לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

תהליך הכרה כנפגע פעולות איבה

נפגעי פעולות איבה בישראל זכאים על פי חוק לקבלת סיוע מהמדינה בדמות תגמולים, טיפול רפואי, שיקום ועוד. עם זאת, על מנת לקבל את מלוא הזכויות, על נפגעי פעולות האיבה לעבור תהליך הכרה כנפגע פעולות איבה מול גורמי הרווחה והביטחון בישראל. מאמר זה יסקור את התהליך, הזכויות וההטבות לנפגעי פעולות איבה, בדגש על נפגעי אירועי ה- 7 באוקטובר ומבצע "חרבות ברזל".

 

מה נחשב כפגיעת איבה לפי החוק בישראל?

פגיעת איבה היא פגיעה שבוצעה על ידי כוחות של מדינת אויב או ארגון עוין לישראל, או על ידי מי שמטרתו לסייע להם. היא יכולה לנבוע גם ממעשה אלימות שמטרתו לפגוע באדם בשל השתייכותו הלאומית-דתית, על רקע הסכסוך הישראלי-ערבי.

הפגיעה יכולה להיות ישירה או בהקשר לפעולת איבה, כגון פגיעה מנשק שיועד לפעולת איבה או למניעתה, או פגיעה בשוגג על ידי אדם עקב פעולת אויב.

גם פגיעה מחוץ לגבולות ישראל תיחשב פגיעת איבה אם מטרת המפגעים הייתה לפגוע במדינת ישראל ואזרחיה.

 

מי יוכר כנפגע פעולת איבה?

כל אדם המשתייך לאחת מקבוצות האוכלוסייה הבאות יכול להיות מוכר כנפגע איבה במידה ויגיש תביעה מתאימה:

 • תושב ישראל שנפגע בישראל או בשטחי יהודה, שומרון ועזה או מחוץ לישראל.
 • בעל אזרחות ישראלית שנפגע בישראל או בשטחי יהודה, שומרון ועזה.
 • בעל אזרחות ישראלית שנפגע מחוץ לישראל תוך שנה ממועד הפסקת היותו תושב ישראל.
 • מי שנכנס לישראל כדין ונפגע בישראל או בשטחי יהודה, שומרון ועזה.
 • תושב השטחים בעל תעודת זהות ישראלית, שנפגע בתחום הקו הירוק.
 • תושב השטחים בעל היתר כניסה מצה"ל, שנפגע בתחום הקו הירוק.
 • תושב חוץ שנפגע תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעסיק ישראלי בחו"ל.

לעניין ההכרה בנפגעי פעולות איבה, ייחשב כתושב ישראל מי שמרכז חייו בישראל. לדוגמה, מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום התחנכות הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים וכו'.

לעומת זאת, מי שזכאי לפיצוי על פגיעת איבה בחו"ל לפי דיני אותה מדינה, אינו זכאי לתגמולים מישראל.

 

מהן ההטבות העיקריות לנפגעי פעולות איבה בישראל ובני משפחתם?

המוסד לביטוח לאומי מספק סיוע לאנשים שנפגעו בפעולות איבה ולבני משפחותיהם של הרוגים בפעולות איבה. נפגעי פעולות האיבה ובני המשפחות השכולות זכאים לקבל תמיכה וסיוע שכולל בין היתר טיפולים נפשיים, תגמולים חודשיים, מענקים והטבות שונות על פי החוק. זאת בנוסף להחזר הוצאות עבור קבלת טיפול רפואי ראשוני בעקבות פעולת האיבה, כמו גם טיפולים רפואיים הנדרשים לנפגע עקב פגיעותיו באירוע, כולל: פינוי באמבולנס, הוצאות מיון בבית חולים, אשפוזים, תרופות, עזרים רפואיים, עזרי החלמה ושיקום ועוד.

המוסד לביטוח לאומי מספק סיוע גם לבני המשפחה הקרובים של הנפגע (הורה, בן/בת זוג, ילד, אח/ות) ותומך בהם בתקופה שלאחר הפיגוע. עובדי השיקום שמלווים את המשפחה יכולים להמליץ ולסייע בהתאם לחומרת מצבו של הנפגע, למצב המשפחתי ולצרכים הקיימים.

הסיוע ניתן בתחומים כגון: אובדן הכנסה של בן משפחה המטפל בנפגע, הוצאות מחיה באשפוז, סיוע בהוצאות לינה ונסיעות למתגוררים רחוק מבית החולים, שיחות, טלוויזיה וחניה.

 

כיצד תהליך הכרה כנפגע פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי מתבצע?

כדי להיות מוכר כנפגע פעולות איבה ולהיות זכאי לתגמול וטיפול רפואי, יש להגיש תביעה באמצעות טופס "הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמולי טיפול רפואי". את הטופס יש להגיש אל מחלקת נפגעי פעולות האיבה שבסניף הביטוח הלאומי באזור מגוריו של הנפגע. ניתן להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה להכרה כנפגע פעולות איבה?

יש לצרף אל טופס התביעה את המסמכים הבאים:

 • אסמכתאות לקבלת טיפולים רפואיים ו/או נפשיים עקב הפגיעה.
 • אישור משטרתי מתחנת משטרה מקומית. באם הפגיעה התרחשה ביהודה ושומרון – יש לצרף אישור של צה"ל.
 • תעודה רפואית שמאשרת אי כושר עבודה, חתומות על ידי רופא מוסמך.
 • שכיר ימציא אישורי שכר ל- 3 החודשים שקדמו לפגיעה, מפורטים לכל חודש בנפרד, כולל תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
 • עצמאי ימציא שומות מס הכנסה לשנה השוטפת וקודמת לפגיעה, להוכחת שיעור פגיעה בהכנסות.

 

מה חלון הזמן להגשת תביעה להכרה בנפגעי פעולות איבה?

יש להגיש את טופס התביעה תוך שנה ממועד הפגיעה. תביעות שיוגשו לאחר המועד, יאושרו במוסד לביטוח לאומי באופן רטרואקטיבי לתקופה של עד 12 חודשים לפני יום הגשת התביעה, לכל היותר.

 

מה קורה לאחר הגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי?

לאחר קבלת טופס התביעה במוסד לביטוח לאומי, הוא יועבר לרשות המאשרת במשרד הביטחון. הרשות המאשרת היא גוף שמונה על ידי שר הביטחון. תפקידה לקבוע האם הפגיעה שנפגע האדם עונה על הגדרת החוק לפגיעת איבה, ולפיכך יש להכיר באדם כנפגע פעולת איבה. רק לאחר שהרשות קובעת כי הפגיעה היא אכן פגיעת איבה, המוסד לביטוח לאומי יטפל בזכויות הנפגע.

כלומר, רשות זו היא המוסמכת לאשר כי הפגיעה אכן נגרמה מפעולת איבה. אישור הרשות המאשרת מהווה תנאי מקדים לבחינת הזכאות להטבות ותגמולים מהמוסד לביטוח לאומי. עם קבלת אישור הרשות המאשרת, המוסד לביטוח לאומי יטפל בזכויות המבוטח.

 

אילו זכויות מגיעות לבני משפחותיהם של מי שהוכרו כנספים בפעולות איבה?

בני משפחה של מי שנספו בפעולת איבה זכאים לתגמולים, שיקום, מענקים והטבות על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל 1970. שיעורי התגמולים למשפחות הנספים נקבעים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה תש"י 1950.

מיד לאחר האירוע, עובדי השיקום במוסד לביטוח לאומי יוצרים קשר עם המשפחות ועומדים לרשותן במתן ייעוץ, הדרכה והכוונה למימוש הזכויות, ובכל בעיה נפשית, חברתית או משפחתית.

 

במה כרוך מימוש זכויות למשפחות הנספים בפעולות איבה?

כדי לקבל את התגמולים וההטבות למשפחות הנספים, יש למלא טופס תביעה לתגמולים על גבי טופס בל/582 ולהגישו לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. אפשר להגיש התביעה גם בדואר, פקס או בתיבת השירות של הסניף.

יש להציג תעודת זהות לאימות פרטים אישיים של התובע ובני המשפחה. יש לצרף לטופס תעודת פטירה של הנספה ואישור משטרה על פרטי האירוע. אם האירוע התרחש ביהודה ושומרון יש להביא אישור צה"לי.

יש להגיש את התביעה תוך 12 חודשים מיום הפגיעה. הגשה מאוחרת עלולה לפגוע בזכויות התגמולים היות ותביעה שהוגשה לאחר 12 חודשים, תאושר רטרואקטיבית עד 12 חודשים בלבד מיום הגשתה.

 

האפשרות להגשת תביעת נכות לאחר תהליך הכרה כנפגע פעולות איבה

לאחר קבלת אישור מהמוסד לביטוח לאומי על ההכרה כנפגע פעולות איבה, ניתן להגיש תביעה לקבלת תגמולי נכות ותשלומים נוספים.

יש למלא את טופס "בקשה לקביעת דרגת נכות ותשלום תגמול נכות", ולהגישו לסניף הקרוב למקום המגורים. אפשר להגיש התביעה גם בדואר, פקס או תיבת שירות של הסניף.

התביעה מיועדת לנפגעים המעוניינים להופיע בפני ועדה רפואית לקביעת אחוזי נכות. לפי החלטת הוועדה, המוסד לביטוח לאומי יקבע זכאות לתגמול חודשי או מענק חד פעמי.

מומלץ להגיש תביעה בהקדם לאחר אישור הרשות המאשרת, כדי למצות זכויות ביעילות. גם בהקשר של קצבת נכות חודשית, תביעה שהוגשה באיחור תאושר לתקופה רטרואקטיבית של עד 12 חודשים בלבד מיום הגשתה. מנגד, מענק חד פעמי על סמך אחוזי נכות, ישולם רק אם התביעה הוגשה תוך 18 חודשים מיום הפגיעה.

 

לסיכום

תהליך הכרה כנפגע פעולות איבה בישראל, מוסדר בחקיקה וכרוך בהליכים בירוקרטיים מול המוסד לביטוח לאומי וגורמים נוספים. על מנת למצות את הזכויות כנפגעי איבה ולקבל סיוע בהתמודדות עם התהליך, מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג משפטי מקצועי. משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש מתמחה בתחום ויכול לספק לכם וליקיריכם ליווי צמוד ואיכותי בכל שלבי ההכרה כנפגעי איבה ומיצוי הזכויות המגיעות לכם. אל תהססו להיוועץ ולהסתייע בשירותינו בתהליך.

תהליך הכרה כנפגע פעולות איבה

פעולה איבה לפי חוק התגמולים לנפגעי איבה בישראל, הינה פגיעה שבוצעה בידי כוחות של מדינת אויב או ארגון עוין לישראל, או גורמים שמטרתם לסייע לאלו. היא יכולה לנבוע גם ממעשה אלימות שמטרתו לפגוע באדם בשל השתייכותו הלאומית-דתית, על רקע הסכסוך הישראלי-ערבי.

השלבים כוללים הגשת תביעה לביטוח לאומי, קבלת אישור מהרשות המאשרת במשרד הביטחון, ולאחר מכן קבלת הזכויות מהביטוח הלאומי. ניתן לערער על החלטות הדחייה.

יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על קבלת טיפול, אישור משטרה או צה"ל על פרטי האירוע, אישורי שכר לשכירים, שומות מס לעצמאים ומסמכים רלוונטיים נוספים.

במקרה של דחיית התביעה על ידי הרשות המאשרת, ניתן להגיש ערר בכתב לוועדת העררים. יש להגיש את הערר תוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על החלטת הרשות. את הערר יש להגיש לבית המשפט המחוזי, רח' ויצמן 1 תל אביב 64239. החלטת ועדת העררים הינה סופית.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן