לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה

ניצולי שואה זקוקים יותר מכל קבוצת אוכלוסייה אחרת לתמיכה וסיוע, הן בכסף והן באופנים אחרים. גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה נועדה לאפשר להם להמיר חלק מהזכויות לתשלום כספי. מהן הזכויות החשובות של ניצולי שואה? איך נמדדות הזכויות שלהם? כיצד אפשר להמיר את תוספת שעות הסיעוד לכסף ומה המשמעות של האפשרות הזאת? להלן כל התשובות.

 

מהן הזכויות החשובות של ניצולי שואה בישראל?

ניצולי שואה נמנים כיום עם קבוצת הגיל המבוגרת ביותר בישראל. לפיכך, כל ניצול שואה זכאי לכלל הזכויות המוקנות בחוק לאזרח ישראלי בגיל הפנסיה. עם הזכויות הללו ניתן למנות את קצבת הזקנה, ומעבר לכך את קצבת הסיעוד הניתנת לזכאים. כל תושב ואזרח ישראלי זכאי, כחלק מהזכויות שלו, לקבלת קצבת סיעוד, על פי רמות שונות כקבוע בחוק.

התנאים לקבלת קצבת הסיעוד זהים הן לניצולי שואה והן למבוגרים אחרים העומדים בתנאי הסף הנדרשים. בין השאר כוללים תנאי הסף הנדרשים את הגיל, כמו גם מבחן הכנסות של ניצול השואה ובן או בת הזוג שלו. נכון להיום, מי שההכנסה החודשית שלו נמצאת מתחת לסך של 11,430 ₪ לחודש, יהיה זכאי לקצבה. בנוסף, וכאן למעשה התנאי החשוב – ניצול השואה חייב להיות סיעודי, והמשמעות היא שהוא נזקק לסיוע ותמיכה של אדם אחר בביצוע פעולות יום יומיות.

 

על זכאותם של ניצולי שואה לתוספת שעות סיעוד וזכויות סיעודיות נלוות

עד כאן הבאנו את הזכויות של כלל האוכלוסייה. מעבר לזכויות הללו, המוקנות לכל תושב או אזרח בישראל, זכאי ניצול השואה לזכויות נוספות. בין השאר, זכאים ניצולי שואה רבים לקבלת שעות סיעוד נוספות. במקרים מסוימים יכול ניצול שואה לקבל גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה במקום חלק מהשירותים המוצעים לו.  

להלן הזכויות החשובות של ניצולי שואה, שמעבר לזכויות הרגילות:

  1. תוספת שעות סיעוד: ניצול שואה עשוי להיות זכאי לתוספת שעות סיעוד, מעבר לשעות הסיעוד הניתנות באופן שגרתי על ידי המוסד לביטוח לאומי. המשמעות היא שהוא זוכי לליווי וסיוע למשך שעות רבות יחסית.
  2. שעות סיוע ביתי לאחר אשפוז: ניצול שואה שהיה מאושפז, עשוי להיות זכאי לשעות סיוע ביתי נוספות לאחר מכן. מדובר בסך של 50 שעת סיעוד למשך חודשיים, לניצולי שואה העומד במבחן הכנסות.
  3. סיוע נוסף: מעבר לשעות הסיוע, זכאים ניצולי שואה למגוון רחב של זכויות נוספות. בין השאר הזכות למשקפי ראייה, תיקונים שונים בבית והנגשת טכנולוגיות מודרניות שישויות להקל על חיי ניצול השואה. 

 

איך נמדדות הזכויות השונות של ניצולי שואה?

לכאורה, ניצולי שואה חייבים לעמוד בתנאי סף שונים לקבלת הסיוע, כמו גם גמלת ניצולי שואה. למעשה, אם כבר ברורה ההשתייכות של אדם לקבוצת ניצולי השואה, המבחן העיקרי והחשוב ביותר שלו הוא מבחן ההכנסה. כאמור לעיל, ניצול שואה שהכנסתו החודשית היא מתחת לסכום של 11,430 ₪ לחודש, נכון למועד כתיבת שורות אלה, יהיה זכאי לסיוע.

אם שני בני זוג הם ניצולי שואה, תימדד ההכנסה המשותפת שלהם ותחולק לשניים, כך שגם אם לאחד מהם הכנסה גבוהה, עדיין כל אחד מהם יהיה זכאי בסיכומו של עניין לכלל מרכיבי הסיוע.

 

גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה – מתי אפשר להמיר את הסיוע בקצבה?

על פי החוק במדינת ישראל, זכאי כל ניצול שואה לתוספת של תשע שעות סיעוד בשבוע. המשמעות היא, כמובן, ליווי צמוד ואפשרות טובה יותר לשמור על שגרת חיים נורמלית. אחד השינויים המשמעותיים של התקופה האחרונה, הוא העדר הצורך של ניצול השואה לפנות ולדרוש את תוספת השעות.

הקרן לניצולי השואה מקבלת את המידע ישירות מהמוסד לביטוח לאומי, והיא עצמה פונה לחברת הסיעוד בבקשה לתוספת שעות. האוטומטיזציה של התהליך מסייעת לאותם ניצולי שואה שמסיבות שונות נמנעו, או לא יכלו למלא את הטפסים הדרושים ולתבוע את הזכויות שלהם במפגיע. כאמור, לאחר הפנייה מקבל ניצול השואה את תוספת שעות הסיעוד באופן אוטומטי. 

 

כיצד ממירים גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה?

על מנת להמיר את שעות הסיעוד בכסף, חייבים ניצולי שואה לבצע הליך פרוצדורלי. ההליך הנדרש מתבצע בעת מילוי טופס הבקשה לקבלת קצבת סיעוד. בעת מילוי הטופס הזה, חייב ניצול השואה או מי מטעמו הממלא את הטפסים, למלא גם את נספח א' – "טופס הפנייה לוועדת התביעות". עם זאת, חשוב לציין גם כי חלק מניצולי השואה, בדגש על ניצולי שואה מאלג'יר ועיראק, פטורים ממילוי הנספח הזה.

קבלת גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה מאפשרת לניצול השואה לעשות שימוש מושכל בכסף הנוסף ולהשתמש בו כראות עיניו ולאו דווקא לצורך ליווי סיעודי או שעות סיעוד. 

 

מתי נדרש ליווי של עורך דין למימוש זכויות ניצולי שואה?

בשורות לעיל ניסינו לפשט ככל שניתן את סבך העניינים והטפסים שאותם חייבים אנשים מבוגרים בכלל, וניצולי שואה בפרט, למלא על מנת למצות את הזכויות שלהם. בניגוד לקשישים אחרים ניצולי שואה זכאים לזכויות נוספות, לא רק מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, מיצוי הזכויות הללו כרוך במילוי טפסים, ועדות רפואיות והתנהלות לא קצרה מול הרשויות השונות במדינה.

לכאורה, סיוע של קרוב או בן משפחה עשוי לסייע. עם זאת, חשוב להדגיש כל כל טעות וכל שגיאה במילוי הטפסים עלולה לעכב את מיצוי הזכויות. הדבר נכון במיוחד כשמדובר בנושא גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה שעל מנת לקבל אותה יש למלא טפסים ולהגיש אותם בצורה מסודרת. עורך דין ביטוח לאומי מיומן המכיר את הזכויות השונות של ניצולי השואה, עשוי לסייע בזירוז ההליכים.

 

לסיכום

אם אתם זקוקים לסיוע במיצוי של כלל הזכויות המגיעות לכם כניצולי שואה או לבני משפחתכם שהם ניצולי שואה, משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש כאן עבורכם. פנו למשרדנו כבר כעת לליווי אישי וקשוב בתהליך למימוש זכאותכם לגמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה וכל זכות אחרת לה אתם זכאים.

גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה

התשובה לכך היא חיובית. ניצולי שואה זכאי לכלל הזכויות המוקנות לקשישים תושבי ישראל ואזרחיה. בין השאר – קצבאות ביטוח לאומי, שעות סיעוד וקצבאות סיעוד, על פי רמות הזכאות הקבועות בחוק. ואולם ניצולי שואה, בניגוד לאלה שאינם מוגדרים כך, זכאים גם לזכויות נוספות. בין השאר – תוספת שעות סיעוד, שאותה ניתן להמיר בכסף.

כל ניצול שואה זכאי לתוספת של תשעו שעות סיעוד בשבוע. התוספת הזאת ניתנת באופן אוטומטי, על בסיס דו"ח שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לקרן לניצולי השואה. ואולם ניצול שואה המעוניין להמיר את שעות הסיוד בכסף מזומן, צריך למלא בעת הגשת טופס התביעה לקצבת סיעוד את נספח א' – טופס הפנייה לוועדת התביעות".

התשובה לשאלה הזאת היא חיובית – ניצול שואה, בדיוק כמו כל אזרח או תושב אחר בישראל, זכאי להעסיק מטפל במשרה מלאה. עם זאת, העסקת המטפל צריכה להתבצע בהתאם לאמות המידה הקבועות לכלל האוכלוסייה. המרת גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה עשויה לסייע לניצול השואה לממן את שכר העובד, או לשמש אותו לצרכים אחרים.

מעבר לזכות להמרת גמלת סיעוד בכסף לניצולי שואה, זכאי כל מי שמוגדר ניצול שואה לזכויות נוספות. עם הזכויות הללו ניתן למנות משקפי ראייה ללא עלות – זכות חשובה, המאפשרת לכל ניצול לשמור על איכות חיים. בנוסף, ניצולי שואה זכאים לאביזרי בטיחות שונים שנועדו להקל על חייהם ולהגביר את רמת הבטיחות שלהם. 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן