקביעת הוועדה לגבי אחוזי הנכות הרפואית שלכם, יש לכם אפשרות לפנות לפתרון של הגשת ערר על החלטות המוסד לביטוח לאומי. 

בכדי להצליח בערעור שלכם, מומלץ מאוד לפנות להכוונה מעורך דין מיומן ובעל ניסיון רב בהתנהלות מול הוועדות הרפואיות במוסד לביטוח לאומי. עו"ד ביטוח לאומי יכול לסייע לכם בהגשת הערר כראוי, לספק טיפים חשובים שיסייעו לכם להתכונן להופעתכם בפני ועדת הערר ולשמור על האינטרסים שלכם לאורך כל התהליך.

את הערר יש להגיש תוך 30 יום מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לקביעת נכות בביטוח הלאומי. עם זאת, יש לכם אפשרות להגיש את נימוקי הערעור בנפרד תוך 60 יום לכל היותר מרגע קבלת ההודעה על החלטת הוועדה.

כן, ניתן להגיש ערעור נוסף על החלטת ועדת הערר בבית הדין האזורי לעבודה. ערר זה יש להגיש תוך 60 יום מיום קבלת הודעה בכתב על החלטת ועדת הערר. עם זאת, חשוב לציין כי הערעור לבית הדין האזורי לעבודה מוגבל לנושאים משפטיים הקשורים להתנהלות ועדת הערר ולא לעניינים רפואיים.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן