תביעות ביטוח

תאונות תלמידים
תלמיד שנפגע בזמן הלימודים, בפעילות מטעם בית הספר מחוץ לבית הספר ואף מחוץ לשעות הלימודים מבוטח בפוליסת ביטוח לתאונות אישיות.
הפוליסה מכסה בגין נכות שנותרה עקב התאונה, מקרה מוות עקב התאונה, נכות זמנית עקב התאונה החל מהיום ה – 6 ועד 6 חודשים (בתנאי שהתקופה עולה על 21 ימים רצופים), החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים עד 6 חודשים, החזר הוצאות רפואיות שאינן בסל הבריאות, כיסוי עבור הורים שהשתתפו בפעילות מטעם בית הספר ונפגעו.

תאונות ספורט
תאונת ספורט לספורטאי שזו עבודתו היא פגיעה פיזית ופגיעה יכולתו להמשיך לעסוק בעבודתו.ספורטאים שה מקור פרנסתם יש כמה אלטרנטיבות לתביעה: ביטוח לאומי כתאונת עבודה, ביטוח תאונות אישיות, אם היתה רשלנות לפי פקודת הנזיקין ומכוח חוק הספורט.משרדנו יעניק לכם את הטיפול הראוי ויבחן איזו פוליסה תממש את מירב זכויותיכם.

תאונות בשטח ציבורי
נפילות עקב מפגעים בדרך ניתן לקבל בגינן פיצויים מהאחראי – רשות מקומית, עירייה, הנהלת קניון, חנות ועוד.במקרים ההלו חשוב לצלם את מקום המפגע ולפנות לעו"ד בהקדם האפשרי כדי לנהל את התביעה ביעלות ובנגישות לכלל הראיות הנדרשות.

תאונות דרכים
תאונת דרכים היא התאונה הקלאסית בזמן נסיעה בכלי רכב אך גם : בתוך אוטובוס, ירידה / עליה מאוטובוס, כהולך רגל.
הפיצויים בגין תאונת דרכים מורכבים מכאב וסבל, אובדן השתכרות בעבר ובעתיד, נסיעות, אובדן כושר עבודה, תשלום עבור סיוע מהזולת.
בתביעות בגין תאונת דרכים כדאי לפנות לעו"ד קרוב ככל שניתן למועד התאונה כדי למקסם את הזכויות המגיעות לכם בגין הפגיעה.