קצבת שירותים

משרד עו"ד מומלץ

לקצבת שירותים מיוחדים זכאי אדם:
• מעל גיל 18 ועד גיל פרישה.
• מקבל קצבת נכות ונקבעה לו נכות רפואית מעל 60% (לעניין שירותים מיוחדים) או שאינו מקבל קצבת נכות אך נקבעה לו נכות רפואית מעל 75% (לעניין שירותים מיוחדים).
• אינו מאושפז במוסד שניתנים בו שרותי רפואה, סיעוד או שיקום.
• אינו מקבל הטבות לפי הסכם הניידות(למעט במקרים מסוימים).לקצבה זכאים מבוטחים שזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום או להשגחה מתמדת בשל סכנת חיים (לעצמו או לאחרים).

ישנן 3 רמות המבטאות את מידת התלות בזולת ומהן נגזרת גובה הקצבה המשולמת:
דרגה 1 – תלות מועטה בזולת וקושי מתון יחסית בתפקוד היום יומי: מזכה בשיעור של 50%.
דרגה 2 – תלות בינונית בזולת וקושי משמעותי בתפקוד יום יומי : מזכה בשיעור של 100%.
דרגה 3 – תלות רבה בזולת וקושי ניכר מאוד בתפקוד יום יומי : מזכרה בשיעור של 150%.
הקצבה משולמת בנוסף לקצבת נכות כללית.
תובע שהוחמר מצבו רשאי לבקש דיון חדש בתביעתו לאחר 6 חודשים מיום שנדחתה תביעתו או שאושרה לו גמלה חלקית, ובתנאי שימציא אישור רפואי שהוחמר מצבו.

חשוב לדעת

ניתן להגיש ערר על החלטת רופא הוועדה הרפואית לוועדה רפואית לעררים אך יש זמן קצוב לכך ואיחור במועד עלול לשלול את זכות הערר.
עקב החשיבות המרובה של הוועדה הרפואית והשפעותיה לטווח ארוך מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום בטרם מועד הוועדה הרפואית.
ייעוץ משפטי בטרם מועד הוועדה הרפואית וליווי עו"ד את הנבדק בוועדה מסייע לנבדק להגיע עם הבדיקות והסיכומים הרפואיים החשובים, הצגת הדברים החשובים בלבד לקביעת אחוזי הנכות המקסימליים.