לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

החזרי מס לעצמאים עם בעיות רפואיות

עצמאים רבים בישראל מתמודדים עם בעיות רפואיות המשפיעות על יכולתם לעבוד ולהתפרנס. עבור אוכלוסייה זו, ישנן הטבות מגוונות במס הכנסה המיועדות להקל על נטל ההוצאות ולספק תמיכה כלכלית חיונית. במאמר זה נסקור לעומק את ההטבות והזכאויות השונות בנושא החזרי מס לעצמאים עם בעיות רפואיות, ואת הדרך לממשן.

 

מי זכאי להגשת בקשה להחזרי מס לעצמאים עם בעיות רפואיות?

עצמאים אשר מתמודדים עם בעיה רפואיות זכאים לקבל החזרי מס המיועדים להקל עליהם בפן הכלכלי ולפצות בגין הוצאותיהם הרפואיות ואובדן ההכנסה הפוטנציאלי. גובה ההחזר תלוי בחומרת הליקוי הרפואי שלהם ומידת השפעתו על כשירות העצמאי לעבוד ולנהל את עסקיו.

עצמאי שנקבעו לו אחוזי נכות המזכים אותו בפטור (בדרך כלל 100%, ולעתים 90%), ואשר לא מימש את זכותו לפטור בשנים האחרונות, יכול להגיש בקשת החזר מס לרשות המסים, בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית. רשות המסים תחזיר את כספי המס העודפים ששולמו, בתוספת ריבית והצמדה.

במקרה שלעצמאי לא נקבעו אחוזי נכות בעבר, באפשרותו לפנות לוועדה רפואית מיוחדת בביטוח לאומי, לצורך קבלת פטור ממס הכנסה. אם בקשתו תאושר והוא יוכר כבעל נכות המזכה בפטור, הוא יוכל לבקש החזרי מס גם על שנים קודמות.

 

אילו קצבאות לעצמאים עם בעיות רפואיות ניתן לתבוע מביטוח לאומי?

עצמאים הסובלים מבעיות רפואיות עשויים להיות זכאים לקצבת נכות כללית או קצבת נכות מעבודה מהביטוח הלאומי, בהתאם לעמידתם בקריטריונים הרלוונטיים.

חשוב להדגיש כי הזכאות לעצמאים נבחנת רק עבור מי שרשום בביטוח הלאומי כעובד עצמאי ומשלם את דמי הביטוח במועד. מנגד, חובות בתשלומי דמי ביטוח עלולים לפגוע בזכאות לקצבה, לכן יש לוודא תשלום במועד.

עצמאיות אשר נמצאות בחופשת לידה צריכות לשים לב במיוחד, שכן חוב בתשלום דמי ביטוח ביום הלידה עלול לשלול את זכאותן לדמי לידה.

כמו כן, זכאות לדמי פגיעה בעבודה לעצמאים, מותנית ברישום כעצמאי/ת לפני הפגיעה. על כן, על העצמאים לדאוג להסדרת מעמדם בביטוח הלאומי ותשלום חובותיהם, כדי לממש את זכויותיהם בעת הצורך.

 

זיכויים ממס הכנסה והטבות נוספות לעצמאים עם בעיות רפואיות

בנוסף להחזרי מס, עצמאים המתמודדים עם קשיים רפואיים זכאים גם לזיכויים ממס הכנסה.
זיכויים אלה מביאים להפחתה ישירה בחבות המס, ומסייעים בהתמודדות עם ההוצאות הרפואיות ותוצאותיהן. חשוב להכיר את קריטריוני הזכאות ואת גובה הזיכוי הספציפי על מנת למקסם את ההטבה.

אפשרויות נוספות העומדות בפני עצמאים עם מוגבלויות רפואיות כוללות מענק הכנסה, המספק תמיכה כספית ישירה למי שמצבם משפיע משמעותית על כושר ההשתכרות שלהם, ומס הכנסה שלילי, המבטיח שעצמאים בעלי הכנסה נמוכה או ללא הכנסה עקב מצב בריאותי יקבלו סיוע כספי מהמדינה.

 

החזר מס הכנסה לעצמאים עם נכות המזכה בפטור

עצמאים עם נכות המזכה בפטור ממס הכנסה עשויים להיות זכאים גם להחזר מס למפרע על תקופה של עד 6 שנים אחורה, בהנחה שנכותם הוכרה באותן שנים.

במקרים מסוימים, אם הוועדה הרפואית הקובעת את הזכאות לפטור, התכנסה לפני שהסתיימה שנת המס שבגינה הוגשה בקשת ההחזרים  או ‏תוך‏ 3 ‏חודשים‏ מהחודש ‏בו‏ ‏ההחלטה בוועדה התקבלה – ספירת 6 השנים עשויה להיעשות ממועד הגשת הבקשה לוועדה, ולא ממועד ההחלטה הסופית שלה. אולם במידה ובקשת החזר המס הוגשה מאוחר ממועדים אלו, 6 שנות הזכאות להחזרי מס רטרואקטיביים, יתחילו להיספר רק ממועד הגשת בקשת ההחזר בפועל.

 

אילו מסמכים יש להגיש לצורך מימוש הזכאות לקבלת החזרי מס לעצמאים עם בעיות רפואיות?

כדי לממש את הזכות להחזר מס, על העצמאי הנכה להגיש בקשה בצירוף המסמכים הרלוונטיים, כגון פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי נכותו או את זכאותו לפטור. יש לשים לב כי ההחלטה הסופית אשר על בסיסה נעשה החישוב היא זו הניתנת בוועדת הערר, במקרה של ערעור על החלטת הוועדה המקורית.

 

היקף החזרי המס לעצמאים נכים

לעצמאים עם נכות רפואית מגיע לא רק פטור ממס הכנסה בהווה, אלא גם החזר מס רטרואקטיבי לתקופה של עד 6 שנים. ההחזר ישולם בתוספת ריבית והצמדה.

זכאות להחזר מס מתקיימת כאשר מתברר שעצמאי בעל נכות לא מימש את הפטור שהגיע לו בשנים האחרונות ושילם מס ביתר. אולם, ההחזר יינתן רק בגין תקופות שבהן הנכות כבר הייתה מוכרת.

 

תקרת ההכנסה לזכאות בפטור ממס הכנסה

יש לזכור כי הפטור ניתן עד תקרת הכנסה מסוימת. במילים אחרות, הכנסה מעל סף מסוים תחייב בתשלום מס, גם אם לעצמאי יש נכות מוכרת. תקרת ההכנסה תלויה במספר גורמים, ובהם משך הנכות (קבועה או זמנית). נכות קבועה מזכה בפטור עד לתקרה גבוהה יותר.

חישוב אחוזי הנכות והקביעה אם עצמאי זכאי לפטור יעשו על ידי ועדה רפואית, על סמך מסמכים ולעתים גם בדיקה של העצמאי.
|אם העצמאי אינו שבע רצון מהחלטת הוועדה, באפשרותו לערער עליה או לבקש הכרה בהחמרת מצבו מדי תקופה.

 

לסיכום

עצמאים בישראל הסובלים מבעיות רפואיות עשויים להיות זכאים למגוון הטבות משמעותיות במס הכנסה, כגון החזרי מס רטרואקטיביים, פטורים, זיכויים, מענקים ומס הכנסה שלילי, וכן לקצבאות נכות במקרים מסוימים. היכרות עם ההטבות השונות והקריטריונים לקבלתן חיונית לשם מיצוי מלוא הזכויות והקלה על הנטל הכספי הכרוך בהתמודדות עם אתגרים בריאותיים. עצמאים המעוניינים לברר את זכאותם להטבות אלה ולקבל סיוע במימושן מוזמנים להתייעץ עמנו במשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש. לייעוץ אישי – חייגו כעת.

החזרי מס לעצמאים עם בעיות רפואיות

כן. עצמאים עם נכות המזכה בפטור ממס הכנסה עשויים להיות זכאים גם להחזר מס רטרואקטיביים בגין תקופה של עד שש שנים אחורה, בהנחה שנכותם הוכרה באותן שנים. 

אחוזי הנכות המזכים בפטור ממס הכנסה הם בדרך כלל 100%, ולעיתים 90%. עצמאי בעלי דרגת נכות כזו שלא מימש את זכותו לפטור ממס בשל בעיותיו הרפואיות בשנים האחרונות, יכול להגיש בקשת החזר מס לרשות המיסים, בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית. רשות המסים תחזיר את כספי המס העודפים ששולמו, בתוספת ריבית והצמדה.

מומלץ לעצמאים עם בעיות רפואיות להתייעץ עם עורך דין מנוסה בהקדם האפשרי, כדי לברר את מלוא זכויותיהם ולהבטיח את מיצוין. עורך הדין יוכל לכוון את העצמאי בתהליך הגשת הבקשות לקבלת ההטבות השונות, כגון פטורים והחזרי מס, ולסייע בהתמודדות עם בירוקרטיה מורכבת מול הרשויות. ככל שהפנייה נעשית מוקדם יותר, כך גדלים הסיכויים למצות את ההטבות באופן רטרואקטיבי ולהימנע מאובדן זכויות בשל התיישנות.

חשוב לברר מראש עם המשרד את עלויות הטיפול. עם זאת, במקרים רבים התועלת הכלכלית הצפויה מההטבות במס הכנסה עולה בהרבה על העלות הכרוכה בהתייעצות המשפטית, כך שמדובר בהשקעה כדאית לעצמאים עם בעיות רפואיות. מעבר לפן הכספי, ייעוץ משפטי מקצועי יכול להפחית משמעותית את הלחץ והחרדות הנלווים להתמודדות עם רשויות המס ומערכת הבריאות.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן