לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

מה הפיצוי הכספי שאהיה זכאי מביטוח לאומי כנפגע איבה?

פיצויים כספיים לנפגעי פעולות איבה מהווים זכות בסיסית לפי חוק במדינת ישראל. אזרחים שנפגעו ממעשה טרור או פעולת איבה אחרת, זכאים לקבל פיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי על מנת לסייע בשיקומם ולפצות על הנזק שנגרם להם. במדריך להלן נענה על השאלה שמעסיקה רבים מאזרחי ישראל בתקופה מאתגרת זו והיא: "מה הפיצוי הכספי שאהיה זכאי מביטוח לאומי כנפגע איבה?" ונסביר מה דרוש למימוש הזכאות.

 

לאיזה פיצוי כספי זכאים נפגעי איבה בישראל מביטוח לאומי?

ישנם מספר סוגי פיצויים והטבות עיקריים שנפגעי פעולות האיבה במדינת ישראל, יכולים להיות זכאים להם, בכפוף להגשת תביעה להכרה במעמדם בצירוף של מסמכים רלוונטיים.

 

פיצוי זמני על אובדן כושר העבודה בתקופת הטיפולים הרפואיים (תגמולי טיפולים רפואיים)

לנפגע פעולת איבה שאינו מסוגל לעבוד בעקבות פגיעותיו, מגיעים פיצויים לזמן קצוב שנקראים תט"ר – רשאי תיבות של תגמולי טיפול רפואי. תשלומים אלו מוגבלים עד תקופה בת 9 חודשים מתאריך אירוע הפגיעה.

גובה התגמולים תלוי במעמדו התעסוקתי של התובע:

 • פיצוי לעובד שכיר: ישולם לפי ממוצע הכנסתו נטו ב-3 החודשים שלפני הפגיעה, ולא פחות מסכום התגמול למי שלא עבד.
 • פיצוי למי שלא עבד טרום הפגיעה: ישולם לפי מצבו המשפחתי של הנפגע בסכום שנע בין 5,574 ו – 7,225 ש"ח.
 • פיצוי לעצמאי: ישולם בשיעור זהה לנפגע שלא עבד טרום פגיעתו, ואף גבוה מכך, באם תוכח ירידה משמעותית יותר בהכנסות.

מהתגמול הזה ביטוח לאומי מקזז קצבאות אחרות שמשולמות לנפגע האיבה. בכל מקרה, התגמול מוגבל עד כ- 1,450 ש"ח ליום, שהם שווי ערך לסכום של כ- 43,000 ש"ח לחודש (זהו הסכום המקסימלי אשר משולם לחיילי מילואים בישראל). 

 

מענק נכות חד פעמי או גמלת נכות חודשית

נפגעי איבה המתמודדים עם נכות ארוכת טווח בעקבות פגיעתם זכאים לתבוע מביטוח לאומי הכרה באחוזי נכות. הכרה זו יכולה להניב פיצויים חודשיים בדמות קצבת נכות קבועה או לחילופין מענק נכות חד-פעמי. הזכאות לאחד מאלו ולזכויות הנלוות אליהם, נקבעת בהתאם לדרגת הנכות שהוועדה הרפואית לקביעת אחוזי נכות בביטוח לאומי, מאשרת לנפגע: 

 • לנכה בדרגת נכות בת 20% ומעלה – זכאי לפיצויים חודשיים בדמות גמלת נכות חודשית, בסכום שנע בין 855 ו- 5,986 ש"ח.
 • לנכה בדרגת נכות בת 10%-19% – ישולם מענק נכות חד-פעמי בסך 46,177 ועד 174,663 ש"ח בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לו.

הפיצויים הנ"ל נועדו לפצות את הנפגעים בגין הפגיעה בכושר העבודה שלהם, רמת ההשתכרות שלהם ואיכות חייהם, בכפוף לחומרת הנכות. בנוסף לאלו, משולמות גם תוספות לנכים מבוגרים. 

 

סוגי הפיצויים הנלווים אל תגמולי הנכות לנפגעי איבה בישראל

ישנן תוספות לתגמולי הנכות, שלהן זכאים נכים נפגעי פעולות איבה:

 • נכה נצרך (נכות מעל 50%) שאינו בר שיקום, אינו מסוגל להתפרנס והכנסותיו אינן עולות על כפל השכר הממוצע במשק / פי 3 לנכים בעלי משפחות – תוספת חודשית בין 8,245-11,550 ש"ח.
 • נכה מחוסר פרנסה (נכות מעל 20%) שנמצא בשיקום והכנסותיו אינן עולות על חצי מן ההכנסות הנ"ל – תוספת חודשית בין 2,675-7,225 ש"ח.
 • תגמול מיוחד לנכה מעל 20% שאינו ניתן לשיקום והכנסותיו אינן עולות על תקרת ההכנסה לעיל – תוספת חודשית בין 4,811-8,062 ש"ח.
 • תגמול פרישה מוקדמת לנכה שפרש מעבודה בגיל 50 עד 67 (נכות מעל 35% או 20% במקרה של פגיעת ראש / פגיעת נפש), אינו בר שיקום ואינו כשיר לעבוד בשום עבודה, כאשר הכנסותיו אינן עולות על כפל השכר הממוצע במשק / פי 3 לנכים בעלי משפחות – תוספת חודשית בין 645 ועד 3,229 ש"ח.

תוספות אלו נועדו לסייע לנכי פעולות האיבה וקרוביהם, להשתקם ולהתקיים בכבוד.
סכומי התוספות משתנים בהתאם לחומרת הנכות, המצב המשפחתי וההכנסות ממקורות אחרים. 

 

תשלומים נוספים לנפגעי פעולות איבה

סוגי הטבות וסיוע נוספים לנפגעי פעולות איבה:

 • החזר הוצאות על טיפולים רפואיים, תרופות, עזרים רפואיים נסיעות לטיפולים ועוד.
 • מימון טיפול נפשי וקבוצות תמיכה.
 • מענקים וסיוע כספי לצרכים שונים כמו חתונה, דיור, חימום הבית ועוד.
 • סיוע ברכישה ואחזקת רכב רפואי.
 • דמי ניידות לנכים זכאים.
 • תוספת לסיוע בפעולות יומיומיות לנכים במצב קשה.
 • סיוע בשיקום תעסוקתי ולימודי.
 • תגמולים וסיוע למשפחות שכולות ויתומים.

הסיוע ניתן בהתאם לאופי ורמת הנכות, בכדי לאפשר לנפגעי האיבה רמת חיים סבירה יותר.

 

בגין אילו אירועים ניתן לקבל פיצוי לנפגעי איבה מביטוח לאומי?

ניתן לקבל פיצוי מביטוח לאומי בגין אירועי טרור ומעשי אלימות המוכרים כאירועי איבה בידי הוועדה המאשרת של משרד הביטחון. ככלל, אירועי איבה מוגדרים בחוק תגמולים לנפגעי איבה משנת 1970, בתור פעולות אלימות שנעשו בידי צבאות אויב, ארגוני טרור או ממניעים לאומניים. 

חשוב לדעת שכל מי שנפגע במסגרת מלחמת "חרבות ברזל" והאירועים שהובילו אליה, נחשב כנפגע פעולת איבה לפי החוק.

 

מי זכאי לתבוע פיצוי כספי מביטוח לאומי כנפגע איבה?

אנשים שמשתייכים לאחת מחמשת הקבוצות להלן, זכאים להגיש תביעה לפיצויים בגין פעולות איבה למוסד לביטוח לאומי:

 1. תושבי ישראל שנפגעו בישראל או ביהודה, שומרון או חבל עזה, או מחוץ לישראל, אם טרם חלפה שנה מאז חדלו להיות תושבים ישראליים.
 2. מי שנכנסו לישראל כחוק ונפגעו בשטחה.
 3. תושבי חוץ שנפגעו בחו"ל תוך כדי ועקב עבודתם עבור מעסיק ישראלי שהוכר לעניין זה.
 4. תושבי השטחים שבידיהם תעודת זהות ישראלית ושנפגעו בשטחי הקו הירוק.
 5. תושבי השטחים שבידיהם הייתה אשרת כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח אשר נפגעו בשטחי הקו הירוק.

 

מה דרוש למימוש הזכאות לפיצוי כספי והטבות לנפגעי איבה בביטוח לאומי?

למימוש הזכאות לפיצוי כספי והטבות לנפגעי איבה בביטוח לאומי, לרבות פגיעה מאירועי 7 לאוקטובר 2023 ומלחמת חרבות ברזל, יש צורך להגיש תביעה להכרה בנפגע כנפגע איבה. 

לצורך הכרה בפרט כנפגע פעולת איבה, עליו או על באי כוחו להגיש תביעה ייעודית לכך, באמצעות טופס ב"ל 580 לטיפול המוסד לביטוח לאומי. את הטופס הנ"ל ניתן להוריד באתר הביטוח הלאומי או להשיג בסניפי ביטוח לאומי. 

לטופס התביעה יש צורך לצרף מסמכים רפואיים הרלוונטיים לאישור מעמדו של התובע כנפגע טרור ואיבה, ובמידה ועסקינן באדם שעבד לפני אירוע האיבה שבו נפגע – גם את תלושי השכר שלו משלושת החודשים שקדמו לאירוע. יחד עם זאת, באירועי איבה המוניים כדוגמת ירי רקטות, לא נדרש התובע לצרף אישור משטרתי לתביעה. 

 

לסיכום

נפגעי פעולות איבה בישראל זכאים לפיצוי כספי מהביטוח הלאומי בהתאם לחוק נפגעי פעולות איבה. הפיצוי ניתן לתקופה קצובה עבור נזקי הגוף שנגרמו מפעולת האיבה ככל שאלו מונעים מהנפגע לעבוד בתקופת הטיפולים הרפואיים והחלמתו. בהמשך לכך ניתן גם לתבוע תגמולי נכות או מענק נכות במידה והפגיעה בכושר העבודה נמשכת לאורך זמן. גובה הפיצוי נקבע לפי דרגת הנכות שנקבעה לנפגע וחומרתה. כדי למצות את מלוא זכויותיכם ביעילות, מומלץ לפנות למשרד עורכי דין שילווה אתכם בתהליך. 

משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש כאן כדי לסייע לכם ולמשפחתכם לממש את זכאותכם לפיצויים כנפגעי איבה – אל תהססו להסתייע בנו.

מה הפיצוי הכספי שאהיה זכאי מביטוח לאומי כנפגע איבה?

המוסד לביטוח לאומי הוא הגורם המנהל את תביעות הפיצויים לנפגעי איבה בארץ המשולמות מקופת המדינה. 

מי שנבצר ממנו לעבוד בעקבות תטיפול תרפואי שהוא מקבל בגין הפציעה בפעולת טרור שעבר, רשאי לתבוע תגמולי טיפול רפואי במשך תקופת הטיפול, בכפוף לכך שלא משולם לו שכר או פיצוי מסוג אחר בתקופה זו, ובמידה שהוא עצמאי – בתנאי שחדל מלעסוק במשלח ידו. 

כדי לזכות בהכרה כנפגע איבה, הנפגע צריך להיות אזרח / תושב ישראלי, אך יכול להיות גם אדם שביקר בישראל בהיתר מתאים (בתנאים מסוימים), שנפגע בפעולת הטרור בעת שהותו. גם מי שמועסקים אצל מעסיקים ישראלים או מטעמם בחו"ל, עשויים להיות זכאים לפיצויים מסוימים אם נפגעו בשל כך מאירוע איבה.

המדינה מפעילה עובדים סוציאליים שאמורים ליצור קשר עם הנפגעים מיד לאחר האירוע, כדי לבחון את עמידתם בתנאי הזכאות לפיצויים מסוגים שונים וסייע להם ולמשפחתם להגיש תביעות למימוש זכאותם.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין לנפגעי פעולות איבה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן