לוגו לתפריט עליון
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
js_loader

ביטוח לאומי לשאירים: הטבות לבני זוג ולתלויים

ביטוח לאומי לשאירים הוא קצבה המשולמת מטעם המוסד לביטוח לאומי לבני זוג ולתלויים של נפטר, שהיה מבוטח בביטוח לאומי ושילם דמי ביטוח כחוק. קצבה זו נועדה לסייע לאלמנים ואלמנות ולילדיהם להתמודד עם הירידה ברווחתם הכלכלית בעקבות מות המפרנס. בשורות הבאות נסביר בהרחבה על ביטוח לאומי לשאירים: הטבות לבני זוג ולתלויים והדרך למימושן.

 

מי נחשבים כשארים של המנוח לפי חוק הביטוח הלאומי?

האוכלוסיות הזכאיות לקצבת שארים, הינן אלו ששלושת התנאים להלן חלים לגביהן: 

 • אלמנה, כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי, לרבות בת זוגה של אישה שנפטרה. 
 • אלמן, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, לרבות בן זוגו של גבר שנפטר. אולם, זכאותו של אלמן ללא כל יתומים תלויים, כפופה להערכת הכנסה. 
 • יתומים, כהגדרתם בחוק הביטוח הלאומי.

חשוב לדעת

אלמנות ואלמנים שנישאו בשנית או שמנהלים קשר זוגי של ידועים בציבור עם בני זוג חדשים, אינם זכאים בדרך כלל לקצבת שאירים, אלא בנסיבות מסוימות. 

 

התנאים המזכים בקצבאות ביטוח לאומי לשאירים: הטבות לבני זוג ולתלויים

קצבת שאירים מביטוח לאומי מחולקת על פי קריטריונים ספציפיים לאלמנות, אלמנים ויתומים של נפטרים שהיו תושבי ישראל, במטרה לספק פרנסה לבני המשפחה הגרעינית של תושבי ישראל שנפטרו.

המוטבים יקבלו את הקצבה אם מעמד המנוח עונה על שלושת הקריטריונים הבאים: 

 1. המנוח היה מכוסה בביטוח שאירים בעת פטירתו:

 • ביטוח שאירים תקף לגבי תושבי ישראל מגיל 18 ומעלה.
 • גברים תושבי ישראל מבוטחים בביטוח שאירים ללא קשר למצבם המשפחתי או התעסוקתי – קרי, הם שומרים על כיסוי גם כשהם לא עובדים.
 • תושבים שלא נולדו בישראל יהיו מבוטחים אם עלו ארצה לפני שהגיעו לגיל 62.
 • תושבות ישראל אינן מבוטחות בביטוח שאירים כאשר הן אינן עובדות ויש להן בן זוג עם כיסוי ביטוחי לשאירים, למעט מקרים בהם הן מקבלות קצבת נכות כללית או שהן במעמד עגונות (נשים עגונות בישראל מבוטחות בביטוח שאירים גם אם אינן עובדות, ובן זוגן מכוסה ביטוחית). גם כאשר אלמנה אינה עובדת והיא מקבלת גמלת שאירים או גמלת תלויים חודשית, לא יהיה לה ביטוח שאירים בתקופה זו.
 • עולות שלא נולדו בישראל יהיו מבוטחות אם עלו ארצה לפני שהגיעו לגיל הפרישה לנשים, המשתנה בהתאם לתאריך הלידה שלהן (ונע בין 62 ל-65).
 1. המנוח השלים את תקופת האכשרה שהחוק מחייב:

כדי ששאריו של אדם שנפטר יהיו זכאים לקצבת השאירים, תקופת הביטוח שהשלים המנוח (תקופת האכשרה) צריכה לעמוד באחד הקריטריונים הבאים:

 • המנוח שילם דמי ביטוח לאומי במשך 12 חודשים לפני מועד פטירתו.
 • המנוח שילם דמי ביטוח לאומי במשך 24 חודשים, בין אם ברציפות ובין אם לאו, בתוך 5 השנים שקדמו למועד פטירתו.
 • המנוח שילם דמי ביטוח לאומי במשך 60 חודשים, בין אם ברציפות ובין אם לאו, בתוך 10 השנים שלפני מועד פטירתו.
 • המנוח שילם דמי ביטוח לאומי במשך 144 חודשים, בין אם ברציפות ובין אם לאו, לפני מועד פטירתו.
 • במקרים של מנוחים שהפכו לתושבים ישראליים, נדרשת תקופת אכשרה של 60 חודשי אכשרה, רצופים או לא רצופים, ובלבד שמספר החודשים הבלתי מבוטחים לא יעלה על מספר החודשים המבוטחים.

ישנם גם מצבים מסוימים, שבהם תקופת ההכשרה אינה הכרחית למימוש הזכאות לקצבת שאירים: 

 • המנוח הלך לעולמו תוך שנה מיום הפיכתו לתושב ישראל.
 • המנוח היה צעיר מגיל 19 בעת פטירתו.
 • המנוח שימש כמפרנס העיקרי של בן / בת זוגו או ילדיו.
 • המנוחה הלכה לעולמה תוך שנה ממועד גירושיה או התאלמנותה.

למותר לציין כי במקרים בהם המנוחה, שהיא אם הילדים, לא עמדה בתקופת האכשרה, יהיו היתומים זכאים לקצבת שאירים ואילו האלמן לא יהיה זכאי.

 1. המנוח שילם את דמי הביטוח הלאומי כסדרם:

במידה ואירעו פיגורים בתשלום דמי ביטוח לאומי, חשוב לשים לב לנקודות הבאות: 

 • שאירים עלולים להסתכן באובדן הפנסיה או בקבלת קצבה מופחתת אם המבוטח איחר בתשלום דמי הביטוח.
 • עבור אנשים שזכאותם המלאה לא אושרה, תיבחן האפשרות לקבל תשלומים מטעמי צדק ללא צורך בפתיחת הליכים משפטיים.
 • אם מעסיקו של הנפטר פיגר בתשלום דמי הביטוח עבורו, זכאותם של השארים לקבל קצבה נותרת ללא פגע.

עוד חשוב לציין כי גם בהעדר זכאות לקבלת קצבת שאירים, השאירים עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי בתנאים מסוימים.

ניתן להעריך את זכאותכם לקצבת שאירים וכן לקבוע את זכאותכם לקבלת ריבוי קצבאות, באמצעות מחשבוני הביטוח הלאומי או בסיוע משפטי מקצועי של עורך דין ביטוח לאומי.

 

פרטים חיוניים שיש לשים לב אליהם לטובת מימוש הזכאות לקצבאות ביטוח לאומי לשאירים ותלויים

חובה שהבקשה לקצבת שאירים תוגש תוך 12 חודשים לכל היותר ממועד פטירתו של המנוח.

במקרים בהם המנוח החזיק בביטוח שאירים גם במסגרת קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או ביטוח חיים, ייתכן שהשארים יהיו זכאים לקצבת שאירים נוספת מהגוף המנהל.

 

לסיכום – כך תפעלו למימוש זכאותכם לקצבת ביטוח לאומי לשאירים: הטבות לבני זוג ולתלויים

ביטוח לאומי לשאירים מעניק מגוון הטבות לבני זוג ולתלויים של נפטר שהיה מבוטח בביטוח לאומי ושילם דמי ביטוח כחוק. ההטבות נועדו לסייע לבני הזוג והתלויים להתמודד עם הירידה ברווחתם הכלכלית בעקבות מות המפרנס.

אם אתם בני זוג או תלויים של נפטר, חשוב לוודא שאתם זכאים להטבות הביטוח הלאומי. פנו עוד היום למשרד עו"ד אימבר גולן פרטוש לקבלת ייעוץ משפטי בנושא חשוב זה.

ביטוח לאומי לשאירים: הטבות לבני זוג ולתלויים

קצבת שארים מביטוח לאומי, משולמת במטרה לספק פרנסה לבני המשפחה הגרעינית (בני זוגם וילדיהם) של תושבי מדינת ישראל שנפטרו. 

הזכאות לקצבת שאירים מביטוח לאומי נקבעת על סמך מספר גורמים. ראשית, זה תלוי במערכת היחסים בין בן הזוג הנותר למנוח, כאשר בדרך כלל זכאים אלמנות, אלמנים ויתומים. קריטריונים ספציפיים כוללים גם גורמים כמו מצב הביטוח של הנפטר ותקופת האכשרה שצבר. בנוסף, מעמד ההגירה וקיומן של אמנות בינלאומיות עם ישראל, יכולים גם הם להשפיע על הזכאות, במיוחד עבור עולים חדשים או ישראלים השוהים בחו"ל. 

שאירים השוהים בחו"ל תוך כדי קבלת קצבת שאירים מישראל מתמודדים עם תרחישים שונים. בשהות של לא יותר מ- 3 חודשים רצופים, הקצבה מופקדת בחשבון בנק ישראלי. אם השהות בחו"ל עולה על 3 חודשים או מביאה להגירה מן הארץ, המשך הזכאות נבדק על ידי הביטוח הלאומי. קיימות הוראות מיוחדות למדינות בעלות הסכמים בינלאומיים עם ישראל, המאפשרות קבלת קצבת שאירים מביטוח לאומי גם בחו"ל. שאירים המתגוררים בארצות הברית, לעומת זאת, יכולים לקבל את הקצבה רק אם המנוח היה תושב ישראל כשנפטר והקצבה שולמה לראשונה לשאיריו לפני המעבר לארה"ב. 

ככלל, אלמנות ואלמנים שנישאים בשנית או הופכים לידועים בציבור של בני זוג חדשים לאחר פטירת המנוח, אינם זכאים עוד לקצבת שאירים. אולם ישנם חריגים לכלל זה בנסיבות מסוימות. חריגים אלה מוערכים על בסיס כל מקרה לגופו, והזכאות עשויה להשתנות. 

לחזרה לחלק ספציפי במאמר
Picture of עו"ד אימבר גולן פרטוש
עו"ד אימבר גולן פרטוש

בעלת המשרד, עו״ד אימבר גולן פרטוש מומחית בתחום נזקי הגוף עם ניסיון רב של ייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן בועדות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.

בעברה, עבדה במחלקה המשפטית של המוסד לביטוח לאומי ובמקביל כיהנה שנים רבות בוועדה לביטוח לאומי של מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל.

בנוסף, עומדים לזכותה שורה ארוכה של תקדימים משפטיים פורצי דרך בתחום נזקי הגוף.

עו"ד אימבר גולן פרטוש ברשתות:

פייסבוק | אינסטגרם | יוטיוב | טלפון: 077-804-3544 | מייל: [email protected]

משרד עו"ד אמבר גולן פרטוש
לקבלת יעוץ אישי

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

אודות המשרד
משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש נוסד בשנת 2012 והינו משרד מוביל בתחום נזקי הגוף.
 
המשרד מונה צוות עורכי דין מומחים בתחום נזקי הגוף, בייצוג בבתי המשפט ובבתי הדין השונים, וכן מול המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה ומשרד הביטחון.
מהתקשורת
כלכליסט
פורסם ב- כלכליסט

במקרה של פציעות חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, התיעוד הוא קריטי להצלחת התביעה - מאמר שפורסם בכלכליסט .

חדשות פתח תקווה
פורסם ב-חדשות פתח תקווה

מדוע חשוב להיות מלווה על ידי עורך דין למימוש הזכויות שלכם מול ביטוח לאומי?

14 עכשיו
פורסם בחדשות 14

בשנת 2022 נשבר שיא של 4 שנים במספר הנפגעים בתאונות עבודה. עו"ד אימבר גולן פרטוש בראיון בנושא.

לוגו מעריב
פורסם ב-במעריב

יפוצה בכ - 3 מליון ש"ח על אף שהחליק מקטנוע בתאונה עצמית.

לקוחות ממליצים
לעו"ד אימבר גולן פרטוש.ברצוני להעריך אותך ולצייןעל היחס החם ומקצועיות אשר קיבלתי אצלכם בטיפול... בבעיה שלי . ברצוני לציין שהכל נעשה בצורה טובה ומעולה עם צוות טוב של עורכי דין טובים ומעולים שמטרתם לעזור ללקוח .לבסוף חשוב מאוד לציין שיש תוצאות טובות. תודה רבה על הכל מעריך אותכם מאוד וממליץ מאוד מימני דורון.קראו עוד
מומלץ בחום מקצוענים ביותר!
שירות ישר ומקצועי ללא עוררין!
שירות נהדר...
משרד מקצועי קיבלתי שירות מצוין תודה על הכל
מקצועיות ואנושיות של אימבר העומדת בראש המשרד וצוותה. מומלץ בחום!!!
מקצועיותאמינותויד ביד לאורך כל הדרך .
שירות מיקצועי.ייצוג ופתרון בעיות ומיצוי זכויות בהצלחה.אמבר ועובדיה קשובים ללקוח נותנים מעצמם מעל... ומעברקראו עוד
js_loader
הצלחות המשרד עורך דין ביטוח לאומי
DUNS 100 - משרד עורכי דין אימבר גולן פרטוש
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו:
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 112 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן