לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תהליך ערעור של ביטוח לאומי: כיצד לערער על תביעה שנדחתה

תביעות לביטוח לאומי יכולות להידחות מסיבות שונות, כגון חוסר בנתונים מספקים, אי עמידה בקריטריונים או הערכה לא נכונה של מצבו של המבוטח. במקרים אלו, המבוטח רשאי לערער על החלטת הביטוח הלאומי. ערעור על תביעה שנדחתה הוא הליך משפטי מורכב, הכולל הגשת ערעור לוועדת תביעות או לבית הדין לעבודה. במאמר זה נסקור את הנסיבות שבהן עומדת על הפרק פתיחת תהליך ערעור של ביטוח לאומי: כיצד לערער על תביעה שנדחתה, ונדון בזכויותיו של המבוטח בהליך זה.

 

על הנסיבות שבהן עומדת על הפרק פתיחת תהליך ערעור של ביטוח לאומי

לאנשים שאינם שבעי רצון מקביעת המוסד לביטוח לאומי באשר לזכאותם לתגמולים, ישנה אפשרות להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך שנה מיום קבלת ההחלטה עליה הם מבקשים לערער. אולם בתרחישים ספציפיים, כמו ערעור על החלטה שקיבלה ועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי, הנוהל מחייב להגיש תחילה ערעור לוועדת עררים. רק לאחר שלב זה ניתן להגיש ערעור בבית הדין לעבודה בעניינים משפטיים. כמו כן, במקרים בהם נדחתה תביעה לקצבה על ידי פקיד התביעות בביטוח הלאומי, קיימת אפשרות לבקש עיון מחודש בהחלטה על ידי ועדת תביעות שתיתן את המלצותיה. בהקשר זה חשוב לציין כי פנייה לוועדת התביעות אינה מאריכה את המועד הקבוע כדין להגשת ערעור לבית הדין לעבודה.

 

מי רשאי לפתוח תהליך ערעור בביטוח לאומי?

למבוטחים במסגרת הביטוח הלאומי המבקשים לערער על פסיקות המוסד לביטוח לאומי בדבר זכאותם לקצבאות וזכויות שונות, זכות ערעור על החלטות אלו לבית הדין האזורי לעבודה.

בנסיבות ספציפיות, למי שבקשתם לקצבה נדחתה על ידי פקיד התביעות, ישנה אפשרות לפנות לבדיקת ועדת תביעות אזורית, שתיתן את המלצותיה.

הליכים אלו נוגעים למבוטחי ביטוח לאומי שמטרתם לערער על קביעות שנקבעו על ידי המוסד, בתגובה לתביעות שהוגשו. במצבים שיתבררו בהמשך (כמו מחלוקת על החלטת ועדה רפואית לקביעת אחוזי לנכות או מחלוקות בנוגע לדרגת אי הכושר שנקבעה למבוטח), השלב הראשוני הוא הגשת ערר לוועדת ערר, עם הזדמנות לאחר מכן להגיש בירורים בנושאים משפטיים, לבית הדין לעבודה.

 

מהם הסוגים הנפוצים של הליכי ערעור המטופלים בוועדות הערר של הביטוח הלאומי?

להלן כמה מסוגי העררים השכיחים בביטוח הלאומי:

ערעור על החלטת ועדה רפואית בענייני נכות

בעת ערעור על החלטת ועדה רפואית הנוגעת לתביעת נכות בביטוח לאומי, התהליך מחייב תחילה הגשת ערר לוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי. רק לאחר שלב זה ניתן להגיש ערעור בעניינים משפטיים לבית הדין לעבודה. את הערר לוועדה הרפואית לעררים יש להגיש תוך 60 יום מהחלטת הוועדה הרפואית. אם תמצאו צורך לערער על גם החלטת הוועדה הרפואית לעררים מטעמים משפטיים, עומדים לרשותכם 60 יום מיום קבלת החלטתה, שבהם תוכלו לערער לבית הדין האזורי לעבודה.

ערעור על דרגת אי כושר שנקבעה

במחלוקות לעניין קביעת דרגת אי הכושר בתביעת נכות כללית, ההליך מחייב הגשת ערעור ראשוני לסניף המוסד לביטוח לאומי תוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב בדבר דרגת אי הכושר שנקבעה למבוטח. גם על החלטת ועדת הערר בעניין אי הכושר ניתן לערער מטעמים משפטיים, בפני בית הדין האזורי לעבודה תוך 60 יום מיום קבלת החלטת הוועדה.

ערעור על קביעת הזכאות לקצבת סיעוד

ערעור על החלטות הקשורות לרמת התפקוד שנקבעה למבוטח בתביעת סיעוד, יש להפנות לוועדה מייעצת תוך 60 יום. ועדה זו תעריך מחדש את מצב המבוטח ותציע המלצות לפקיד התביעות האם לתקן את החלטתו. אם החלטת פקיד התביעות נותרה בעינה או אם ברצונכם לערער על החלטה שאינה קשורה לרמת תפקודו של המבוטח, יש לכם  אפשרות לערער לבית הדין האזורי לעבודה. מבוטח שנקבעה זכאותו לגמלת סיעוד והוא או יקיריו אינם מרוצים משירותי הסיעוד שנקבעו או מהחלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תשלום קצבת הסיעוד בכסף, רשאים להגיש תביעה בסניף ביטוח לאומי שאליו המבוטח משתייך.

 

מה התהליך להגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בבית הדין לעבודה?

אם ברצונכם לערער על החלטה שקיבל המוסד לביטוח לאומי בתביעתכם, יש לכם אפשרות להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה הנמצא בסמוך למקום מגוריכם. חובה כי ערעור זה יוגש תוך פרק זמן של 12 חודשים ממועד קבלת ההודעה בכתב על ההחלטה מהמוסד לביטוח לאומי.

אם בהמשך תרצו לערער על ההחלטה שניתנה על ידי בית הדין האזורי לעבודה, עומד לרשותכם חלון זמן של 30 יום ממועד מתן פסק הדין , שבו תוכלו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

 

כיצד לערער על תביעת ביטוח לאומי שנדחתה מול ועדת התביעות?

מי שבקשותיהם לקצבאות ותשלומים שונים נדחו מסיבות שאינן קשורות לסוגיות רפואיות על ידי פקיד התביעות, רשאים בנסיבות ספציפיות, לבקש עיון מחודש בהחלטה על ידי ועדת תביעות. ועדת התביעות יכולה לשמש כערוץ חלופי או כצעד מקדמי, לפני הגשת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. אולם חשוב לציין כי לוועדה אין סמכות לשנות את החלטת פקיד התביעות אלא רק להמליץ ​​על עיון בה מחדש.

 

לסיכום: הדרך למימוש זכויותיכם בהליכי ערעור בביטוח לאומי מתחילה כאן

במאמר זה ראינו כי תהליך ערעור של ביטוח לאומי אינו הליך פשוט. אולם במקרים רבים, פנייה לעורך דין לענייני ביטוח לאומי יכולה להגדיל את סיכויי ההצלחה בהליך. משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש מתמחה בתחום הביטוח הלאומי, ויש לו ניסיון רב בהגשת ערעורים על תביעות שנדחו.
אתם מוזמנים לפנות למשרדנו עוד היום לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי שיסייע לכם להשיג את המגיע לכם.

תהליך ערעור של ביטוח לאומי: כיצד לערער על תביעה שנדחתה

מבוטחים יכולים לערער על החלטות שקיבל המוסד לביטוח לאומי בתביעותיהם, באמצעות הגשת ערעור לבית הדין האזורי לעבודה או  ועדת תביעות אזורית (כתלות בגורם בבט"ל שבעניין החלטותיו מוגש הערר). אולם בנושאים מסוימים, נדרשת הגשת ערר לוועדת עררים כצעד מקדים.

בעת ערעור על החלטת ועדה רפואית בנושאי נכות, השלב הראשון הוא הגשת ערר לוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי. רק לאחר מכן ניתן להגיש ערעור בעניינים משפטיים הנוגעים להחלטה, בבית הדין לעבודה. את הערר לוועדה הרפואית לעררים יש להגיש תוך 60 יום מהחלטת הוועדה הרפואית. 

אם אתם חולקים על דרגת אי הכושר שנקבעה לכם בתביעת הנכות שלכם בביטוח לאומי, יש להגיש תחילה ערעור לסניף המוסד לביטוח לאומי שאליו אתם משתייכים, תוך 60 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה בכתב.

תובעים לגמלת סיעוד יכולים לערער על החלטות הקשורות לרמת תפקודם באמצעות פנייה לוועדה מייעצת תוך 60 יום. ועדה זו תעריך מחדש את מצבם התפקודי והסיעודי, ותציע המלצות לפקיד התביעות בביטוח לאומי. אם התובעים אינם שבעי רצון מהחלטת פקיד התביעות או מעוניינים להגיש ערעור על החלטה שאינה קשורה לרמת התפקוד שלהם, אפשר לערער לבית הדין האזורי לעבודה.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן