לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

זכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי

נפגעי פעולות איבה בישראל זכאים לפיצויים והטבות שונות מתוקף חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. החוק מעניק לנפגעים ולבני משפחותיהם קצבאות שונות כגון קצבת נכות, תגמולי תט"ר, שירותי שיקום, החזר הוצאות, סיוע בלימודים ובעסקים ועוד. בשורות הבאות נפרט עוד על זכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי ותנאי הסף למימושן.

 

מהן זכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי?

הנה כמה זכויות עיקריות שיש לנפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי:

 • תגמולי טיפול רפואי (תט"ר) – לנפגעי פעולות איבה שאינם כשירים לעבוד עקב פגיעותיהם ישנה זכאות לקבלת פיצוי כספי בדמות תגמולי טיפול רפואי (ובראשי תיבות: תט"ר) למשך עד תשעה חודשים מקרות הפגיעה.
 • מענק נכות או קצבת נכות – נפגע איבה שנגרמה לו נכות של 20% ומעלה זכאי לגמלת נכות חודשית מביטוח לאומי. נפגע איבה שנגרמה לו נכות של 10%-19% – זכאי לקבלת מענק נכות בסכום חד פעמי מביטוח לאומי. 
 • תוספות מיוחדות – ישנן תוספות מיוחדות שמשולמות לנפגעי איבה בנוסף לפיצויים הרגילים. אלו מגיעות לקבוצות מוגדרות של נפגעי פעולות האיבה. למשל, תוספת גיל, תוספת תשלום לבעלי נכות קשה וכן הלאה. בנוסף ישנם גם תגמולים מיוחדים בהיקף מוגדל שקבלתם תלויה בחומרת הנכות, ביכולת ההשתכרות של הנכה ובפוטנציאל לשיקומו.
 • החזר הוצאות – נפגעי איבה רשאים לבקש מביטוח לאומי החזר על הוצאותיהם הרפואיות לרבות הוצאות עבור טיפולים רפואיים, הוצאות על תרופות, תשלומים תמורת ציוד ועזרים רפואיים, החזר הוצאות נסיעה לטיפולים רפואיים וכיוצא באלו.
 • שיקום מקצועי – הביטוח הלאומי מסייע במימון שיקום מקצועי לנפגע שיכולתו לעבוד נפגעה.
 • סיוע ברכישת רכב – נפגע הזקוק לרכב עקב נכותו, זכאי להשתתפות הביטוח הלאומי ברכישתו.
 • תשלום עבור טיפולי שיקום – הביטוח הלאומי משתתף במימון טיפולים רפואיים ונפשיים לנפגע.
 • תגמול לשאירים – במקרה מוות של נפגע פעולת איבה, משולמת קצבה חודשית לשאיריו.

אלו הן הזכויות העיקריות לנפגעי פעולות האיבה בביטוח הלאומי, אם כי ישנן עוד כמה וכמה זכויות והטבות שניתן לקבל לפי המקרה.

 

הזכות לפיצויי אובדן כושר עבודה זמניים לנפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי 

תגמולי תט"ר (תגמולי טיפול רפואי) משולמים לנפגע בפעולת איבה בסמוך לפגיעתו, בתור פיצוי בגין אובדן כושר עבודתו בשל הפגיעה. תגמולים אלו נועדו לפצות את הנפגעים על הפגיעה בהכנסותיהם בתקופת ההחלמה והטיפולים, לתקופה מוגבלת.

 

הזכות לתגמולי נכות או מענק נכות בביטוח לאומי לנפגע פעולות איבה

זכאים לקבלת תגמולי נכות או מענק נכות לנפגעי פעולות איבה, הם בעלי אחוזי נכות שנקבעו בידי ועדה רפואית בביטוח לאומי ועולים על רף מסוים. ככלל, מי שנקבעה לו נכות בדרגת 20% לפחות, זכאי לקצבת נכות חודשית, ואילו מענק נכות חד-פעמי ניתן למי שנקבעה עבורו מטעם הוועדה הרפואית בבט"ל, נכות קבועה בשיעור שבין 10% ל- 19%. 

 

הזכאות לגמלאות נכות לנפגעי איבה והיקפן

גובה הקצבה נקבע בהתאם לאחוז הנכות, באופן שווה ערך לתגמולים המשולמים לנכי צה"ל. 

נפגע עם נכות מלאה של 100% מקבל קצבה בשיעור 118% ממשכורת של עובד מדינה בדרגה 17. 

אם נפגע איבה נפגע שוב בפעולת איבה אחרת, נקבעת נכותו מחדש על פי כלל הפגיעות כאילו היו מאירוע אחד. 

בנוסף לקצבה, הנפגע זכאי גם לסיוע בהתאם לצרכיו, כגון עזרה בבית, דמי ניידות, הטבות חודשיות ומענקים שנתיים.

 

הזכאות למענקי נכות חד-פעמיים לנפגעי איבה מביטוח לאומי

חישוב גובה המענק נעשה באמצעות הכפלת הסכום שמקנה דרגת הנכות במספר חודשים המותאם לשיעור הנכות. כלומר, ככל ששיעור הנכות גבוה יותר, מספר החודשים לחישוב גדל. לדוגמה, עבור נכות בדרגת 10% מחושב המענק לפי 108 חודשים, ואילו עבור נכות בדרגת 19% לפי 215 חודשים. באופן זה, מי שנקבעה לו נכות גבוהה יותר, יקבל מענק נכות חד-פעמי גדול יותר.

 

זכאות לתוספות פיצוי מיוחדות

תוספות מיוחדות משולמות בנוסף לתגמולים הרגילים לקבוצות מסוימות של נפגעי פעולות איבה. לדוגמה, תוספת תשלום לנכים קשים או תוספת גיל. כמו כן, קיימים תגמולים מיוחדים בשיעור מוגדל שהזכאות אליהם נקבעת לפי חומרת הנכות, יכולת עבודתו והפוטנציאל לשיקומו. לדוגמא, ישנו תגמול לנכה נצרך הזמין לנכה בעל נכות של מעל ל- 50% העונה על תנאי הכנסות וכושר עבודה מוגדרים. בנוסף זמינים גם תגמולים עבור נכים חסרי פרנסה בעלי דרגת נכות של למעלה מ- 10% אשר מחפשים עבודה, כמו גם זכאות להמשך תשלום תגמולים למשך שלוש שנים לבני משפחה של נכי איבה שנפטרו. תוספות התגמולים הנ"ל לרוב ניתנות לתקופה מוגבלת.

 

זכויות נפגעי פעולות איבה לשירותי סיוע נוספים מביטוח לאומי 

נפגעי האיבה זכאים גם לשירותי שיקום מקצועיים וכלכליים בביטוח לאומי. מטרת השירותים הללו הינה לעזור תעסוקתית לנכים מפעולות איבה שהם מחוסרי מקצוע או כאלו הזקוקים להסבה מקצועית בעקבות נכותם או קיצוצים בעבודתם. 

יתרה מכך, נכים שנכותם היא בהיקף של 20% נכות ומעלה ולא קיבלו מביטוח לאומי מימון ללימודים, זכאים לקבלת סיוע בהקמת בית עסק עצמאי או ביסוס של העסק הקיים שלהם, אם ישנו כזה. לשם כך, יש להוכיח שהמיזם הוא כדאי כלכלית ומותאם ליכולתו, לידע ולמגבלות הבריאותיות של הנכה. סיוע זה תומך גם הוא בשיקומו הכלכלי והתעסוקתי של נפגע האיבה בעל הנכות.

 

 זכויות בביטוח לאומי לבני משפחתם של הנספים בפעולות איבה

חוק נפגעי פעולות איבה בישראל מקנה זכאות לקבלת תגמולים ושירותי סיוע לשאירי נפגעי פעולות איבה שנספו, הכוללים:

 1. קצבה חודשית קבועה לאלמנים, אלמנות ויתומים – גובה התגמול לאלמן/אלמנה נקבע לפי גיל, ואם יש ילדים – גם לפי גילם. תוספת בעבור ילדים משולמת עד תום שירות חובה בצה"ל. ילדים במצבים מיוחדים מקבלים שיעורים מוגדלים. התגמול מחושב כאחוז ממשכורת עובד מדינה.
 2. שירותי שיקום, הטבות ומענקים נוספים – כמו סיוע בניידות, דיור, הלוואות ועוד.
 3. מענקים לכיסוי הוצאות האבל לאלמן/אלמנה והורים שכולים – נועדו לעזור בכיסוי ההוצאות הכרוכות באבל.

מטרת התגמולים וההטבות הללו היא לסייע למשפחות שאיבדו את יקיריהן בפעולות איבה הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הרגשי.

 

לסיכום

זכויותיהם של נפגעי פעולות איבה בישראל מוסדרות בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. החוק מעניק לנפגעים ולבני משפחותיהם פיצויים והטבות שונות כגון קצבאות נכות, שירותי שיקום, מימון לטיפולים רפואיים ונפשיים ועוד. עם זאת, תהליך מימוש הזכויות במוסד לביטוח לאומי יכול להיות מסורבל וארוך. משכך, מומלץ להיעזר במשרד עורכי דין המתמחה בתחום כדי לקבל ייעוץ וליווי במיצוי הזכויות. 

לייעוץ ראשוני ללא עלות בנושא ניתן ליצור קשר עם משרד עו״ד אימבר גולן פרטוש – אנו כאן למענכם ובשבילכם.

זכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי

האירועים שעשויים לזכות אדם בישראל בזכויות לנפגעי פעולות האיבה בביטוח לאומי, הם אירועי טרור ואלימות המוכרים כאירוע איבה כהגדרתו בחוק תגמולים לנפגעי איבה ומוכרים בידי הוועדה המאשרת במשרד הביטחון. אלו הם מעשי אלימות וטרור שנעשו בידי צבאות אויב, ארגוני טרור או ממניעים לאומניים. 

עשויים להיות זכאים לזכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי אזרחי או תושבי ישראל שנפגעו באירוע איבה, ובתנאים מסוימים גם תושב חוץ או מבקר בישראל, שנפגעו בפעולת איבה כהגדרתה בחוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה בישראל.

נפגעי פעולת איבה שכושר העבודה שלהם ניזוק בעקבות פגיעותיהם באירוע הטרור, יכולים להיות זכאים לקבלת תגמולי תט"ר בתקופת החלמתם ושיקומם מפגיעותיהם, במשך תקופה מוגבלת של עד ל- 9 חודשים מקרות הפגיעה.

מימוש זכויות נפגעי פעולות איבה בביטוח לאומי כרוך בקבלת הכרה רשמית מצד המדינה באירוע המדובר כאירוע איבה ובמבקש כנפגע איבה. לצורך כך יש להגיש טופס תביעה להכרה בנפגע האיבה – בטופס ב.ל. 580 לסניף הביטוח הלאומי באזור מגורי הנפגע.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין לנפגעי פעולות איבה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן