קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים – אדם הסובל מנכות או מוגבלות גופנית אשר אינן מאפשרות לו לבצע באופן יומיומי את הפעולות הבסיסיות ביותר, עשוי למצוא עצמו נדרש להוצאת סכומים משמעותיים לשם העסקת אדם אשר יוכל להיות לו לעזר בביצוע פעולות אלו. על מנת לאפשר למי שנדרש לסיוע קבוע לעמוד בהוצאות העסקת עוזר צמוד, באפשרותו לקבל מדי חודש קצבת שירותים מיוחדים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מהי קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים, הינה קצבה חודשית הניתנת למי שנדרש לסיוע אנושי ואינו יכול להתמודד עם מרבית מטלות היומיום. לקצבה זכאי מי שאינו מאושפז במוסד סיעודי או שיקומי. הקצבה משולמת בשיעור הנגזר ממידת מוגבלותו של המבקש על ידי תביעות סיעוד.

מי זכאי לקבלת קצבה

התנאי העיקרי לקבלת הקצבה הוא צורך ממשי של המבקש בעזרה מצד אדם אחר בביצוע המטלות הפשוטות ביותר כגון הכנת מזון, לבישת בגדים, ניידות ממקום למקום ורחצה. הזכאות לקבלת הקצבה היא לאוכלוסייה הבוגרת שאינה כוללת את מי שמצוי בגיל הפרישה, למעט מי שזכאותם לקצבה אושרה לפני הגעת לגיל פרישה.

תנאי נוסף לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, הוא קבלה של קצבת נכות כללית. עם זאת, במקרים מסוימים מאפשר החוק למי שאינו מקבל קצבת נכות כללית לקבל קצבת שירותים מיוחדים וזאת כאשר נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75%, והוא אינו מקבל סיוע כספי מטעם רשות כלשהי לצורך מימון גורם המסייע לו בביתו.

הליך הגשת תביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים

לצורך קבלת הקצבה, יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי. בהמשך להגשת התביעה, יישלח למבקש זימון להופעה בפני וועדה רפואית. רצוי לצרף לתביעה מסמכים רפואיים, אשר חשוב כי יעמדו לנגד עיני חברי הוועדה הרפואית.

קביעת הוועדה הרפואית בדבר מידת התלות של המבקש בסיוע חיצוני, תתבסס על מסמכים רפואיים שסופקו על ידי המבקש ועל בדיקה רפואית שתיערך למבקש במהלך הדיון בוועדה. ייתכנו מקרים שבהם תיערך בדיקה בדבר מידת תלותו של המבקש בביתו וזאת על ידי גורם מוסמך מטעם הביטוח הלאומי.

קצבת שירותים מיוחדים

גובה הקצבה

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת על פי סולם הכולל מספר דרגות, כאשר כל דרגה מבוססת על מידת התלות של דורש הקצבה בסיוע חיצוני, כפי שמוצג להלן:

  1. אדם שיש לו צורך בסיוע בביצוע מרבית מטלות היומיום זכאי לקצבה בסך 1,527 ₪.
  2. אדם הזקוק להשגחה צמודה בכל שעות היממה ולסיוע במרבית שעות היממה, זכאי לקצבה בסך 3,534 ₪.
  3. אדם הנזקק להשגחה תמידית ותלוי באופן אבסולוטי באדם אחר בביצוע כלל הפעולות היומיומיות, זכאי לקצבה בסך 5,641 ₪.
  4. במקרים חריגים במיוחד של תלות באדם אחר, ניתן לקבל קצבה עד לסכום של 7,168 ₪.

קבלת סיוע מעו"ד מנוסה – הדרך הנכונה לתביעת קצבה

הליך תביעת קצבת שירותים מיוחדים דורש היכרות מעמיקה עם הוראות החוק הרלוונטיות, לצד ניסיון בהכנה לקראת הדיון בפני הוועדה הרפואית. משרד עו"ד אמבר גולן-פרטוש הינו משרד מקצועי בעל ניסיון רב בהגשת תביעות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים.

שתפ/י אותנו

Facebook
WhatsApp
Email