לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל

במהלך מלחמת חרבות ברזל נפגעו אזרחים ישראלים רבים מפעולות איבה. על פי חוק, נפגעי איבה זכאים להכרה ולתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי. במאמר זה נסקור את תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל, הנחוץ לקבלת תגמולים ושירותי סיוע שונים מהמדינה.

 

תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל – מתחיל בהגשת תביעה להכרה בפגיעת איבה

אם נפגעתם בפעולת איבה, עליכם להגיש הודעה על פגיעה בפעולות איבה ותביעה להכרה כנפגע פעולות איבה בביטוח לאומי, באמצעות טופס ב"ל 574. ניתן להגיש את התביעה בתהליך מזורז ומקוצר אונליין, דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

התביעה והמסמכים שיוגשו על ידכם יועברו תחילה לאישור הרשות המאשרת של משרד הביטחון, אשר מוסמכת להכיר בכם כנפגעי פעולות איבה באופן רשמי.

 

כיצד תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל עוזר לנפגעים?

לפני הכל, אם בעקבות הפגיעה אתם בתקופת מחלה או טיפולים רפואיים המונעים מכם לעבוד (באישור רופא מטפל), אתם עשויים להיות זכאים לתגמול טיפול רפואי (תט"ר). תביעה לתט"ר תטופל רק לאחר שהרשות המאשרת במשרד הבטחון אישרה את הפגיעה כפגיעת איבה. כדי לקבל את התגמול יש למלא בקשה לתגמולי טיפול רפואיים באמצעות טופס בל 571.

 

איך תגמולי התט"ר משולמים בפועל?

נפגע איבה שאינו כשיר לעבודה (על פי תעודה רפואית ובאישור רופא), זכאי בתקופה זו כאמור, לתשלומים חודשיים המכונים תגמולי טיפול רפואי (תט"ר). זאת בתנאי שהנפגע לא מקבל שכר או פיצוי אחר באותה התקופה. תקופת התשלום הינה עד 9 חודשים מיום הפגיעה, כאשר תשלום מעבר לתשעה חודשים כבר מצריך אישור מהלשכה לייעוץ רפואי בביטוח לאומי. בכל מקרה,  מהתגמול ינוכו קצבאות אחרות המשולמות בתקופה זו.

 

היכן מגישים את התביעה להכרה בפגיעת איבה במלחמת חרבות ברזל?

מי שנפגעו במלחמת חרבות ברזל החל מהשביעי באוקטובר 2023 יכולים להגיש את התביעה שלהם, על ידי מילוי של טופס תביעה מקוצר להכרה בנפגע איבה, באופן מקוון –  דרך האתר של המוסד לביטוח לאומי.

 

עבור מי תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל רלוונטי?

תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל, המתבצע בהגשת טופס תביעה להכרה בנפגע איבה לביטוח לאומי – רלוונטי עבור כל אזרח בישראל שנפגע פעולת איבה באירועי חדירת המחבלים ליישובי עוטף עזה והטבח במסיבות נובה ופייסדק ברעים כולל נפגעי מתקפות הטילים של מבצע חרבות ברזל ופגיעות נוספות שהתרחשו במסגרתו. גם פגיעות גוף וגם פגיעות נפש, רלוונטיות להגשת תביעה זו. 

 

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה להכרה בפגיעת איבה?

לצורך הכרה כנפגע פעולות איבה על פי 'חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה' והטיפול בבקשה, יש לצרף אל טופס התביעה את המסמכים הבאים:

 • מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה – למשל, ביקור במיון, ביקור רופא ו/או סיכום אשפוז, או כל מסמך רפואי אחר שיכול לאשר כי התובע נפגע במסגרת פעולת איבה במלחמת חרבות ברזל, החל משביעי באוקטובר 2023. זאת בציון האיברים שנפגעו וסוגי הפגיעות.
 • אם יש טענה לפגיעה נפשית בעקבות חשיפה לרצף אירועים ביטחוניים – טופס תשאול נפגע שטוען לפגיעה נפשית בשל רצף של אירועים ביטחוניים.
 • אישור מתחנת המשטרה המקומית לגבי האירוע שבו אירעה הפגיעה.
 • אם הפגיעה אירעה ביהודה ושומרון – אישור מצה"ל.

 

מה קורה לאחר הגשת התביעה לקבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל?

התביעה לקבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל והמסמכים המצורפים אליה, יועברו לאישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון, שמוסמכת להכיר בתובעים כנפגעי פעולות איבה באופן רשמי. התביעה תיבדק בהתאם לתנאי הזכאות והחלטת הרשות המאשרת תימסר לתובע בכתב.

בהמשך לכך, אם התביעה להכרה באירוע האיבה אושרה במשרד הביטחון – המשך הטיפול יתבצע מול המוסד לביטוח לאומי, שאליו יוכל הנפגע המוכר להגיש תביעה לתגמול טיפול רפואי (תט"ר) שהוא פיצוי שישולם לו בתקופת ההחלמה עבור אי כושר עבודתו (למשך עד תשעה חודשים, למעט בהינתן אישור חריג להארכת תקופת הזכאות).

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל?

מבחינת חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה במדינת ישראל, נפגע איבה הוא מי שעונה על שני תנאים אלה:

 1. הוא נפגע באירוע איבה:
  לעניין זה, פגיעת איבה מוגדרת בחוק בתור אחת מאלה:
 • פגיעה ממעשה איבה של כוחות אויב.
 • פגיעה בשוגג בעקבות פעולת איבה של כוחות אויב או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן חשש סביר לפעולה כזו.
 • פגיעה מנשק שיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או נשק שיועד נגד פעולה כזו
 • פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכותו הלאומית-אתנית בעקבות הסכסוך הישראלי-פלסטיני. בתנאי שהרשות המאשרת במשרד הביטחון אישרה שזו פגיעת איבה.
 • פגיעת איבה בחוץ לארץ – פגיעה שאירעה בחו"ל תוכר כפעולת איבה, באם מטרתה היתה לפגוע במדינת ישראל / בעם היהודי, או אם אירעה החל מ- 1.4.2012 על ידי ארגון שמטרתו פגיעה בישראל, באזרחי ישראל או ביהודים.

אדם שנפגע בחו"ל וזכאי לפיצוי על פי דיני אותה מדינה שבה התרחשה פגיעת האיבה, איננו זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי איבה במדינת ישראל.

2. מעמד הנפגע בישראל הוא אחד מאלה:

 • תושב ישראל או בעל אזרחות ישראלית שנפגע בישראל, ביהודה ושומרון או מחוץ לישראל.
 • בעל אזרחות ישראלית, שטרם חלפה שנה מאז חדל להיות תושב ישראל, ונפגע מחוץ לישראל.
 • אינו בעל אזרחות ישראלית, אך נכנס לישראל כחוק ונפגע בישראל או ביהודה ושומרון.
 • תושב השטחים עם תעודת זהות ישראלית שנפגע בתחומי הקו הירוק.
 • תושב השטחים עם היתר כניסה מצה"ל שנפגע בתחומי הקו הירוק.
 • תושב חוץ שנפגע בחו"ל תוך כדי עבודה אצל מעסיק ישראלי.

החריג לעניין זה הוא אדם שנפגע בזמן פשע או עבירה מתוך זדון או רשלנות פושעת, ולפיכך לא יוכר כנפגע איבה גם אם לכאורה הוא עומד ביתר הקריטריונים להכרה בפגיעה כאירוע איבה כלשעצמו.

 

אילו פיצויים ניתן לקבל בעקבות הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל?

אם תביעתכם להכרה כנפגעי איבה אושרה – באפשרותכם להגיש גם בקשה לקביעת דרגת נכות ולתשלום תגמול נכות (טופס 581). הטופס מיועד לנפגעי איבה שנותרו נכים בגוף או בנפש לאחר תקופת אי הכושר הראשונית ותשלום תגמול לטיפול רפואי (שלרוב מתאפשר למשך עד 9 חודשים), ורוצים להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות. תביעת נכות בביטוח לאומי תוגש על מנת לקבל תגמולי נכות או מענק נכות.

 

תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל – סיכום

תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל, דורש הגשת תביעה להכרה כנפגע איבה בצירוף מסמכים רלוונטיים, למוסד לביטוח לאומי. לאחר אישור התביעה הכולל בראש ובראשונה קבלת הכרה מהוועדה המאשרת במשרד הביטחון, ניתן להגיש בקשה לקבלת תגמולים שונים כגון תגמול טיפול רפואי (תט"ר) או תגמולי נכות. כמובן, חשוב לעמוד בלוחות הזמנים ולהגיש את התביעה במועד כדי שלא לפספס את חלון הזמן למימוש הזכויות. אם אתם זקוקים לסיוע משפטי בתהליך, מומלץ לפנות למשרד עורכי דין הבקיא בייצוג נפגעי איבה בביטוח הלאומי. משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש עומד לרשותכם בכל הנוגע להגשת תביעות לנפגעי איבה ומימוש מיטבי של הזכויות המגיעות לכם בעקבות מלחמת "חרבות ברזל". אל תהססו להסתייע בשירותינו!

תהליך קבלת הכרה כנפגע איבה במלחמת חרבות ברזל

יש להגיש את התביעה בתוך עד שנה מיום הפגיעה באירוע האיבה. חשוב להקפיד שלא לחרוג מכך מאחר והגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויות לתגמולים.

אפשר לשלוח את התביעה והמסמכים לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, בדואר, בפקס, בתיבת השירות או באמצעות שליחת מסמכים באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי.

יש להגיש את התביעה בתוך עד שנה מיום הפגיעה. גם במקרה של קצבאות נכות – חשוב לזכור כי הגשה לאחר המועד עלולה לפגוע בזכויות.

כן ערעור על דחיית התביעה ניתן להגיש בכתב להכרעת ועדת עררים בתוך עד חודשיים ממועד קבלת התשובה ממשרד הביטחון. פירושו שאם תביעתכם לא אושרה על ידי הרשות המאשרת, תוכלו לשלוח ערר לכתובת: בית המשפט המחוזי, רח' ויצמן 1 תל אביב 6423901.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט

פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה

פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו

פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב

פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין לנפגעי פעולות איבה
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש

לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן