לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

חוק נפגעי פעולות איבה

חוק נפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970, הוא דבר החקיקה בישראל שנועד להסדיר את הטיפול והסיוע שמדינת ישראל מעניקה לאזרחים שנפגעו כתוצאה מפעולות איבה. בסקירה להלן נסביר מה נחשב כפגיעת איבה לפי החוק, מי נחשבים כנפגעי איבה, ובאילו זכויות החוק מזכה את הנפגעים ובני משפחותיהם, וכיצד הזכאות לתגמולי נכות לנפגעי פעולות האיבה נקבעת.

 

מה נחשב כפגיעת איבה לפי חוק נפגעי פעולות איבה בישראל?

על פי חוק נפגעי פעולות האיבה במדינת ישראל, פגיעת איבה מוגדרת ככל אחד מסוגי הפגיעות הבאות, בתנאי שהאירוע הוכר רשמית ככזה, על ידי הרשות המאשרת שממונה על ידי שר הביטחון:

 1. פגיעה שנגרמה כתוצאה מפעולת איבה של כוחות אויב עוינים לישראל ולאזרחיה / תושביה, לרבות פעולות שאירעו מחוץ לישראל שמטרתן הייתה פגיעה בעם היהודי.
 2. פגיעה בשוגג על ידי אדם עקב פעולות איבה של כוחות אויב או פגיעה בשוגג בנסיבות שהיה בהן חשש סביר לביצוע פעולת איבה.
 3. פגיעה מנשק שיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או מנשק שיועד כנגד פעולה כזו, חוץ מפגיעה באדם מעל גיל 18 בעת ביצוע פשע או עבירה אחרת מתוך זדון או רשלנות פושעת.
 4. פגיעה ממעשה אלימות שנועד בעיקרו לפגיעה באדם מפאת השתייכותו למוצא אתני או לאומי מסוים, ובלבד שהיא נבעה מהסכסוך הישראלי-פלסטיני.
 5. פגיעה ממעשה אלימות שנועד בעיקרו לפגיעה באדם מפאת השתייכותו למוצא אתני או לאומי מסוים, אשר בוצע על ידי ארגון טרור שהממשלה הכריזה עליו ככזה, מלבד ארגון שנחשב ככוחות אויב, או מעשה אלימות אשר בוצע בשליחותו או מטעמו של ארגון מסוג זה.

 

מי עשויים להיות זכאים לקבלת פיצויים לנפגעי איבה לפי חוק נפגעי פעולות איבה?

עשויים להיות זכאים לקבלת תגמולים לנפגעי איבה בהתאם לחוק הנפגעים בפעולות איבה, הם מי שנפגעו בפעולת איבה ומשתייכים לאחת מהקבוצות הבאות:

 • תושבי ישראל שנפגעו בישראל או ביהודה, שומרון או חבל עזה, או מחוץ לישראל, אם טרם חלפה שנה מאז חדלו להיות תושבים ישראליים.
 • מי שנכנסו לישראל כחוק ונפגעו בשטחה.
 • תושבי חוץ שנפגעו בחו"ל תוך כדי ועקב עבודתם עבור מעסיק ישראלי שהוכר לעניין זה.
 • תושבי השטחים שבידיהם תעודת זהות ישראלית ושנפגעו בשטחי הקו הירוק.
 • תושבי השטחים שהייתה בידיהם אשרת כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח ושנפגעו בשטחי הקו הירוק.

 

לאילו שירותי טיפול רפואי זכאים נפגעי פעולות איבה לפי החוק?

הטיפול הרפואי לנפגעי פעולות איבה כולל אשפוז, טיפול במרפאה כולל טיפול שיניים שהצורך בו נגרם מהאירוע, עזרים רפואיים, תרופות, הוצאות החלמה ושיקום. 

הזכאות לטיפול מותנית באישור מהמוסד לביטוח לאומי להכרה בפגיעה זו כפגיעת איבה ובהצגת התחייבות כספית מביטוח לאומי

הטיפול ניתן באמצעות שירותי הבריאות הממשלתיים וקופות החולים המוכרות כספקי שירותים רפואיים מוסמכים. עזרה ראשונה ניתנת גם על ידי מגן דוד אדום ומוסדות רפואיים סמוכים לאירוע. טיפול רפואי לנכים עם נכות נמוכה מ- 19% ניתן באמצעות קופות החולים על פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי.

 

על האפשרות לקבלת תגמולי טיפול רפואי על אובדן כושר עבודה בתקופת הטיפולים רפואיים 

תגמולי טיפול רפואי (תט"ר) ניתנים לנפגעי פעולות איבה בסמוך לפגיעה, כפיצוי על אובדן כושר עבודה או תפקוד שנגרם להם במסגרתה. התגמול נועד לפצות את הנפגעים על אובדן ההשתכרות בתקופת ההחלמה והטיפול לפרק זמן מוגבל.

 

מי זכאים לקבל תגמולי נכות או מענק נכות חד פעמי לנפגעי איבה לפי החוק?

זכאים לקבלת תגמולי נכות או מענק נכות לנפגעי פעולות איבה, הם בעלי אחוזי נכות שנקבעו בידי ועדה רפואית בביטוח לאומי ועולים על רף מסוים. ככלל, מי שנקבעה לו נכות בדרגת 20% לפחות, זכאי לקצבת נכות חודשית, ואילו מענק נכות חד-פעמי ניתן למי שנקבעה עבורו מטעם הוועדה הרפואית בבט"ל, נכות קבועה בשיעור שבין 10% ל- 19%. 

 

הזכאות לקצבת נכות לפי חוק נפגעי פעולות איבה

גובה הקצבה נקבע בהתאם לאחוז הנכות, באופן שווה ערך לתגמולים המשולמים לנכי צה"ל. 

נפגע עם נכות מלאה של 100% מקבל קצבה בשיעור 118% ממשכורת של עובד מדינה בדרגה 17. 

אם נפגע איבה נפגע שוב בפעולת איבה אחרת, נקבעת נכותו מחדש על פי כלל הפגיעות כאילו היו מאירוע אחד. 

בנוסף לקצבה, הנפגע זכאי גם לסיוע בהתאם לצרכיו, כגון עזרה בבית, דמי ניידות, הטבות חודשיות ומענקים שנתיים.

 

הזכאות למענק נכות חד פעמי לפי חוק נפגעי פעולות איבה

חישוב גובה המענק נעשה באמצעות הכפלת הסכום שמקנה דרגת הנכות במספר חודשים המותאם לשיעור הנכות. כלומר, ככל ששיעור הנכות גבוה יותר, מספר החודשים לחישוב גדל. לדוגמה, עבור נכות בדרגת 10% מחושב המענק לפי 108 חודשים, ואילו עבור נכות בדרגת 19% לפי 215 חודשים. באופן זה, מי שנקבעה לו נכות גבוהה יותר, יקבל מענק נכות חד-פעמי גדול יותר.

 

הזכאות לתוספות מיוחדות

תוספות מיוחדות משולמות בנוסף לתגמולים הרגילים לקבוצות מסוימות של נפגעי פעולות איבה. לדוגמה, תוספת תשלום לנכים קשים או תוספת גיל. כמו כן, קיימים תגמולים מיוחדים בשיעור מוגדל שהזכאות אליהם נקבעת לפי חומרת הנכות, יכולת השתכרותו והפוטנציאל לשיקומו של הנפגע.

מבין התגמולים המיוחדים ניתן למנות את תגמול הנכה הנצרך לנכים עם נכות מעל 50% העונים על תנאי הכנסה וכושר השתכרות מסוימים. בנוסף לכך ישנו גם תגמולים לנכים מחוסרי פרנסה עם נכות מעל 10% המחפשים עבודה, וישנו גם תגמול למשפחתו של נכה איבה שנפטר הנמשך עוד 3 שנים. התגמולים הללו ניתנים לתקופה מוגבלת.

 

אילו שירותי סיוע נוספים חוק הפיצויים לנפגעי איבה מעמיד לרשות הנפגעים?

חוק נפגעי פעולות איבה מעמיד לרשות הנפגעים באירועי איבה גם שירותי שיקום מקצועי וכלכלי.
אלו נועדו לסייע לנכי פעולות איבה שאין להם מקצוע או שזקוקים להסבה מקצועית בשל נכותם או צמצומים בעבודתם. 

נכים עם נכות בדרגת 20% ומעלה שלא קיבלו מהמוסד מימון ללימודים, יכולים לקבל תמיכה בהקמה של עסק עצמאי או בביסוס עסק קיים. העסק צריך להיות בעל כדאיות כלכלית ולהתאים ליכולת, הידע והמגבלות הפיזיות של הנכה. מטרת הסיוע היא לאפשר שיקום כלכלי ותעסוקתי של הנפגע.

 

התמיכה שמספק חוק נפגעי פעולות איבה למשפחות הנספים

חוק נפגעי פעולות איבה בישראל מקנה זכאות לקבלת תגמולים ושירותי סיוע לשאירי נפגעי פעולות איבה שנספו, הכוללים:

 • קצבה חודשית קבועה לאלמנים, אלמנות ויתומים – גובה התגמול לאלמן/אלמנה נקבע לפי גיל, ואם יש ילדים – גם לפי גילם. תוספת בעבור ילדים משולמת עד תום שירות חובה בצה"ל. ילדים במצבים מיוחדים מקבלים שיעורים מוגדלים. התגמול מחושב כאחוז ממשכורת עובד מדינה.
 • שירותי שיקום, הטבות ומענקים נוספים  – כמו סיוע בניידות, דיור, הלוואות ועוד.
 • מענקים לכיסוי הוצאות האבל לאלמן/אלמנה והורים שכולים – נועדו לעזור בכיסוי ההוצאות הכרוכות באבל.

מטרת התגמולים וההטבות הללו היא לסייע למשפחות שאיבדו את יקיריהן בפעולות איבה הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הרגשי.

 

לסיכום

חוק נפגעי פעולות איבה בישראל מעניק סל שלם של הטבות ותגמולים לאזרחים שנפגעו בפעולות טרור ויקיריהם, לרבות תשלומים כספיים, טיפול רפואי, שיקום מקצועי ועוד. עם זאת, התהליך למימוש הזכויות הללו יכול להיות מורכב ומאתגר. אם נפגעתם בפעולת איבה, דעו שבאפשרותכם לפנות לסיוע משפטי במשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש כדי למצות את זכויותיכם בצורה מיטבית.

לפרטים נוספים – פנו אלינו כעת.

חוק נפגעי פעולות איבה

חוק תגמולים לנפגעי פעולות האיבה בישראל, נחקק על ידי ממשלת ישראל כדי להבטיח תמיכה סוציאלית לנפגעי פעולות איבה ומשפחותיהם. מטרת החוק היא להשוות את זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה בקרב האוכלוסייה האזרחית לזכויות ולשירותים הניתנים לחיילי צה"ל ולמשפחות השכולות של חללי צה"ל, המטופלות במשרד הביטחון.

החוק עבר שינויים רבים עד לנוסחו הנוכחי. השינויים נגעו להגדרת פעולת איבה, הקמת רשות המאשרת אירוע כפעולת איבה, הגדרת הזכויות העיקריות בחוק, מימון ממשלתי מלא של זכויות אלו, הכללת נפגעי עבר בחוק והעברת הטיפול בתביעות למוסד לביטוח לאומי.

התגמולים על פי החוק והתקנות הנלוות לו משולמים על ידי ביטוח לאומי ומסובסדים באמצעות אוצר המדינה. 

מי שנמנע ממנו לעבוד או לתפקד עקב טיפול רפואי שהוא מקבל בעקבות פציעה בפעולת איבה, זכאי לתגמול מיוחד בתקופת הטיפול, בתנאי שאינו מקבל באותה תקופה שכר או פיצוי אחר, ואם הוא עצמאי – שחדל לעסוק במשלח ידו. תגמול זה, המאושר על ידי רופא המוסד לביטוח לאומי וניתן על פי אישור רפואי, הוא פיצוי זמני לתקופה מוגבלת, עד ששיעור הנכות ייקבע סופית על ידי ועדה רפואית.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין לנפגעי פעולות איבה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן