לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

זכויות שוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל

שוטרים שנפצעו ממלחמת חרבות ברזל, רשאים להגיש תביעת נכות במשרד הביטחון בכדי לקבל פיצויי נכות ממשרד הביטחון, החזרי הוצאות רפואיות וסיוע בכיסוי הוצאות שהוציאו בני משפחתם בזמן אשפוזם. זאת לצד מגוון הטבות נוספות ושירותי סיוע הניתנים לתובע, בהתאם לדרגת הנכות שאושרה לו במשרד הביטחון. בשורות הבאות נפרט על זכויות שוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל והדרך למימושן.

 

אילו זכויות שוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל יכול לקבל ממשרד הביטחון?

עם הזכויות המגיעות לשוטרים שנפצעו באירועי מבצע חרבות ברזל, ישנה אפשרות לקבלת תגמולים ראשוניים ולאחריהם תגמולי נכות קבועים או מענק חד פעמי, בהגשת תביעה להכרה בנכה משרד הביטחון.

התגמולים הראשוניים הם בעצם מענקים שנועדו לקיזוז מסכום התגמול הקבוע המשולם לנכי משרד הביטחון. שוטרים ומשרתי כוחות ביטחון שנפגעו במלחמת חרבות ברזל, זכאים לקבלם כעת כמקדמה על חשבון הפיצויים שישולמו להם בהמשך, לאחר שתביעת הנכות שיגישו תעובד.

להלן סכומי התגמולים ששוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל יכול לקבל בהגשת תביעת נכות, כתלות בחומרת פציעתו:

שוטר שנפצע קל

זכאי למענק חד פעמי בסך 1,800 ש"ח ומקדמה ע"ח תגמולי הנכות בסך 1,593 ש"ח.

שוטר שנפצע קל ואושפז

זכאי למענק חד פעמי בסך 1,800 ש"ח וכיסוי הוצאות האשפוז עד סכום של 2,635 ש"ח. 

זאת בנוסף לזכאות למקדמה ע"ח תגמולי הנכות בסך 1,593 ש"ח ותוספת בגין האשפוז בסך 4,228 ש"ח.

לפצועים אלו מגיע גם החזר הוצאות לבני משפחה המלווים אותם באשפוז בסך 8,571 עד 17,141 ש"ח בגין אובדן של ימי עבודה, הוצאות נסיעה, לינה וכלכלה.

שוטר שנפצע בינוני עד קשה

זכאים למענק חד פעמי בסך 1,800 ש"ח וכיסוי הוצאות האשפוז עד סכום של 2,635 ש"ח. 

זאת בנוסף לזכאות למקדמה ע"ח תגמולי הנכות בסך 4,248 ש"ח  ותוספת בגין האשפוז בסך 5,270 ש"ח

גם לפצועים הללו מגיעים החזרי הוצאות לקרובי המשפחה שמלווים אותם בזמן האשפוז בסכום של 8,571 עד 17,141 ש"ח בגין אובדן ימי העבודה, הוצאות הנסיעה, הלינה והכלכלה.

 

כמה תגמולי נכות ישולמו לשוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל אחרי שהתביעה תאושר?

סכום הפיצוי לשוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל ייקבע במשרד הביטחון כתלות בדרגת הנכות, שתקבע לו בוועדה הרפואית של משרד הביטחון:

  • עד 9 אחוז נכות – לא ישולם לשוטר פיצוי כספי כלל ממשרד הביטחון.
  • בין 10 ו- 19 אחוזי נכות – השוטר יקבל תגמול נכות בסכום חד פעמי שינוע בין 57,353 שקלים בגין 10% נכות ועד 216,933 שקלים בגין 19% נכות.
  • מ- 20 אחוזי נכות ואילך – השוטר יקבל תגמול נכות חודשי בסכום קבוע שינוע בין 1,062 שקלים ועד 7,435 שקלים חודשיים, בהתאם לאחוזי הנכות שקבעו עבורו. 

 

מה זה המסלול הירוק להגשת תביעות למשרד הביטחון?

כיום ניתן להגיש תביעת נכות למשרד הביטחון במסלול הירוק. זהו מסלול מזורז להגשת תביעות להכרה בנכי משרד הביטחון אשר זמין לשוטרים, חיילים ומשרתי כוחות ביטחון אחרים אשר נפצעו במלחמה. 

הגשת התביעה במסלול זה תזרז את תהליך הטיפול והכרה בנכות התובע במשרד הביטחון ובהתאם – גם את האפשרות למימוש זכויות שוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל.

 

דגשים חשובים להגשת התביעה לשוטר שנפצע במבצע חרבות ברזל

חשוב לציין בתביעת הנכות אשר מוגשת למשרד הביטחון את כל האיברים שנפגעו במהלך אירועי הלחימה, החילוץ וההצלה. יש לדווח על כל הכאבים, הסימפטומים והבעיות שמהם השוטר הפצוע סובל כעת בעקבות פציעתו ולא להתעלם מאף פרט. חשיבות הדיווח על כל אלו, קשורה בכך שגם הבעיה הכי קטנה לכאורה, יכולה להשפיע על דרגת הנכות שתיקבע לנפגע. ככל שדרגת הנכות שתקבע תהיה גבוהה יותר – כך גם הזכאות לקבלת פיצויי נכות והטבות נלוות לשוטר שהוכר כנכה משרד הביטחון – תגדל גם היא. מכאן שמומלץ לא להשמיט שום בעיה או כאב שהופיעו בעקבות הפציעה במלחמה, כאשר ממלאים את מסמכי התביעה להכרה בנכי משרד הביטחון.

אם נציגים ממשרד הביטחון או אדם אחר מסייעים לכם בתהליך של הגשת תביעתכם, חשוב לבקש שיימסרו לכם עותק של טופס התביעה וכל המסמכים שצורפו אליו. הדבר חיוני שכן אחרי שהתביעה מוגשת למשרד הביטחון, יתר ההתנהלות שלכם מול המשרד היא למעשה עצמאית. 

לאור זאת, כאשר מתעוררת בעיה כלשהי במימוש הזכויות של הנפגע במשרד הביטחון, קריטי להחזיק בכל מסמכי התביעה. כך בעת הצורך, ניתן להמשיך בתהליך למיצוי הזכויות במשרד הביטחון בליווי מקצועי של עורך דין טוב.

 

לסיכום

במדריך זה פירטנו בקווים כלליים את התהליך למימוש זכויות שוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל, מול משרד הביטחון. כאמור לעיל, בהגשת התביעה, חשוב לוודא שלא הושמט אף פרט שעשוי להשפיע על היקף הנכות שתיקבע לכם, אשר צפויה להשפיע על גובה הפיצויים וההטבות שתוכלו לקבל.

במשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש אנו מכירים מקרוב את תהליך הגשת התביעה למשרד הביטחון וההתנהלות הנדרשת מול הגורמים המטפלים בה, כדי להבטיח שתקבל את מירב הזכויות המגיעות לכם בגין פציעתכם.

אנו מוכל לסייע לכם להגיש את התביעה שלכם, להתמודד עם כל קושי שעלול לצוץ במסגרת הגשתה או הטיפול בה, להיערך להופעה בוועדה הרפואית לקביעת דרגת הנכות ובתוך כך – לוודא שהכספים והזכויות המגיעות אליכם יגיעו לידיכם בהקדם. 

זכויות שוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל

שוטר שנפצע במלחמת חרבות ברזל, זכאי להגיש תביעה להכרה במשרד הביטחון ולקבל פיצויים בגין נכותו. הפיצויים כוללים פיצוי כספי ראשוני ממשרד הביטחון ופיצויי נכות קבועים או מענק חד פעמי, החזר על הוצאות רפואיות וסיוע כספי במימון הוצאות משפחתו בזמן אשפוזו. זאת בנוסף לשלל הטבות נוספות, זכאות לטיפולים רפואיים ונפשיים מסובסדים ושאר שירותי סיוע שהזכאות להם תלויה בדרגת הנכות שמשרד הביטחון יאשר לתובע. 

גובה התגמול ששוטר שנפצע במלחמה יכול לקבל בעקבות הגשת תביעה להכרה בנכות משרד הביטחון, מותנה באחוז הנכות שהוועדה הרפואית תקבע לו:

  • עד 9 אחוזי נכות – אין פיצוי כספי בכלל ממשרד הביטחון.
  • מ10 ועד 19 אחוז נכות – מקבלים פיצוי חד פעמי שמתחיל ב- 57,353 ש"ח ל – 10 אחוז נכות ו- 216,933 ש"ח עבור 19 אחוזי נכות.
  • מ- 20 אחוזי נכות והלאה – יקבל השוטר בעל הנכות קצבה חודשית בסכום שנע בין 1,062 ועד 7,435 שקלים לחודש כתלות באחוזי הנכות שנקבעו עבורו. 

תהליך ההכרה בשוטר שנפגע במלחמת חרבות ברזל בתור נכה משרד הביטחון, כמו גם התהליך לקביעת דרגת הנכות הקבועה עבורו – אורכים לפחות שנה ולפעמים גם למעלה מכך. במהלך התביעה יצטרך התובע להגיש שלל של בקשות, לבצע מספר רב של בדיקות רפואיות וזאת על מנת שיוכל לקבל את מקסימום הזכויות בגין פציעתו, ממשרד הביטחון.

כן. כיום ניתן להגיש תביעת נכות למשרד הביטחון במסלול הירוק. זהו מסלול מזורז להגשת תביעות להכרה בנכי משרד הביטחון אשר זמין לשוטרים, חיילים ומשרתי כוחות ביטחון אחרים אשר נפצעו במלחמה. 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין משרד הביטחון
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן