לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

הטבות במס הכנסה: הזכויות הרפואיות של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

גידול ילד בעל צרכים מיוחדים מציב בפני ההורים אתגרים רגשיים וכלכליים משמעותיים.
על מנת להקל על ההתמודדות עם העומס הפיננסי הכרוך בכך, מדינת ישראל מעניקה להורים אלו הטבות במס הכנסה: הזכויות הרפואיות של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. במאמר זה נסקור לעומק את ההטבות השונות, תנאי הזכאות לקבלתן ודגשים למימושן המיטבי.

 

הטבות במס הכנסה עבור הורים לילדים מתחת לגיל 18 עם צרכים מיוחדים 

בסעיף 45 בפקודת מס הכנסה נקבע שהורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים מתחת לגיל 18 זכאים לקבלת נקודות זיכוי ילד נכה בגין ילדיהם. הזכאות מותנית בסוג הנכות שאובחנה אצל הילד, כאשר לכל סוג של לקות קיימים תנאים מזכים ספציפיים:

  1. ילד המאובחן כבעל שיתוק – על ההורים להציג אישור מרופא מומחה להתפתחות הילד או מרופא נוירולוג, המעיד על קיומו של שיתוק באחת מגפי הילד. לחלופין, ניתן להסתפק בהצהרה מרופא שהילד נולד ללא גפה או שאחת מגפיו נכרתה.
  2. ילד המאובחן כעיוור – נדרש אישור מרופא מומחה בתחום רפואת העיניים המאשר את היות הילד עיוור.
  3. ילד המאובחן כבעל פיגור שכלי – נדרש אישור מרופא מומחה להתפתחות הילד או מרופא נוירולוג המאשר את ההפרעה ההתפתחותית הקוגניטיבית.
  4. ילד שהופנה למוסד לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה – הפניה יכולה להיות למסגרות חינוך מיוחד בבתי ספר וגנים או למסלולי תגבור בבתי ספר תיכוניים.
  5. ילד הזכאי לגמלת ילד נכה – נדרש אישור המעיד על הזכאות לגמלה, גם אם הזכאות אינה ממומשת בפועל (למשל, בשל שהות הילד במוסד טיפולי או בשל קבלתו גמלאות אחרות).

 

הטבות במס הכנסה עבור הורים לילדים מעל גיל 18 עם צרכים מיוחדים 

הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שמלאו להם 18 שנים עשויים גם הם להיות זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה, בהתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • הילד הופנה למוסד לחינוך מיוחד על ידי ועדת השמה – במקרה כזה, הזכאות לנקודות הזיכוי תקפה עד לסיום לימודיו התיכוניים של הילד.
  • הילד מוגדר כבעל אי כושר עבודה בשיעור העולה על 74% – במצב זה, ההורים זכאים לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה.
  • הילד גר בבית הוריו (או במסגרת חוץ ביתית) ועומד במבחן תקרת ההכנסות – במקרים מסוימים, בהתאם לשיקול דעתו של פקיד השומה, גם הורים לילדים הנשואים לבני זוג נכים עשויים להיות זכאים לנקודות הזיכוי.

חשוב לציין כי בקשות לנקודות זיכוי עבור ילדים מעל גיל 18 מחייבות המצאת אישורים רפואיים רלוונטיים, בהתאם לסוג הנכות (כגון שיתוק, גפה חסרה, עיוורון או פיגור שכלי).

 

תהליך מימוש הזכאות להטבות במס הכנסה  של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

הורים המקבלים גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי יכולים לממש את זכאותם לנקודות הזיכוי באמצעות מעסיקם, על ידי מילוי טופס 101 בצירוף אישור על קבלת הגמלה לשנת המס הרלוונטית.

לעומתם, הורים שאינם מקבלים גמלה מהביטוח הלאומי אך קיבלו אישור מוועדת השמה, נדרשים להגיש טופס 116א' (בקשה לזיכוי במס בגין בן משפחה נטול יכולת) לפקיד השומה באזור מגוריהם. לטופס יש לצרף את ההחלטה של ועדת ההשמה בדבר הפניית הילד למסגרת חינוך מיוחד.

 

הזכאות להחזרי מס רטרואקטיביים להורים לילדים עם צרכים מיוחדים

הורים שלא מימשו את זכאותם להטבת המס בשנים קודמות, רשאים להגיש בקשה רטרואקטיבית לקבלת החזרי מס בגין השנים שחלפו. על מנת להגיש בקשה להחזרי מס, על ההורים להתייצב במשרדי פקיד השומה הקרוב למקום מגוריהם, ולהגיש טופס בקשה רלוונטי (116א' או 127), בצירוף אישורים נדרשים המעידים על הנכות (כגון תעודת עיוור או אישור זכאות לגמלת ילד נכה). ניתן לבקש החזרי מס רטרואקטיביים עד 6 שנים אחורה, החל משנת המס שבה מוגשת הבקשה.

 

דגשים חשובים בתהליך מימוש הזכויות

על אף החשיבות הרבה שבמיצוי הזכויות המגיעות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, התהליך הבירוקרטי הכרוך בכך עלול להיות מורכב ומסורבל. לעיתים, טעויות טכניות קלות בשלב הגשת הבקשה עשויות להוביל לדחייתה על הסף. על כן, מומלץ להיעזר בליווי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום מיצוי זכויות רפואיות, אשר יוכל לסייע בהכנת המסמכים, בהגשת הבקשות ובמעקב אחר התקדמות התהליך.

 

לסיכום

ההטבות במס הכנסה מהוות כלי חשוב ומשמעותי בסיוע להורים המגדלים ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הזכאות לנקודות זיכוי מס מספקת הקלה כלכלית ניכרת למשפחות הנדרשות להתמודד עם הוצאות גבוהות בגין טיפולים רפואיים, ציוד ייעודי ומסגרות חינוך מיוחדות. עם זאת, על אף חשיבותן הרבה של ההטבות, תהליך מימושן עשוי להיות כרוך בבירוקרטיה מורכבת ולעורר שאלות ואתגרים משפטיים. לכן, על מנת להבטיח מיצוי מלא של הזכויות ולקבל מענה מקצועי לסוגיות העולות, מומלץ להתייעץ עם עורכי דין בעלי מומחיות וניסיון בתחום דוגמת משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש, לצורך ליווי וייעוץ משפטי לאורך כל שלבי התהליך.

הטבות במס הכנסה: הזכויות הרפואיות של הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים

הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי היא הגורם המוסמך לקבוע את אחוזי הנכות הרפואית של תובע קצבת נכות כללית. הוועדה מורכבת מרופאים הבוחנים את התיעוד הרפואי שצורף לתביעת המבוטח, בודקים את מצבו של התובע הפועל ומעניקים לו אחוזי נכות בהתאם לרשימת הליקויים בתקנות הביטוח הלאומי.

על מנת לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה, על ההורים להציג אישורים רפואיים המעידים על מצבו הבריאותי של הילד ועל סוג הנכות או המחלה שאובחנה אצלו. בין התנאים המזכים ניתן למנות: אבחנה של שיתוק על ידי רופא מומחה, אבחנת עיוורון על ידי רופא עיניים, אבחנה של פיגור שכלי על ידי רופא התפתחותי או נוירולוג, הפניה למסגרת חינוך מיוחד על ידי ועדת השמה או זכאות לגמלת ילד נכה מטעם הביטוח הלאומי.

כן, במקרים מסוימים ניתן לקבל נקודות זיכוי גם עבור ילדים בוגרים. הדבר מותנה בכך שהילד עדיין מתגורר בבית הוריו או במסגרת חוץ-ביתית ועומד במבחן תקרת ההכנסות. במצב שבו הילד הבגיר מוגדר כבעל אי כושר עבודה בשיעור העולה על 74%, הוריו זכאים לשתי נקודות זיכוי במס הכנסה. כמו כן, גם אם הילד הופנה למסגרת חינוך מיוחד על ידי ועדת השמה, הזכאות לנקודות הזיכוי נשמרת עד לסיום לימודיו התיכוניים.

על אף החשיבות הרבה של הטבות המס עבור משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים, תהליך מימוש הזכויות עלול להיות מורכב ומאתגר. ההורים נדרשים להתמודד עם בירוקרטיה מסועפת, להשיג מגוון אישורים ומסמכים רפואיים ולהגישם לפקיד השומה במחלקת הגבייה. לעיתים, טעויות טכניות קלות בשלב הגשת הבקשה עשויות להוביל לדחייתה ולסרבול נוסף של ההליך. על כן, במקרים רבים עשויה להידרש עזרה מקצועית של עורך דין המתמחה בתחום, על מנת לייעל את התהליך ולהבטיח מיצוי מרבי של הזכויות.

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד פטור ממס הכנסה
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן