לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

קריטריונים לאובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הוא אירוע משמעותי בחייו של עובד, שיכול להשפיע עליו מבחינה כלכלית, חברתית ומשפחתית בצורה ניכרת.  על מנת לסייע לעובדים שנפגעה בריאותם שלא להגיע לפת לחם, קיימים בישראל מספר מסלולים בהם ניתן לתבוע פיצויים בגין אובדן כושר העבודה. אולם על מנת לקבל פיצויים במצב זה, על העובד לעמוד בקריטריונים לאובדן כושר עבודה שנקבעו בחוק הביטוח הלאומי או בתנאי פוליסת הביטוח או קרן הפנסיה – כתלות בגורם אליו תביעת הנכות מוגשת. במדריך זה נדון באותם הקריטריונים ובדרך למקסם את הסיכוי להצלחת התביעה.

 

מהם הקריטריונים לקבלת פיצויים בעקבות אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה יכול לנבוע ממגוון גורמים, כגון תאונה, מחלה או פציעה. במקרים אלו, עלול העובד להיפגע מבחינה כלכלית, שכן הוא לא יוכל לעבוד ולתרום לפרנסת משפחתו. על מנת לסייע לעובדים שנפגעו, קיימים בישראל מספר מסלולים של פיצויים.

פיצויים מביטוח לאומי והקריטריונים לקבלתם

ביטוח לאומי מעניק פיצויים לעובדים שנפגעו בתאונה או ממחלה שהובילו לאובדן כושר ההשתכרות שלהם, בדמות גמלת נכות כללית. כדי לקבל פיצויים מסוג זה מביטוח לאומי, על העובד להוכיח כי הוא סובל מאובדן כושר עבודתו או ירידה בכושר עבודתו לצד דרגת נכות רפואית מינימלית, שנקבעת בוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי. הוועדה בוחנת את מצבו הרפואי של העובד ועל בסיסו קובעת מהי דרגת נכותו הרפואית. בהמשך לכך, נבדק מצבו התפקודי של העובד והשפעתו על יכולת ההשתכרות שלו. עובד שהביטוח הלאומי לא יכיר בכך שכושר עבודתו אבד לו, אינו רשאי לקבל קצבת נכות כללית מביטוח לאומי.

להלן סיכום הקריטריונים לקבלת קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי:

  1. תושבות וגיל התובע: רק תושב ישראלי בגיל 18 וועד לגיל הפרישה מעבודה, זכאי לקבלת הגמלה (מלבד מקרים חריגים שבהם גם לעובד בגילאי 16 – 18 ישנה הזכות להגשת תביעת נכות כללית).
  2. רמת ההכנסות מעבודה: קבלת גמלת הנכות הכללית מותנית בכך שהעובד מנוע מלעבוד או משתכר סכום הנמוך מ- 60% מן השכר הממוצע במשק.
  3. דרגת הנכות הרפואית של התובע: לקבלת הגמלה נדרשים אחוזי נכות רפואית משוקללת בסך 60% ומעלה, או לחילופין – בהינתן מספר ליקויים רפואיים שאחד מהם בהיקף של 25% ומעלה, תספיק דרגת נכות המשוקללת בת  40% ומעלה. 
  4. פגיעה בכושר העבודה של התובע: קריטריון זכאות הנוסף הוא שבשל נכותו של העובד, חלה ירידה ביכולתו לעבוד לפרנסתו בהיקף של 50% ומעלה, ונקבעו לו אחוזי אי כושר בהיקף שמעל 60% בידי פקיד התביעות או הוועדה בביטוח הלאומי.

 

תגמולי ביטוח מפוליסת אובדן כושר עבודה פרטית והקריטריונים לקבלתם

קבלת פיצויי אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח, מותנית בתהליך הערכה תפקודית שהמבטחת עורכת מול המבוטח בכדי לאמוד את טיב הפגיעה בכושר העבודה שלו והיקפה.

לרוב, המבוטחים בביטוחי אובדן כושר זכאים לקבל פיצוי במקרה של פגיעה בכושר השתכרותם, אם איבדו 75 אחוז ויותר מכושר העבודה שלהם בתפקידם או בכל תפקיד שונה התואם את  כישוריהם, ניסיונם והשכלתם. להתניה זו נלווה לרוה המונח הביטוחי "עיסוק סביר אחר" בתנאי הפוליסה.

אולם כדאי לדעת שקיימת אפשרות לרכוש מגוון הרחבות לביטוח אובדן כושר העבודה. במסגרת אלו ישנה הרחבה לאובדן כושר חלקי, המאפשרת לכסות את העובד גם מפני פגיעה חלקית בכושר עבודתו, כך שיוכל לקבל תגמולי אובדן כושר כבר החל מדרגת אי כושר של 25 אחוזים.

בנוסף לכך, ישנה גם הרחבה לאובדן כושר עבודה עיסוקי, המאפשרת לעובד לתבוע פיצוי מחברת הביטוח גם מבלי שייבחן הקריטריון של פגיעה בכושר העבודה בכל עיסוק סביר אחר. פירושו כי בהינתן כיסוי עיסוקי, המבוטח יוכל לקבל פיצויים על אובדן כושר גם במקרה ופגיעתו פגעה ביכולתו להתפרנס רק מהמשרה הספציפית שבה הוא הועסק עד אז.

פיצויים מקרן הפנסיה של העובד

בקרנות פנסיה חדשות ישנו רכיב ביטוח בשם "פנסיית נכות". זהו רכיב שמעניק פיצוים לעמית בקרן במקרה של פגיעה בכושר עבודתו בהיקף של 25% ויותר. קרן הפנסיה קובעת את דרגת אי הכושר לעמית במסגרת ועדה רפואית מטעמה שבה בוחן את העמית רופא מוסמך. 

אולם קריטריון מהותי שנבחן בתביעת הנכות של העמית, הוא האם כושר העבודה אכן מונע ממנו את היכולת לעסוק בעיסוק הנוכחי שלו כמו גם בכל עיסוק סביר המתאים להשכלה, לכישורים ולניסיון המקצועי שלו. זאת למעט אם העובד רכש מוצר משלים שנקרא "מטריה ביטוחית" שבו הוא הוסיף הרחבה עיסוקית לביטוח הנכות בקרן הפנסיה, בדומה לזו הקיימת בביטוחי אכ"ע פרטיים או כיסוי לאובדן כושר בביטוח המנהליים.

 

האם אפשר להגיש ערעור על תביעה שנדחתה בטענה לאי עמידה בקריטריונים לאובדן כושר עבודה?

כן, ניתן להגיש ערעור על תביעה שנדחתה בטענה לאי עמידה בקריטריונים לאובדן כושר עבודה. אולם חשוב ביותר שלא להתמהמה בנושא אלא להגיש את הערעור בהקדם האפשרי על מנת שחלון הזמן לטיפול בערר לא יוחמץ. יחד עם זאת, חיוני לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין אובדן כושר עבודה מוסמך, עוד לפני הגשת הערעור.

 

לסיכום

אובדן כושר עבודה יכול להיות אירוע משמעותי בחייו של עובד, שיכול להשפיע עליו מבחינה כלכלית, משפחתית, חברתית ורגשית. על מנת לקבל פיצויים בעקבות אובדן כושר עבודה, על העובד לעמוד בקריטריונים שנקבעו בחוק או בפוליסה.

לכן חשוב לקבל ייעוץ משפטי של עורך דין אובדן כושר עבודה, על מנת להבין את הזכויות והחובות המשפטיות ולקבל את הפיצויים המגיעים לכם.

אם נפגעתם בעבודה, בתאונה או חליתם במחלה חלילה, פנו עוד היום לבדיקת הקריטריונים לקבלת פיצוי בגין הפגיעה בכושר עבודתכם במשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש, המתמחה בתחום אובדן כושר עבודה. אנו כאן למענכם!

קריטריונים לאובדן כושר עבודה

כדי לקבל פיצויי אובדן כושר עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, על העובד להופיע בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכות של המוסד לביטוח לאומי. הוועדה אחראית לבחון את המצב הרפואי של העובד ועל בסיס מצבו, לקבוע מהי דרגת הנכות הרפואית שלו. בהמשך לקביעת אחוזי הנכות הרפואית לעובד, מצבו התפקודי והשפעתו על כישרותו לעבוד, נבחנים אף הם ובהמשך לכך – פקיד התביעות של הביטוח הלאומי קובע עבורו את דרגת אי הכושר שלו, שלפיה זכאותו לפיצויים תיבחן.

הקריטריונים לקבלת פיצויים מביטוח פרטי בעקבות אובדן כושר עבודה נקבעים על ידי תנאי הפוליסה. באופן כללי, על העובד להוכיח כי הוא סובל מאובדן כושר עבודה בשיעור של לפחות 75%. עם זאת, ישנן פוליסות המעניקות פיצויים גם במקרים של אובדן כושר עבודה בשיעור נמוך יותר. עם זאת, יש לתת את הדעת על קיומו של כיסוי לאובדן כושר עיסוקי בפוליסה – אחרת קבלת הפיצוי תהיה מותנית באובדן כושר מוחלט שלא מאפשר לעובד לעסוק גם בעיסוקים "סבירים" אחרים מלבד משרתו המקורית.

כן, ניתן להגיש ערעור על תביעה שנדחתה בטענה לאי עמידה בקריטריונים לאובדן כושר עבודה. הערכאה הרלוונטית להגשת הערר תלויה בזהות הגורם המבטח שדחה את תביעתכם.

עורך דין אובדן כושר עבודה יכול לספק ייעוץ משפטי מקצועי לתובעים בכל שלבי התהליך, החל מהגשת תביעת הפיצויים ועד לנקיטה בהליכים משפטיים, במקרה הצורך.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין אובדן כושר עבודה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן