לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

מי זכאי לקצבת סיעוד?

קצבת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל פרישה ומתגוררים בבית, הזקוקים לסיוע מאדם אחר בביצוע פעולותיהם היומיומיות. סיוע זה מוענק גם לאנשים הזקוקים להשגחה בבית על מנת להבטיח את שלומם האישי ואת שלומם של הסובבים אותם. מטרת הקצבה היא לתמוך הן בקשיש והן בבני משפחתו המעורבים בטיפול בו. היקף התשלום נקבע לפי שש רמות זכאות, ולזכאים יש אפשרות לקבלו בצורה כספית או באמצעות שירותי סיעוד. במדריך הבא נסביר בהרחבה מי זכאי לקצבת סיעוד מביטוח לאומי ואילו קריטריונים נבדקים לצורך העניין.

 

מי זכאי לקצבת סיעוד מביטוח לאומי ובאילו תנאים?

הזכאות לקבלת קצבת סיעוד כללית מהמוסד לביטוח לאומי, מותנית בעמידת מבקש הקצבה בכמה וכמה תנאים. בראש ובראשונה, נדרש מגיש התביעה לעמוד בשני תנאי סף מרכזיים:

1. גיל המבקש ותושבות ישראלית:

 

על המבקש להיות רשום כתושב ישראל כתנאי סף ראשוני להגשת תביעת סיעוד לביטוח לאומי. יתר על כן, עליו להיות לפחות בגיל הפנסיה החוקי. אולם גם מבקש קצבה שהוכר בתור תושב ישראל אחרי הגיעו לגיל הפרישה, עשוי בכל זאת להיות זכאי לקבל את קצבת הסיעוד ככל שעלה לארץ לפי חוק השבות או אם קיבל את סל הקליטה של משרד הקליטה.

 

2. אי חריגה מתקרת ההכנסות למבקשי קצבת הסיעוד:

 

הזכאות לקצבת סיעוד תלויה גם בהכנסות של מבקשי הקצבה ובני זוגם. ההכנסה נבחנת ביחס ל- 3 החודשים שלפני הגשת תביעת הסיעוד לביטוח הלאומי. היה ולשני בני הזוג צרכים סיעודיים, הכנסתם הכוללת תחולק לשניים והביטוח הלאומי ייבחן אותה בחזקת הכנסה של אדם אחד לצורך קביעת הזכאות לתשלום הקצבה.

הטבלה הבאה מסכמת את דרגות הזכאות לגמלאות הסיעוד ואת היקפן הנקבע על סמך מדרגת ההכנסה של מבקש הקצבה כפרט או ביחד עם בת / בן זוגו:

מצב משפחתי רמת ההכנסות בשנת 2023 שיעור הזכאות לקצבה
יחיד עד 11,870 שקלים קצבה מלאה
יחיד 11,871 עד 17,805 שקלים 50% פיצוי
יחיד 17,806 שקלים ויותר אין זכאות לקצבה
זוג עד 17,805 שקלים קצבה מלאה
זוג 17,806 עד 26,708 שקלים 50% קצבה
זוג 26,709 שקלים ויותר אין זכאות לקצבה

 

בנוסף לתנאים הנ"ל המוסד לביטוח לאומי בוחן פרמטרים נוספים כאשר הוא בודק מי זכאי לקצבת סיעוד:

 1. רמת התלות של מבקשי הקצבה: גמלת הסיעוד תינתן אך ורק לאדם שנזקק לסיוע משמעותי מזולתו לטובת הפעולות היומיומיות שהוא נדרש לבצע בשגרת יומו ובביתו, כגון אכילה, רחצה, לבישת בגדים, התניידות ושליטה בסוגרים. לחילופין – הזכאות לקצבה יכולה גם להינתן למבוטחים בעלי צורך בהשגחה להגנה על שלומם ושלום האנשים בסביבתם. ביטוח לאומי יבצע בדיקה תפקודית בשם ADL לשם קביעת מידת התלות של מבקש הקצבה באחרים.
 2. מקום מגוריו של מבקש הקצבה: מבוטח המתגורר בביתו שלו או במסגרת דיור מוגן זכאי לקבלת קצבת סיעוד. יחד עם זאת, אדם הגר בדיור מוגן, ייחשב כזכאי לקצבה רק במידה שהוא מתגורר במחלקת העצמאים / התשושים בפיקוח ורישיון משרד הרווחה. ניתן גם לקבל זכאות לקצבה עקב שהות במוסד המפוקח בידי משרד הרווחה, בהינתן שרוב הוצאות אחזקת הקשיש משולמות מכיסו שלו. במידה והתשלום של החלק הארי מהוצאות האחזקה נעשה בידי גורם ממשלתי או מטעם הרשות המקומית, הוא לא יהיה זכאי לגמלת סיעוד בהגשת תביעת סיעוד כללית.
 3. היעדר כפל תגמולי סיעוד: מבקשי קצבת סיעוד מביטוח לאומי, אינם יכולים לקבלה במקביל לתשלומי סיעוד נוספים המשולמים בידי גורמים ממשלתיים אחרים. 

 

5 השלבים העיקריים בהגשת תביעה לקצבת סיעוד לזכאים


לאחר שעמדתם על זכאותכם העקרונית לקצבת הסיעוד, מגיע הרגע שבו תידרשו להכין ולהגיש את תביעתכם. להלן 5 השלבים העיקריים להגשת תביעה זו:

 1. מילוי והגשה של טופס התביעה לסיעוד עם מסמכים תומכים – כדי שתביעת סיעוד תאושר, צריך למלא את טופס הבקשה הרלוונטית ואליו לצרף מסמכים רפואיים לצד תלושי שכר של המבקש. טופס זה ניתן להורדה או למילוי מקוון דרך אתר הביטוח הלאומי. בנוסף, ניתן להשיג עותקים פיזיים בסניפי הביטוח הלאומי. 
 2. העברת התביעה והמסמכים התומכים להערכת תלות בביטוח לאומי – אם יש צורך במידע נוסף להערכת דרגת התלות מצד התובע, אותו תובע או איש קשר מטעמו יקבלו שיחת טלפון מהביטוח הלאומי.
 3. קביעת רמת הזכאות שלכם לקצבה – ככל שתביעת הסיעוד אושרה, תקבע לו דרגת זכאות, בטווח של 1 עד 6, בהתאם לרמת התלות שלו.
 4. בחירת סל שירותים בביטוח לאומי – עובדת סוציאלית מטעם הביטוח הלאומי תיצור איתכם קשר לצורך התאמת תכנית הטיפול הרלוונטית לצרכיכם.
 5. קבלת מכתב הזכאות ופירוט סל השירותים הנבחר – מכתב הזכאות ופרטי סל השירותים זמינים באזור האישי באתר הביטוח הלאומי. שימו לב שבמידת הצורך ניתן לבקש שינוי בסל השירותים גם מהאתר.

 

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה?

לתביעת הסיעוד תידרשו לצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס תביעה לגמלת סיעוד: על התובע למלא את הטופס, ואם הוא מתגורר מחוץ לביתו בבית אבות או מוסד, יש למלא את סעיף 9 לטופס על ידי הנהלת המוסד.
 • מסמכים רפואיים מעודכנים: יש להגיש תדפיס המכיל סיכום התיק הרפואי של המבוטח לרבות אבחונים, טיפולים, תרופות או סיכום אשפוזים שאירעו בשלושת החודשים האחרונים.
 • אישורי הכנסה: יש לצרף אישורי הכנסה הן למבוטחים והן לבני זוגם בגין 3 מתוך 4 החודשים האחרונים. הדבר רלוונטי גם לכל תשלום המתקבל מהביטוח הלאומי, בין אם במסגרת קצבאות או תשלומים לניצולי שואה ולנרדפי הנאצים.
 • ייפוי כוח: אם התובע הוא האפוטרופוס של המבוטח, יש להמציא לצד התביעה עותק של צו האפוטרופסות.
 • תעודת עיוור: במקרה בו התובע עיוור, יש לצרף לתביעה העתק מתעודת העיוור שלו.

 

לסיכום

במסגרת מדריך זה, עסקנו בשאלה "מי זכאי לקצבת סיעוד?" והסברנו מה עליכם לעשות על מנת לממש את זכאותכם זו. אולם מטבע הדברים, הגשת תביעות מסוג זה אינה עניין פשוט כלל ועיקר, לא כל שכן, הצורך להתמודד עם התהליך הבירוקרטי הכרוך בהתנהלות מול המוסד לביטוח לאומי וגורמים מבטחים אחרים. לכן, מומלץ במיוחד להסתייע בליווי מקצועי של עורך דין קצבות סיעוד.

משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש ישמח לייעץ ולסייע לכם במיצוי מיטבי של זכויותיכם הביטוחיות. 

לסיוע מקצועי בהכנת והגשת תביעתכם לקצבת סיעוד, צרו עמנו קשר בהקדם.

 

שאלות ותשובות בנושא מי זכאי לגמלת סיעוד?

מי זכאי לקצבת סיעוד?

יחידים המתגוררים בישראל שהגיעו לגיל הפרישה החוקי ומעלה ומתגוררים בקהילה, ואשר הגיעו למצב של תלות תפקודית בזולתם תוך שלא עברו את תקרת ההכנסה הקבועה בחוק, עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. הם יכולים לתבוע קצבה זו על ידי הגשת תביעת סיעוד.

לא. הגשת תביעות סיעוד יכולה לחול גם על אנשים בגיל צעיר יותר העומדים לעבור ניתוח ו/או אשפוז בבית חולים. במקרים כאלה, הזכאות לגמלת סיעוד תחול לאורך כל תקופת האשפוז של המבוטח.

מבחן זה הוא מבדק להערכת תלות הנערך על ידי המוסד לביטוח לאומי. מטרתו להעריך את יכולתו של התובע לבצע באופן עצמאי שש פעולות יומיומיות חיוניות: אכילה ושתייה, רחצה, עשיית צרכים, התלבשות, קימה ושכיבה והליכה. הבדיקה מודדת את מידת הצורך של המבוטח בסיוע מאחרים לביצוע פעולות אלו. על פי רמת התלות שנקבעה, נקבע ציון תפקודי אשר קובע לאחר מכן את גובה גמלת הסיעוד שתינתן לו.

לא. לאנשים בני 90 ומעלה יש אפשרות לוותר על מבחן ADL. במקום זאת, הם יכולים לבחור בבדיקת תפקוד שנערכת על ידי רופא גריאטר, ולכלול את ממצאי הבדיקה יחד עם טופס התביעה המוגשת לביטוח הלאומי.

 
לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין תביעות סיעוד
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן