הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי

הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי – פגיעה עקב תאונת עבודה או מחלת מקצוע עלולה למרבה הצער להחמיר עם הזמן. במצב כזה ניתן להגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לחישוב מחדש של אחוזי הנכות שנקבעו. גם אדם שזכאי לגמלת סיעוד יכול לבקש בדיקה מחודשת אם מצבו החמיר.

מומלץ להתנהל מול הביטוח הלאומי בעזרת עורכי דין הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי עם ניסיון בתחום המאוד ספציפי של החמרת מצב, כדי שהמצוקה הרפואית, ואיתה הפגיעה בחיי היומיום, לא יובילו גם לקשיים כלכליים ממשיים. במשרד עורכי הדין אימבר גולן פרטוש פועל צוות מיומן שכבר סייע לאנשים רבים למצות את זכויותיהם כשהמצב הבריאותי שלהם החמיר.

באילו מקרים מוגשת תביעת החמרת מצב לביטוח לאומי?

ישנם ארבעה סוגים של מצבים שבהם ניתן וכדאי לפנות למוסד לביטוח לאומי, רצוי כאמור בעזרת עו"ד הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי מנוסה:

א. כשהתביעה המקורית הובילה לקביעת נכות צמיתה – ובעקבות השינויים לרעה במצב הבריאותי אתם סבורים שאתם זכאים לאחוזי נכות גבוהים יותר (ובהתאם לקצבה גבוהה יותר). במקרה כזה יש למלא בקשה באמצעות טופס ב.ל. 228.

ב. כשאדם סיעודי סובל מהחמרה במצבו שמפחיתה עוד יותר את מידת העצמאות שלו – במקרה זה יש למלא את טופס ב.ל. 2620.

ג. ירידה בהכנסות לאחר שנקבעה נכות יציבה – לפירוט ראו פרק שאלות ותשובות.

ד. למי שנקבעה זכאות זמנית ישנה הזכות להגיש בקשה לבדיקה חוזרת – וזאת כחודש-חודשיים לפני סיום תקופת הזכאות המקורית. גם אם המצב לא החמיר אלא נשאר יציב יש לפנות לביטוח לאומי כדי להאריך את תקופת הזכאות (בני ובנות 80 ומעלה פטורים מהגשת בקשה – המוסד לביטוח לאומי שולח אוטומטית איש מקצוע לביתם כדי לבדוק את המצב העדכני שלהם).

הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי

מהם התנאים להגשת תביעה בגין החמרת מצב?

חשוב להדגיש שגם עבור עורכי דין החמרת מצב היא תחום מורכב ורגיש. בהתאם ישנה חשיבות רבה לניסיון הספציפי, ובפרט להיכרות עם רופאים מומחים בתחומים שבהם עלולה להתרחש התדרדרות במצב הבריאותי.

בכל מקרה, התנאי הראשון להגשת תביעה עקב החמרת מצב הוא אישור בכתב מטעם רופא מומחה על כך שישנה החמרה במצב. התנאי השני הוא שחלפה לפחות חצי שנה מאז שוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי טיפלה בתביעה הקודמת של אותו אדם.

תנאי שלישי שמייצר את עיקר המורכבות הוא הוכחת זיקה בין הפגיעה המקורית לבין החמרת המצב. קשר ישיר שכזה חייב להיכלל בחוות הדעת של הרופא.

עוד חשוב לדעת שגם חוות דעת מפורטת ומנומקת של מומחה עדיין לא מבטיחה את אישור התביעה. הגשת המסמכים מובילה לכינוסה של ועדה רפואית ורק היא מוסמכת לאשר אחוזי נכות גבוהים יותר מבעבר.

למה כדאי להגיע עם עורך דין לוועדה הרפואית?

ייצוג משפטי מקצועי במהלך ועדה רפואית שבוחנת החמרת מצב, וגם הכנה מדוקדקת לקראת הוועדה, מבטיחים את העברת מלוא חומרת המצב הנוכחי לרופא/ים בוועדה – ובהתאם משפרים במידה ניכרת את סיכויי ההצלחה של התביעה.

חשוב לציין כי החוק מאפשר לכל מי שנקרא להתייצב בפני ועדה רפואית להגיע עם עו"ד מטעמו, כשלעו"ד ישנה גם האפשרות להציג את המקרה, כלומר את החמרת המצב ואת הקשר שלה לפגיעה המקורית, וגם לענות על השאלות שמועלות בוועדה.

עורכי הדין במשרד אימבר גולן פרטוש הם בעלי ניסיון רב בייצוג בפני ועדות רפואיות ביטוח לאומי, ובמיוחד כשעל הפרק הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי. השירות ניתן מתוך מחויבות מלאה לכל לקוח ולקוחה, ומתוך הבנת רגישות הנושא וחשיבות התביעה – על-מנת להקל על הסבל ולמנוע מצוקה כלכלית בנוסף לפגיעה הפיזית.

מרכיב מהותי אחר בשירות של משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש הוא זמינות מרבית. הליווי הצמוד לאורך כל הדרך והמענה הסבלני לכל שאלה ולכל צורך, עוזרים לכם לדעת בוודאות שאתם לא לבד – ושיש מי שדואג לאינטרסים שלכם מול המוסד לביטוח לאומי. הבקיאות המקצועית ורמת השירות הגבוהה כבר הובילו לתוצאות המצופות במקרים רבים מאוד.

איך משפיעה הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי על קצבת נכות מעבודה?

עו"ד הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי עשוי לסייע לכם לקבל קצבה חודשית קבועה בגין נכות מעבודה. בהקשר זה כדאי לדעת שכששיעור הנכות הוא 9% ומטה, לא משולמת כלל גמלה. במקרים שבהם שיעור הנכות הוא עד 19.99% משולם מענק חד פעמי, ורק החל מ-20% נכות משולמת קצבה חודשית.

בהתאם החמרת מצב שמעלה את אחוזי הנכות אל מעל לרף זה, מקנה למעשה זכאות לקצבה חודשית. הסכום המשולם הוא 75% X ההכנסה עד לפגיעה X אחוזי הנכות – ולכן גם למי שכבר מקבל קצבה חודשית כדאי לפנות למוסד לביטוח לאומי אם מצבו החמיר, ובפרט בעזרת עורכי דין החמרת מצב, וכך לקבל מדי חודש סכום גבוה יותר.

הגשת החמרת מצב נכות ביטוח לאומי – שאלות ותשובות

האם ועדה רפואית יכולה להפחית את אחוזי הנכות?

כן – וזוהי עוד סיבה טובה לכך שכדאי להיעזר בשירות של עורכי דין הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי.

האם ישנה מגבלה על מספר הפעמים שבהן אפשר לפנות לביטוח הלאומי עקב החמרת מצב?

לא.

באילו מקרים ניתן לדרוש דיון מחודש בדרגת הנכות כשיש ירידה בהכנסות?

מי שנקבעה לו דרגת נכות יציבה של לפחות 20%, וחלה ירידה ממשית בהכנסותיו, רשאי להגיש בקשה לחישוב מחודש של אחוזי הנכות. במקרים אלה ניתן להגיש את הבקשה רק אחרי שנה ממועד הקביעה הקודמת של דרגת הנכות, ובתנאי שלא חלפו יותר מ-5 שנים.

האם ניתן לערער על דחיית בקשה להכרה בהחמרת מצב?

כן – ערעור של החלטה של ועדה רפואית בנושא החמרת מצב יוגש בכתב תוך 30 ימים. במקרים אלה מתחדדת החשיבות של הייעוץ המשפטי, ולכן מומלץ במיוחד לפנות אל עורכי דין הגשת החמרת מצב ביטוח לאומי.