לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

אחוזי נכות נפגעי פעולות איבה

פעולות הטרור בישראל גובות מחיר כבד מנפשם וגופם של אזרחים רבים מאז קום המדינה, ובתקופה האחרונה – יותר מתמיד. המוני ישראלים נפצעו ונהרגו בפעולות איבה ורבים מהניצולים נאלצים להתמודד עם נכות קשה ומוגבלות לכל ימי חייהם. במאמר זה נפרט אילו זכויות מגיעות לנפגעי איבה בעלי אחוזי נכות בביטוח לאומי, את האופן בו אחוזי נכות נפגעי פעולות איבה נקבעים, והאופן בו הדבר משפיע על הזכאות לתגמולי נכות והיקפם.

 

אילו זכויות מגיעות לנפגעי איבה בעלי אחוזי נכות בביטוח לאומי?

מלבד הפיצוי הזמני שמשולם לנפגעי איבה בתקופת ההחלמה שלהם על אובדן כושר עבודתם, בדמות תט"ר – תגמולי טיפול רפואי, חשוב לדעת שנפגעי פעולות איבה הסובלים מנכות ארוכת מועד עקב פגיעותיהם, רשאים  להגיש לביטוח לאומי תביעה להכרה באחוזי נכות. 

ההכרה באחוזי נכות לנפגעי פעולות איבה, חיונית וחשובה, מאחר והיא יכולה להניב פיצוי כספי חודשי בדמות גמלאות נכות קבועות או במקום זאת –  מענק נכות חד פעמי. 

הזכאות לתשלומים הללו ולזכויות השונות הנלוות אליהם, נקבעת בכפוף לאחוזי הנכות שנקבעו לנפגע בוועדה הרפואית לקביעת דרגת נכות במוסד לביטוח לאומי: 

 • לנכה בעל 20% נכות ומעלה: זכאות לפיצויים חודשיים בדמות גמלת נכות חודשית, בסכום שנע בין 855 ו- 5,986 ש"ח.
 • לנכה בעל 10%-19% נכות: זכאות למענק נכות חד פעמי בשיעור של 46,177 עד 174,663 ש"ח כתלות באחוז הנכות שנקבע עבורו.

פיצויים אלו נועדו לפיצוי הנפגע בשל הפגיעה בכושר עבודתו, ברמת ההכנסות שלו ובאיכות חייו, כתלות בחומרת הנכות. בנוסף לתגמולים הללו, תוספות מיוחדות משולמות לנכים מבוגרים. 

בכל מקרה, כל תביעת נכות נבחנת לגופה בהתאם לחומרת הפגיעה של התובע והנזקים שנגרמו לו.

 

אילו תוספות לתגמולי נכות מגיעות לנכי איבה?

ישנן תוספות לתגמולי הנכות, שלהן זכאים נכים נפגעי פעולות איבה:

 • נכה נצרך (נכות מעל 50%) שאינו בר שיקום, אינו מסוגל להתפרנס והכנסותיו אינן עולות על כפל השכר הממוצע במשק / פי 3 לנכים בעלי משפחות – תוספת חודשית בין 8,245-11,550 ש"ח.
 • נכה מחוסר פרנסה (נכות מעל 20%) שנמצא בשיקום והכנסותיו אינן עולות על חצי מן ההכנסות הנ"ל – תוספת חודשית בין 2,675-7,225 ש"ח.
 • תגמול מיוחד לנכה מעל 20% שאינו ניתן לשיקום והכנסותיו אינן עולות על תקרת ההכנסה לעיל – תוספת חודשית בין 4,811-8,062 ש"ח.
 • תגמול פרישה מוקדמת לנכה שפרש מעבודה בגיל 50 עד 67 (נכות מעל 35% או 20% במקרה של פגיעת ראש / פגיעת נפש), אינו בר שיקום ואינו כשיר לעבוד בשום עבודה, כאשר הכנסותיו אינן עולות על כפל השכר הממוצע במשק / פי 3 לנכים בעלי משפחות – תוספת חודשית בין 645 ועד 3,229 ש"ח.

תוספות אלו נועדו לסייע לנכי פעולות האיבה וקרוביהם, להשתקם ולהתקיים בכבוד.
סכומי התוספות משתנים בהתאם לחומרת הנכות, המצב המשפחתי וההכנסות ממקורות אחרים. 

 

זכויות נוספות המגיעות לנפגעי פעולות איבה בעלי אחוזי נכות בביטוח לאומי

לנפגעי פעולות איבה בעלי אחוזי נכות בביטוח לאומי, זכאות להטבות וסעדים נוספים, כדלקמן:

 • החזר הוצאות על טיפולים רפואיים, תרופות, עזרים רפואיים נסיעות לטיפולים ועוד.
 • מימון טיפול נפשי וקבוצות תמיכה.
 • מענקים וסיוע כספי לצרכים שונים כמו חתונה, דיור, חימום הבית ועוד.
 • סיוע ברכישה ואחזקת רכב רפואי.
 • דמי ניידות לנכים זכאים.
 • תוספת לסיוע בפעולות יומיומיות לנכים במצב קשה.
 • סיוע בשיקום תעסוקתי ולימודי.
 • תגמולים וסיוע למשפחות שכולות ויתומים.

זכויות אלו ניתנות כתלות בסוג ודרגת הנכות, בשאיפה לאפשר לנפגע האיבה חיים סבירים יותר.

 

כיצד מתבצעת קביעת אחוזי נכות נפגעי פעולות איבה בישראל?

נפגע פעולת איבה אשר הגיש תביעה לתגמולי נכות, מוזמן להתייצב בפני ועדה רפואית בביטוח לאומי, המוסמכת לקבוע את דרגת הנכות שלו לתקופה זמנית או קבועה, בהתאם לחומרת הפגיעה.

תפקיד הוועדה הרפואית הוא להעריך את דרגת הנכות של הנפגע, על פי החומר והבדיקות הרפואיות שצירף לתביעתו, ולתת לכך ביטוי באחוזים. החלטות הוועדה מתבססות גם על הבדיקות הרפואיות של התובע וגם על מבחנים מיוחדים לקביעת דרגת הנכות המוגדרים בספר הליקויים בתוספת לחוק הביטוח הלאומי, ומשמשים את הוועדה לביצוע בדיקות והערכות למבוטח.

 

המבחנים לקביעת אחוזי הנכות לנפגעי איבה

בספר הליקויים של הביטוח הלאומי, קיימת רשימה של פגיעות ומחלות. לכל פגיעה ומחלה מיוחסים אחוזי נכות מוגדרים, יחד עם פירוט המגבלות שהפגיעה גורמת להן. בחישוב אחוזי הנכות לנפגע לא מביאים בחשבון פגם שהיה קיים טרום הפגיעה בפעולת האיבה, או פגם שנגרם לאחריה ולא כתוצאה ישירה מהאירוע.

 

האופן בו חישוב אחוזי נכות נפגעי פעולות איבה מתבצע

אחוזי הנכות לנפגעי פעולות איבה בישראל מחושבים כך:

 • כשקיימת פגיעה אחת, אחוזי הנכות נקבעים בהתאם לדרגת הנכות המיוחסת לאותו סוג פגיעה בספר הליקויים של ביטוח לאומי. לדוגמה: מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 40% בגין פגיעה אחת, אחוזי הנכות שלו יהיו 40%.
 • כשקיימות כמה פגיעות, שלכל אחת מהן אחוזי נכות משלה – משקללים בחישוב את כולן. לדוגמה: אם יש 2 פגיעות, האחת בדרגה 60% והשנייה בדרגה 30%, הראשונה תהיה 60% והשניה תהיה 12% – שמהווים 30% מתוך 40% שנותרו.
  כך דרגת הנכות המשוקללת לנפגע האיבה, תהיה בסך 72%. לפי צורת חישוב זו, ככל שיש יותר פגיעות, דרגת הנכות נטו לכל פגיעה מעל לראשונה, הולכת ופוחתת.
 • כשקיימות שתי פגיעות ומעלה שמתייחסות לאיברים זוגיים כמו גפיים, הוועדה הרפואית רשאית לחבר את דרגות הנכות עבורן. לדוגמא: נכות בשיעור 40% ביד אחת ו- 30% ביד השנייה, תהיה שווה ל- 70% אחוזי נכות ביחד. אולם אחוז הנכות הסופי לא יעלה על 100%.

ניתן להיעזר בסימולטור הזמין באתר המוסד לביטוח לאומי לצורך חישוב אחוזי הנכות לנפגע.

 

באילו נסיבות עשויה הוועדה הרפואית בביטוח לאומי לזמן את הנפגע לביצוע בדיקה חוזרת?

אם נקבעו לנפגע אחוזי נכות זמניים, או שחל שינוי בדרגת הנכות, סביר שהועדה הרפואית תזמן אותו להופיע בפניה בשנית. ביטוח לאומי רשאי להורות על בדיקה חוזרת פעם בשנה, אך ניתן להקדים את מועד הבדיקה, אם יש יסוד להניח שחל שינוי בדרגת הנכות של הנפגע (אך לא לפני שחלפו 6 חודשים מהחלטת הוועדה המקורית בנושא). 

 

מה חשיבות הפנייה לסיוע משפטי בקביעת אחוזי נכות לנפגעי פעולות איבה?

הפנייה לסיוע משפטי מקצועי בנושא קביעת אחוזי נכות לנפגעי פעולות איבה היא חשובה מאוד עבור הנפגעים מהסיבות הבאות:

 1. הליך קביעת אחוזי הנכות הוא מורכב ומסובך ודורש הכרות עם החוקים, התקנות והנהלים. עורך דין מקצועי יכול לסייע בהבנת התהליך ובייצוג נכון של האינטרסים של הנפגע.
 2. ישנן החלטות רבות שמתקבלות במהלך קביעת הנכות, כמו הרכב הוועדה הרפואית, אופן חישוב הנכות ועוד. עורך דין יכול לוודא שההחלטות מתקבלות כדין ובצורה הוגנת.
 3. לעיתים נדרש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית. עורך דין יוכל לייצג את הנפגע בהליך ולנסות לשפר את אחוזי הנכות שנקבעו לו.

עורך הדין יכול לסייע במיצוי הזכויות וההטבות המגיעות לנפגע לפי אחוזי הנכות שקבעו עבורו בביטוח לאומי.

 

לסיכום

במאמר זה ראינו כי נפגעי פעולות איבה זכאים לקצבאות ולהטבות שונות בביטוח לאומי. ככלל, הזכאות נקבעת לפי חומרת הפגיעה ודרגת הנכות שנקבעה לנפגע. אולם לעיתים הדרך למימוש הזכויות לנכי איבה, רצופת קשיים. בהתעורר קושי בנוגע לקביעת אחוזי נכות לנפגע איבה, חשוב לפנות לקבלת ייעוץ משפטי כדי לקבל את מלוא הזכויות והפיצויים המגיעים לנכה האיבה כחוק. 

משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש כאן כדי לסייע לכם בכך ובכל עניין הנוגע למימוש זכויותיכם וזכויות יקיריכם כנפגעי איבה. למידע נוסף – פנו אלינו כעת.

אחוזי נכות נפגעי פעולות איבה

אחוזי הנכות לנפגע איבה נקבעים בידי הוועדה הרפואית לקביעת דרגת נכות בביטוח לאומי. בוועדה זו חברים רופאים מומחים שמתמנים בידי שר הרווחה. 

כשקיימת פגיעה אחת, דרגת הנכות תהיה כדרגת הנכות של אותה פגיעה כפי שזו מופיעה בספר הליקויים של ביטוח לאומי. 

כשיש מספר פגיעות, משקללים את אחוזי הנכות של כל אחת מהן. אחוז הנכות נטו לכל פגיעה נוספת קטן ככל שיש יותר פגיעות. בכל מקרה, הנכות הכוללת לא תעלה על 100%.

כן. אם אתם סבורים כי חלה החמרה במצב הבריאותי שלכם עקב פגיעת האיבה, ועברו 6 חודשים מיום שהתקבלה החלטת הוועדה לגבי אחוזי הנכות שלכם, אתם רשאים לבקש דיון מחודש במצבכם. יש לצרף לבקשה אישור רפואי המעיד על השינוי.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין לנפגעי פעולות איבה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן