לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

הגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה

הגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה, היא הליך מורכב, שדורש היערכות מיוחדת ומגוון פעולות הכנה. במאמר זה נסביר כיצד להגיש ערעור על החלטה זו במידה והפטור לא ניתן לאדם נכה חרף עמידתו לכאורה בתנאים המזכים, ומה הם התנאים והמועדים להגשתו.

 

מי אמור להיות זכאי לפטור ממס הכנסה בגין נכות?

ביטוח לאומי בישראל מעניק פטור ממס הכנסה לאנשים עם הכנסה החייבת במס הכנסה (מעבודה או שלא מעבודה), המתמודדים עם נכות או מוגבלות כדוגמת עיוורון או לקות ראייה. פטור זה ניתן למי שהוכרו כבעלי נכות קבועה ברמה של 90% לפחות, או נכות זמנית לתקופה של לפחות 185 ימים. אולם זכאים לקבלו גם מי שנקבעה עבורם נכות קבועה ברמה של 90% לפחות בחישוב משוקלל של מספר ליקויים, בתנאי שאחד הליקויים הללו הוא בשיעור של 40% ומעלה.

יתרה מכך, מי שזכאים לקבלת קצבה לנכה צה"ל על בסיס חוק הנכים, או קצבת נכות לפי חוק הפיצויים לנפגעי פעולות האיבה – רשאי לקבל גם פטור ממס הכנסה במידה ורמת נכותם היא 100% בגין ליקוי אחד, או 90% נכות ומעלה בחישוב משוקלל עבור מספר ליקויים ביחד (בתנאי שאלו מסתכמים ב- 100% ויותר בחישוב רגיל).

 

על הנסיבות בהן מתעורר הצורך בהגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בישראל בנושא פטור ממס הכנסה

מימוש הזכות לקבלת פטור ממס הכנסה בגין נכות, מתבצע באמצעות פניה אל רשות המסים בבקשה לקבל לזימון אל ועדה רפואית מטעם מס הכנסה, המתקיימת במסגרת המוסד לביטוח לאומי. ועדה זו אמונה על קביעת דרגת הנכות הרפואית עבור מי שחפצים בקבלת פטור במס הכנסה, אך חשוב לדעת כי היא אינה מזכה בקבלת קצבת נכות בביטוח לאומי

מי שכבר נקבעה עבורו נכות רפואית, אינו נדרש לעבור דרך הוועדה הנ"ל, אלא רשאי להגיש את בקשת הפטור שלו ישירות למס הכנסה.

כאשר הוועדה הרפואית קובעת למבקש דרגת נכות נמוכה מזו המזכה בפטור ממס הכנסה, מטבע הדברים בקשת הפטור נדחית. בנסיבות כאלו, המבקש יכול לערער על החלטתה של הוועדה על ידי הגשת ערר להכרעת הוועדה הרפואית לעררים במוסד לביטוח לאומי. 

 

עד מתי ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי לגבי הפטור ממס?

אם אתם חושבים שההחלטה של הוועדה הרפואית אינה נכונה, חשוב להגיש ערעור בהקדם האפשרי. ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בנושא פטור ממס הכנסה בתוך 45 ימים מן המועד שבו ההודעה על ההחלטה התקבלה.

הגשת הערעור בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה תבטיח כי הערעור יטופל על ידי הוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי. אולם אם לא תוגש בקשת ערעור בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה, ההחלטה תהיה סופית ותחייב את המערער.

 

מתי וכיצד ניתן לערער על החלטות הוועדה בביטוח לאומי בעניין הפטור ממס הכנסה?

ניתן לערער על החלטות המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור ממס הכנסה במקרים הבאים:

 • כאשר החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי קבעה אחוזי נכות נמוכים מ-90%, שאינם מזכים את המבקש בפטור ממס הכנסה.
 • כאשר הוועדה הרפואית קבעה את תאריך תחילת הנכות למועד מאוחר מזה שבו הוגשה הבקשה לפטור ממס הכנסה.
 • כאשר החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי התבססה על מידע מוטעה או על טעות משפטית.

את הערעור על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי בעניין פטור ממס הכנסה, יש להגיש בכתב לפקיד השומה באזור המגורים של המבקש. 

הערעור צריך להכיל נימוקים מפורטים בדבר בקשת המערער לשינוי דרגת הנכות הרפואית שנקבעה לו בוועדה הרפואית המקורית. במסגרת זו, ניתן להעלות גם טענות בנוגע לליקויים רפואיים אשר לא הועלו לדיון בוועדה הרפואית הראשונה.

 

מהם הנימוקים האפשריים להגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בישראל בנושא פטור ממס הכנסה?

כפי שציינו לעיל, הגשת הערעור על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי בנושא פטור ממס הכנסה, צריכה להיות מבוססת על נימוקים רפואיים ענייניים. פירוש הדבר הינו, כי המערער צריך להוכיח כי הוועדה הרפואית טעתה בקביעת אחוזי הנכות שלו, או כי לא לקחה בחשבון ליקויים רפואיים רלוונטיים.

להלן מספר דוגמאות לטענות שניתן לטעון בערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה כוללות:

 1. הוועדה הרפואית טעתה בקביעת אחוזי הנכות.
 2. הוועדה הרפואית לא לקחה בחשבון ליקויים רפואיים רלוונטיים.
 3. הוועדה הרפואית התבססה על מידע מוטעה או על טעות משפטית.
 4. החלטת הוועדה הרפואית אינה סבירה או מוצדקת.

חשוב לבחור בטענות חזקות וראויות, שכן הוועדה הרפואית לעררים תבחן את הערעור על בסיס הטענות הללו.

 

הצעדים להגשת ערר על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה

הגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית של הביטוח הלאומי בנושא פטור ממס הכנסה כוללת את השלבים הבאים:

 1. הכנת בקשת ערעור – בקשת הערעור צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
 • שם המערער
 • מספר תעודת זהות של המערער
 • מספר ההחלטה של הוועדה הרפואית
 • נימוקי הערעור
 1. אישור תשלום אגרה – על הגשת ערעור יש לשלם אגרת ביטוח לאומי בסך 979 ₪.
 2. הגשת הערעור לפקיד השומה – הערעור יש להגיש לפקיד השומה באזור המגורים.

 

מה חשוב לדעת לפני הגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה?

ועדה רפואית לעררים היא ועדה עצמאית, שאינה כפופה לביטוח לאומי הלכה למעשה. הוועדה מורכבת מרופאים מומחים בתחומים שונים, והיא בוחנת את הערעור על בסיס המסמכים הרפואיים שהוגשו אליה. בהמשך לכך, החלטת הוועדה הרפואית לעררים תישלח למערער בכתב.

בהקשר זה, חשוב לדעת מראש שהוועדה הרפואית לעררים רשאית לקבוע אחוזי נכות גבוהים או נמוכים יותר מאלו שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית הראשונה. לכן כדאי להיוועץ בעורך דין לפני שמגישים את הערעור.

 

לסיכום

במאמר זה ראינו כי הגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה, היא הליך לא פשוט, שדורש הכנה נאותה מצד המערער. על מנת להגדיל את הסיכויים להצלחת הערעור, חשוב להגיש אותו בהקדם האפשרי, ולתמוך אותו בנימוקים ובמסמכים רלוונטיים.

בכל מקרה, אם אתם חושבים שההחלטה של הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי אינה נכונה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין ביטוח לאומי מנוסה. עורך הדין יוכל לסייע לכם בהכנת הערעור ובהגשתו, וכן לייצג אתכם בפני הוועדה הרפואית לעררים לפי הצורך.

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא ערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה, אנא צרו קשר עם משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש כעת.

הגשת ערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה

אדם שקיבל החלטה שלילית מועדת רפואית של הביטוח הלאומי בנושא פטור ממס הכנסה, רשאי להגיש ערעור על החלטה זו. 

ערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה יש להגיש בתוך 45 ימים מיום קבלת ההחלטה.

את הערעור על החלטת ביטוח לאומי בנושא פטור ממס הכנסה יש להגיש לפקיד השומה באזור המגורים. את הערעור ניתן להגיש בכתב, בפקס או באופן מקוון באתר המוסד לביטוח לאומי.

כן ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי בעניין פטור ממס הכנסה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה. את הערעור ניתן להגיש בתוך 60 ימים מיום קבלת ההחלטה.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי, פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן